Lifestyle

Symbolika kvetov: Tajný viktoriánsky jazyk je v kurze aj dnes

  • 27 novembra, 2022
  • 6 min read
Symbolika kvetov: Tajný viktoriánsky jazyk je v kurze aj dnes

Jazyk kvetov = floriografia

Čo kedysi predstavoval kódovaný jazyk floriografie? Viktoriánci mohli vyjadrovať náklonnosť, túžbu alebo pohŕdanie. To umožnilo spoločnosti riadenej prísnou etiketou prejaviť svoje skutočné pocity. Dnes je jazyk kvetov opäť populárny.

Kvety majú dlhoročnú tradíciu ako prostriedok na vyjadrenie emócií. Keď chceme vyjadriť svoju náklonnosť, radosť alebo sústrasť a slová nestačia, spoliehame sa na ich krásu. Umenie floriografie, kódovaného komunikačného prostriedku, ktorý sa častejšie označuje ako jazyk kvetov, napomáha emocionálnej intimite prekvitať tam, kde by inak mohla byť potláčaná. Podľa Kráľovskej záhradníckej spoločnosti je to prax, ktorá dominovala viktoriánskej kultúre v Anglicku a USA. Napriek tomu, že sa na ňu už desaťročia väčšinou zabúda, naberá opäť na popularite.

Kvety nás sprevádzajú nielen v záhradách, ale aj na svadbách či pohreboch. Majú pre nás hlbší význam, než len estetický. Zdroj: Pexels.com

Výber kvetov pre zosnulú kráľovnú Alžbetu

Jedným z najvýznamnejších príkladov nedávnej floriografie je výber pohrebného venca kráľa Charlesa pre jeho matku, zosnulú kráľovnú. Spútaný tradíciou, ktorá je ponorená do skrývania emócií, vyjadril svoj pocit straty výberom kvetov; myrta pre lásku a prosperitu, spárovaná s anglickým dubom, ktorý predstavuje silu. Pre neinformovaných stál veniec osamotene ako symbol rodinného smútku, jeho význam vychádzal z jeho prítomnosti, nie z jeho podstaty.

Takáto dojímavá personalizácia je súčasťou kultúrneho základu zdieľajúceho spoločnosťou. Tradícia floriografie tu bola odjakživa, no dnes je tieňom jej bývalého ja – mnohí vedia, že napríklad kytica ruží symbolizuje romantiku, no málokto vie prečo. Niektoré kvety možno nevnímame tak pozitívne alebo negatívne ako viktoriáni. Stále však vieme, že na rôzne príležitosti máme priniesť niečo iné. Pochopenie významov kvetov nás môže posunúť od jednoduchosti posielania kytice založenej len na jej kráse k hlbšej a jemnejšej emocionálnej intimite.

Hra významu a farieb

Floriografia ovplyvňuje naše rozhodnutia. Umožnila kvetinárom urobiť niekoľko fascinujúcich pozorovaní. Tí zaznamenali, že 29% ľudí si vyberá kvety podľa farby kytice, pričom červená je najobľúbenejšou voľbou. Červená – farba vášne –  je všeobecne uznávaná ako prejav lásky. Ružová má však nespočetné množstvo významov v závislosti od toho, kde žijete; v Thajsku je to symbol dôvery, zatiaľ čo v Japonsku sa verí, že je to symbol dobrého zdravia. V jedinom odtieni je rôzna symbolika, no toto len začína poškriabať povrch floriografie.

Vezmite si sladký hrášok, letný kvet, ktorý má množstvo farieb. Jeho význam zostáva rovnaký: je prejavom vďaky. Vo viktoriánskej ére bol hrachor voňavý obľúbeným darčekom pri poďakovaní hostiteľovi za nádherný čas, vďačnosť, ktorú bolo možné ešte viac vyjadriť spárovaním s inými stonkami. Ak sa skombinujete s cíniou, kvetinou, ktorá znamená večné priateľstvo, vaša kytica pomôže rozlíšiť medzi náhodným známym a drahým priateľom.

Výber farby a druhu kvetu napovie veľa. Zdroj: pexels.com

Vo svete existuje dobro aj zlo, to sa pretavuje aj do floriografie. Niektoré kvety predstavujú negatívne pocity voči príjemcovi. Myslíte si, že žlté karafiáty sú krásne? Opak je pravdou. Majú dlhú históriu ako symbol pohŕdania. Čomu sa ešte vyhnite? Záružliu. Jeho žlté okvetné lístky sú synonymom detinskosti.  Dlho sa považovalo za nepriaznivé spájať červené a biele rastliny s vierou. Táto kombinácia predpovedala smrť. Dnes už nie je taká kontroverzná.

Významy ľudia prevzali z literatúry, mytológie, náboženstva, stredovekých legiend a dokonca aj z tvarov samotných kvetov. Kvetinári často vymýšľali symboliku, ktorá by sprevádzala nové prírastky do ich inventára alebo boli spojené s miestom a časom. Viktoriánsky jazyk kvetov – nazývaný aj floriografia – sa objavil ako tajná metóda komunikácie v čase, keď etiketa odrádzala od otvorených a do očí bijúcich prejavov emócií.

Inzercia

Povedzte to kvetmi

Le Langage des Fleurs od Charlotte de la Tour z roku 1819 bola prvou knihou svojho druhu, ktorá podrobne opísala ich symboliku. Táto kniha mala hlboký vplyv na západnú spoločnosť 19. storočia. Vedci ju uvádzajú ako cenný artefakt v chápaní vtedajších tradícií.

Hoci táto prax filtrovala sociálne triedy, bola obľúbená predovšetkým u žien z privilegovaných vrstiev – demografickej skupiny, ktorá, hoci mala finančné privilégium, bola stále považovaná za menejcennú ako jej mužský náprotivok. V čase, keď ženy neboli povzbudzované k tomu, aby hovorili otvorene, tieto kvetinové doplnky im umožnili komunikovať so svojimi rovesníkmi a ponúkali im prostriedky, aby sa vyjadrili bez toho, aby im to bránilo v ich spoločenskom postavení.

Mladé ženy z vysokej spoločnosti túto prax prijali. Posielali kytice ako prejav lásky alebo varovania, nosili kvety vo vlasoch alebo zastrčené do šiat a oslavovali všetko kvetinové. Mnohé z nich vytvorili malé aranžmány kvetov, nazývané tussie-mussies alebo nosegays, spojením niekoľkých kvetov do malej kytice. Kódované správy o náklonnosti, túžbe alebo smútku, umožnili viktoriánom ukázať svoje skutočné pocity. A to nie hocijako, ale v tajomnom a príťažlivom zobrazení.“ Tiež sa predpokladalo, že Tussie-mussies pomáhajú odvrátiť choroby.

Kvet môže byť formou náklonnosti voči druhému, vďakou aj ocenením. Ilustračný obrázok. Zdroj: Pexels.com

 

ZDROJ: BBC.com

About Author

Natália Adamkovičová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings