symbolika

Symbolika kvetov: Tajný viktoriánsky jazyk je v kurze aj dnes

  • Jazyk kvetov = floriografia Čo kedysi predstavoval kódovaný jazyk floriografie? Viktoriánci mohli vyjadrovať náklonnosť, túžbu alebo pohŕdanie. To umožnilo spoločnosti riadenej prísnou etiketou prejaviť svoje skutočné pocity. Dnes je jazyk kvetov opäť populárny. Kvety majú dlhoročnú tradíciu ako prostriedok na vyjadrenie emócií. Keď chceme vyjadriť svoju náklonnosť, radosť alebo sústrasť a slová nestačia, spoliehame sa… Prečítať celé