Stromy a ľudia

Stromy ovplyvňujú dlhovekosť ľudskej populácie. Naznačuje to najnovšia štúdia

  • Spätosť človeka s prírodou je silnejšia, než sa zdá. Príkladom môže byť štúdia vedená Lesnou službou Ministerstva poľnohospodárstva USA, ktorá poukazuje na to, že stromy sa spájajú s nižším počtom úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia, informuje portál ScienceAlert. Okrem toho autori štúdie zistili, že ročné ekonomické prínosy ich výsadby výrazne prevyšujú náklady na ich údržbu, pričom… Prečítať celé