Svet

SpinLaunch UPDATE: Zabrzdia jeho plány fyzikálne zákony?

  • 25 novembra, 2022
  • 5 min read
SpinLaunch UPDATE: Zabrzdia jeho plány fyzikálne zákony?

Existuje niekoľko problémov, s ktorými SpinLaunch musí rátať. Nadchádzajúce výzvy buď výskumný tím odradia, alebo sa dočkáme historického úspechu v rámci vesmírnych technológií.

Takmer dokonalý plán

Projekt SpinLauch sme vám na našom webe priblížili v júni. Jonathan Yaney v roku 2014 založil start-up s cieľom prehodnotiť technológiu vypúšťania telies do vesmíru. Keďže je prevádzka raketoplánov nákladná aj z ekologického hľadiska, kinetický systém nachádza na tento problém riešenie. Minulý október vykonali prvý úspešný štart na testovacom mieste Spaceport v Novom Mexiku.

Raketové palivo stojí nielen nemalé peniaze, ale ochudobňuje aj zdravie našej planéty. zdroj: unsplash.com

Nasadenie malých satelitov na nízku obežnú dráhu Zeme by posunulo vesmírny biznis opäť o niečo ďalej, nejde však o neznámy koncept. V 50. rokoch minulého storočia si balistický inžinier Gerald Bull uvedomil, že dostatočne veľký kanón by mohol vystreliť náklad priamo do vesmíru. Následne vznikol projekt High Altitude Research Project (HARP), ktorý fungoval od roku 1962 a vypálil viac než 200 rakiet.

Delo dokázalo vystreliť sondážne rakety do výšky približne 180 kilometrov. HARP uskutočnil posledný test v roku 1967, kvôli nenaplnenej predstave o zvýšenej rýchlosti, ktorá by objekty dostala nad hranicu obežnej dráhy.

Prototypy SpinLaunch zaznamenali niekoľko vydarených pokusov, no stále sa oficiálne nepovažujú za plnohodnotné zariadenie. Čo zatiaľ dosiahli a čo musia zdokonaliť, aby sa plán premenil na skutočnosť?

Vyššia rýchlosť je zatiaľ nedosiahnuteľná

Samotná myšlienka SpinLaunch je veľmi jednoduchá. Namiesto spôsobu „odistiť a vypáliť“, ako to urobil HARP, SpinLaunch je vlastne veľký kruhový urýchľovač. Na jednom konci centrifúgy je náklad, na druhom konci ho vyvažuje protizávažie. Uzavretý priestor vytvorí tlak, a potom sa zariadenie roztočí obrovskou rýchlosťou.

Cieľom nie je dostať sa rovno vesmíru, skôr „len“ do extrémne vysokých nadmorských výšok. Až potom štartuje pomocná raketa, ktorá vynesie náklad do kozmu. Vďaka tomu sa znížia nielen náklady na palivo, ale výrazne sa zníži aj cena štartovacieho dňa. V ideálnom prípade bude SpinLaunch schopný vypúšťať veľa užitočných nákladov každý deň, za zlomok ceny dokonca opakovane použiteľných štartov rakiet.

Prototyp zatiaľ splnil niekoľko dôležitých testovacích bodov:

Inzercia
  • úspešné odpojenie vákuového modulu po štarte
  • dosiahnutie výjazdovej rýchlosti 1600 km/h
  • náklad sa ocitol vo výške takmer 10 km

Výsledky sú v rámci skúšobného zariadenia pozoruhodné, no stále existuje priestor na vylepšenie. Aby vesmírna zásielka úspešne vstúpila na nízku obežnú dráhu Zeme, musí dosiahnuť výšku najmenej 300 kilometrov s orbitálnou rýchlosťou 25 000 km/h. Je centrifúgový systém na takéto zaťaženie stavaný?

1.Zvládne náklad vysoký tlak?

Satelity a iné testovacie telesá musia podľa ideálnych podmienok dosiahnuť osemkrát väčšie maximálne zrýchlenie než sú jeho súčasné hodnoty. Tieto podmienky vedci doteraz neskúsili prekonať, pretože hrozí poškodenie nákladu a raketového systému.

2. Neporušená „vesmírna prikrývka“

Ako pri každom veľkom projekte, najdôležitejšie je dbať na detaily. Plášť z materiálu nazývaného mylar slúži na tepelnú reguláciu povrchu vesmírnej sondy. Vypustenie nákladu zo stroja sa riadi zákonmi kinetiky – množstvo kinetickej energie je úmerné hmotnosti telesa a zároveň úmerné jeho rýchlosti na druhú.

Pokiaľ by teda náklad chcel cielene preraziť nízku obežnú dráhu a pripojiť sa k raketoplánu, všetky zmienené parametre by boli dvadsaťpäťkrát rýchlejšie, silnejšie…a prípadne aj ničivejšie. Raketový plášť by tak musel odolať oveľa náročnejším podmienkam.

3. Zvýšená sila odporu

Zvyčajne sa rakety pohybujú pomalšie v blízkosti zemského povrchu – kde je atmosféra najhustejšia – a naberajú rýchlosť, keď pokračujú v zrýchľovaní cez atmosféru. Najvyššie rýchlosti sa dosahujú v najvyšších nadmorských výškach: tam, kde je vzduch najredší.

SpinLauch sa pri spustení správa opačne. Najrýchlejší je práve v miestach s hustou atmosférou. Satelit sa preto nadmerne zahrieva, čo ovplyvňuje kvalitu, v akej dorazí k rakete.

Testy rozhodne nie sú na konci

Urýchľovač má rozhodne našliapnuté na to, aby sa z neho stala skutočná pomôcka pre vysielanie družíc do kozmu. V snahe dostať sa do vesmíru sa skúmajú rôzne možnosti, ale zväčšenie prototypu je zriedka také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Ďalšie prípadné úspechy sú kľúčové nielen pre samotný startup, ale aj pre budúcnosť vesmírneho podnikania.

Budúcnosť vesmírneho podnikania: SpinLaunch posiela satelity do kozmu rýchlejšie a šetrnejšie

Zdroje: www.bigthink.com, www.hackaday.com

Zdroj titulnej fotografie: www.pinterest.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings