Zdravie

Stromy ovplyvňujú dlhovekosť ľudskej populácie. Naznačuje to najnovšia štúdia

  • 26 novembra, 2022
  • 6 min read
Stromy ovplyvňujú dlhovekosť ľudskej populácie. Naznačuje to najnovšia štúdia

Spätosť človeka s prírodou je silnejšia, než sa zdá. Príkladom môže byť štúdia vedená Lesnou službou Ministerstva poľnohospodárstva USA, ktorá poukazuje na to, že stromy sa spájajú s nižším počtom úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia, informuje portál ScienceAlert.

Okrem toho autori štúdie zistili, že ročné ekonomické prínosy ich výsadby výrazne prevyšujú náklady na ich údržbu, pričom ide o viac ako 1000 násobok z danej sumy.

Pozitívny vplyv zelene

Už predchádzajúce štúdie poukazovali na pozitívny vplyv prírody na ľudské zdravie, píše portál Quick Telecast. Výnimkou nie je ani duševné zdravie, s ktorým v súčasnosti mnoho ľudí čoraz viac bojuje. Z prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý pravidelne realizuje Slovenská akadémia vied, vyplýva, že až štvrtina respondentov považuje svoj duševný stav za horší. Okrem toho sa preukázalo, že pokiaľ ide o zeleň, mestské lesy a pouličné stromy môžu ponúknuť porovnateľné výhody, dodáva Quick Telecast.

Autori najnovšieho výskumu spájajú väčšie množstvo vegetácie najmä s nižšou úmrtnosťou. Zväčša ide o zníženie kardiovaskulárnej a respiračnej mortality.

„Väčšina štúdií však používa satelitné zobrazovanie na odhad vegetačného indexu, ktorý nerozlišuje rôzne typy vegetácie a nedá sa priamo previesť do hmatateľných zásahov,“ vysvetľuje výskumník z Barcelonského inštitútu pre globálne zdravie Payam Dadvand. Spolu so svojimi kolegami využil vo svojej štúdií dobre zdokumentovanú kampaň na výsadbu stromov. Rozvinula sa v Portlande v štáte Oregon počas rokov 1990 až 2019, pričom nezisková skupina Friends of Trees vysadila na danom území až 49 246 pouličných stromov.

stromy
Zachovanie starších stromov je dôležitejšie pre verejné zdravie. Zdroj: pexels.com

Neskôr spojili stromové údaje každého sčítacieho traktu s mierou úmrtnosti v dôsledku spomínaných kardiovaskulárnych, respiračných a neúmyselných úmrtí. Dané informácie čerpali z Oregonského zdravotného úradu. Pozitívne výsledky sa vzťahujú najmä na štvrti s väčším počtom vysadených stromov.

Výška stromov ako kľúčová

ScienceAlert uvádza, že daná asociácia môže byť silnejšia, ak sú stromy vyššie. Tie, čo boli vysadené v priebehu posledných piatich rokov sa spájali s 15 % poklesom úmrtnosti. Zvrat nastáva pri stromoch vysadaných za posledných 11 až 15 rokov spájajúcich sa až s 30 % poklesom.

Síce výsadba nových stromov má pozitívny dopad na životné prostredie, zachovanie starších stromov je ešte dôležitejšie pre verejné zdravie. Nejde len o ľudskú populáciu, ale aj blaho voľne žijúcich živočíchov.

Inzercia

Aj keď dané prepojenia presne nevysvetľujú vyššie uvedené súvislosti, vedci poukazujú na to, že veľkosť stromu zmierňuje faktory, ako sú znečistenie ovzdušia, teplota či hluk.

„Efekt sme pozorovali v zelených aj menej zelených štvrtiach, čo naznačuje, že výsadba stromov na uliciach prospieva obom,“ hovorí jeden z autorov štúdie Geoffrey H. Donovan.

Záchrana ľudských životov

Niektoré americké federálne agentúry uvádzajú, že hodnota dospelého ľudského života sa pohybuje v rozmedzí 10,7 milióna dolárov, informuje Quick Telecast. Vzhľadom na túto informáciu výskumníci vypočítali, že vysadenie jedného stromu v každom zo 140 sčítaných traktov v Portlande by ročne vygenerovalo približne 14,2 milióna dolárov na zachránených životoch. Ich údržba by sa pohybovala v rozmedzí  3000 až 13 000 dolárov.

„Naše výsledky poskytujú dôležitý dôkazový základ pre hmatateľné zásahy, ktoré zahŕňajú napríklad výsadbu stromov, na zvýšenie dlhovekosti obyvateľov miest,“ cituje ScienceAlert Dadvanda.

Terapia stromom

Portál Lepší deň uvádza, že liečbu stromom môžeme nazvať aj ako dendroterapiu. Táto významná časť prírody nielenže pomáha pri únave, ale aj reume, ľadvinových kameňoch či migréne. Danú súvislosť potvrdzuje holandský výskum, ktorý upriamuje na to, že ľudia žijúci v blízkosti lesa boli o 20 % menej chorí než žijúci v meste.

stromy
Veľkosť stromu znižuje faktory, ako sú znečistenie ovzdušia, teplota či hluk. Zdroj: pexels.com

Na dendroterapiu môžete použiť každú jeho časť, či už odvary z listov, šťavu z brezy alebo sirup z mladých výhonkov ihličnanu. Energiu z nich prijímame už len tým, že okolo nich prechádzame. Avšak najsilnejšiu energiu vyžarujú tie, ktoré nie sú zničené parazitmi alebo hmyzom.

Najviac pozitívny účinok má lipa, dub, vŕba či breza. Pokiaľ ide o lipu, je známa ako symbol sily, priateľstva a pozitívnych myšlienok. Pomáha pri srdcových a pľúcnych problémoch, pričom sa využívajú najmä jej kvety.

Ak zvolíte liečbu dubom, pomáha najmä pri zápalových ochoreniach. V minulosti sa považoval aj za strom umenia a osvietenia. Okrem toho dubová kôra zastavuje krvácanie a používa sa pri tráviacich problémoch.

Vŕba sa vyznačuje ako symbol pamäte, liečenia a múdrosti. Na liečbu môžete použiť jej kôru alebo listy vo forme nálevu a odvaru. Znižuje potenie a potláča chronické bolesti hlavy. Okrem toho podporuje spánok a je vhodnou prevenciou pri reumatických problémoch.

Ako poslednú si rozoberieme brezu, ktorá má pozitívny dopad na duševné zdravie. Odstraňuje úzkosť, skľúčenosť či depresiu. Pri liečbe sa používajú predovšetkým jej listy, kôra, ale aj brezová šťava a voda.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings