Na zamyslenie

Rozhodnutia, ktoré nás ovplyvňujú, robíme väčšinou subjektívne

Rozhodnutia sú kľúčové pre dosahovanie nášho šťastia, ale robíme ich správne?
Vydané 27. januára 2022 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , , , , ,

Zakladateľ skupiny United Group | Bratislava, Slovensko

Rozhodnutia, ktoré robíme, väčšinou robíme subjektívne. Je na mieste pýtať sa seba samého, či som vôbec schopný rozhodovať sa správne. Ilustračná fotografia od autora Fakurian Design

 

Každý deň stojíme pred rozhodnutiami, ktoré sú pre náš život bezvýznamné, ale aj tými kľúčovými, ktoré nás ovplyvňujú.

Ako sa rozhodujeme a prečo? Je nespochybniteľné, že väčšina rozhodnutí, ktoré robíme, je subjektívnych. Sú ovplyvnené náladou a aktuálnou situáciou okolo nás. Veľmi nás ovplyvňujú médiá. Ľudia ako takí sa správajú stádovito, čiže ak je pozitívna nálada, väčšina ľudí má pozitívnu náladu, ak je negatívna, tak isto je prenášaná na väčšinu populácie.

Významné rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú náš život, sú napríklad výber

 • životného partnera,
 • práce, ktorú robíme,
 • miesta, kde žijeme,
 • významných investícií počas nášho života, ktoré ovplyvňujú úroveň našej existencie
 • či priateľov, ktorých si takisto vyberáme.

 

Väčšina našich rozhodnutí je pritom ovplyvnená nasledovnými vplyvmi:

 • rodina, výchova;
 • škola;
 • vzdelanie;
 • priatelia a okolie, ktoré máme okolo seba;
 • našim naladením, ktoré nás v živote ovplyvňuje (life mood);
 • intuíciou (zmysly, ktoré súvisia s našim mimozmyslovým vnímaním založeným na histórii našich skúseností a vonkajších vnemov).

 

Čo nerobiť, aby sme vedeli robiť správne rozhodnutia?

V prvom rade sa nezaoberať témami, ktoré sú mimo nášho záujmu. Aby sme sa dokázali sústrediť, máme našu myseľ  nasmerovať práve tam, kde sú naše záujmy. Obsah našej mysle je ohraničený.

Robme to, čo máme radi – a nerobme veci, ktoré nechceme, ale musíme.

Kedy vnímame rozhodnutie, ktoré sme vykonali, ako správne a kedy ako chybné?  Písať o správnych rozhodnutiach asi nemá zmysel, nakoľko sme sa správne rozhodli. Zamerajme sa na nesprávne rozhodnutie.

Dôležitým a kľúčovým bodom nesprávnych rozhodnutí je rozhodovanie sa na základe nedostatočných informácií a nesprávneho vyhodnotenia situácie, v ktorej rozhodujeme. V každej takejto situácii, v ktorej stojíme pred potrebou rozhodnúť sa, by sme mali vedieť realisticky zhodnotiť našu schopnosť zohľadňovať naše vzdelanie a skúsenosti. Sú také situácie, kedy nemáme šancu rozhodnúť sa správne, pretože nemáme vytvorený ten správny základ pre posúdenie objektívnych reálií.

Najväčšou chybou nesprávnych rozhodnutí je rozhodovanie sa v prípadoch, keď nemáme dostatočné informácie – vtedy sa rozhodujeme subjektívne.

Základom správneho nastavenia rozhodovania sa (alebo povedzme rozhodovania s vysokým percentom úspešnosti) je vymedzenie oblasti, kde vieme alebo nevieme posúdiť percentuálnu úspešnosť.

Veľká časť ľudí nemá pri rozhodovaní vlastný názor a počúva názory iných a následne vyhodnocuje pravdepodobnosť správnosti danej informácie.

Avšak treba si uvedomiť, že každé naše významné rozhodnutie má veľký vplyv na náš život a úspešnosť v živote, ktorý žijeme. Podceňovať rozhodovanie a brať na ľahkú váhu schopnosť posúdiť tému, či je náš názor správny alebo nie, má vplyv na kvalitu nášho života.

 

Kúpiť dom či byt? A je to vôbec správne položená otázka?

Príklad, ktorým môžeme porovnať správnosť alebo nesprávnosť rozhodnutia, je napríklad kúpa nehnuteľnosti alebo automobilu. Obe komodity patria medzi najdôležitejšie investície nášho života, na ktoré vynakladáme veľkú časť našich finančných prostriedkov počas nášho života. Napriek tomu obe komodity nakupujeme stádovito, to znamená bez vyššej úrovne posúdenia, čo je výhodnejšie a v konečnom výsledku vhodné pre nás.

Pri takýchto rozhodnutiach sa vedome zbavujeme veľkej časti nášho príjmu, ktorý počas nášho aktívneho života získame.

 

Nechame si poradiť

Na záver môžem len odporučiť zamyslieť sa nad uvedenou témou a vyhodnotiť, ktoré témy sú mimo náš záber a zamerať sa na jej vyhodnotenie odborníkmi, ktorí sa uvedenými témami pravidelne zaoberajú.

Subjektívne posudzovanie rozhodovania má veľký vplyv na výkyvy v spoločnosti, rodine aj ekonomike. Tieto vlny sú pravidelné a pokiaľ si ich neuvedomíme, významne nás ovplyvňujú.

 

 

Zdroje:

 • How do the Choices we make affect ou lives: StephUp Medium.
 • How to decide what to do with your life: Ayou the author
 • Top 10 ways to make better decisions: New scientist, 2nd May 2007

Pokračujte na ďalší príspevok »