EXTRA Lifestyle Na zamyslenie

Rozhodnutia, ktoré nás ovplyvňujú, robíme väčšinou subjektívne

 • 27 januára, 2022
 • 7 min read
Rozhodnutia, ktoré nás ovplyvňujú, robíme väčšinou subjektívne
Rozhodnutia, ktoré robíme, väčšinou robíme subjektívne. Je na mieste pýtať sa seba samého, či som vôbec schopný rozhodovať sa správne. Ilustračná fotografia od autora Fakurian Design

 

Každý deň stojíme pred rozhodnutiami, ktoré sú pre náš život bezvýznamné, ale aj tými kľúčovými, ktoré nás ovplyvňujú.

Ako sa rozhodujeme a prečo? Je nespochybniteľné, že väčšina rozhodnutí, ktoré robíme, je subjektívnych. Sú ovplyvnené náladou a aktuálnou situáciou okolo nás. Veľmi nás ovplyvňujú médiá. Ľudia ako takí sa správajú stádovito, čiže ak je pozitívna nálada, väčšina ľudí má pozitívnu náladu, ak je negatívna, tak isto je prenášaná na väčšinu populácie.

Významné rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú náš život, sú napríklad výber

INZERCIA
 • životného partnera,
 • práce, ktorú robíme,
 • miesta, kde žijeme,
 • významných investícií počas nášho života, ktoré ovplyvňujú úroveň našej existencie
 • či priateľov, ktorých si takisto vyberáme.

 

Väčšina našich rozhodnutí je pritom ovplyvnená nasledovnými vplyvmi:

 • rodina, výchova;
 • škola;
 • vzdelanie;
 • priatelia a okolie, ktoré máme okolo seba;
 • našim naladením, ktoré nás v živote ovplyvňuje (life mood);
 • intuíciou (zmysly, ktoré súvisia s našim mimozmyslovým vnímaním založeným na histórii našich skúseností a vonkajších vnemov).

 

Čo nerobiť, aby sme vedeli robiť správne rozhodnutia?

V prvom rade sa nezaoberať témami, ktoré sú mimo nášho záujmu. Aby sme sa dokázali sústrediť, máme našu myseľ  nasmerovať práve tam, kde sú naše záujmy. Obsah našej mysle je ohraničený.

Robme to, čo máme radi – a nerobme veci, ktoré nechceme, ale musíme.

Kedy vnímame rozhodnutie, ktoré sme vykonali, ako správne a kedy ako chybné?  Písať o správnych rozhodnutiach asi nemá zmysel, nakoľko sme sa správne rozhodli. Zamerajme sa na nesprávne rozhodnutie.

Dôležitým a kľúčovým bodom nesprávnych rozhodnutí je rozhodovanie sa na základe nedostatočných informácií a nesprávneho vyhodnotenia situácie, v ktorej rozhodujeme. V každej takejto situácii, v ktorej stojíme pred potrebou rozhodnúť sa, by sme mali vedieť realisticky zhodnotiť našu schopnosť zohľadňovať naše vzdelanie a skúsenosti. Sú také situácie, kedy nemáme šancu rozhodnúť sa správne, pretože nemáme vytvorený ten správny základ pre posúdenie objektívnych reálií.

Najväčšou chybou nesprávnych rozhodnutí je rozhodovanie sa v prípadoch, keď nemáme dostatočné informácie – vtedy sa rozhodujeme subjektívne.

Základom správneho nastavenia rozhodovania sa (alebo povedzme rozhodovania s vysokým percentom úspešnosti) je vymedzenie oblasti, kde vieme alebo nevieme posúdiť percentuálnu úspešnosť.

Veľká časť ľudí nemá pri rozhodovaní vlastný názor a počúva názory iných a následne vyhodnocuje pravdepodobnosť správnosti danej informácie.

Avšak treba si uvedomiť, že každé naše významné rozhodnutie má veľký vplyv na náš život a úspešnosť v živote, ktorý žijeme. Podceňovať rozhodovanie a brať na ľahkú váhu schopnosť posúdiť tému, či je náš názor správny alebo nie, má vplyv na kvalitu nášho života.

 

Kúpiť dom či byt? A je to vôbec správne položená otázka?

Príklad, ktorým môžeme porovnať správnosť alebo nesprávnosť rozhodnutia, je napríklad kúpa nehnuteľnosti alebo automobilu. Obe komodity patria medzi najdôležitejšie investície nášho života, na ktoré vynakladáme veľkú časť našich finančných prostriedkov počas nášho života. Napriek tomu obe komodity nakupujeme stádovito, to znamená bez vyššej úrovne posúdenia, čo je výhodnejšie a v konečnom výsledku vhodné pre nás.

Pri takýchto rozhodnutiach sa vedome zbavujeme veľkej časti nášho príjmu, ktorý počas nášho aktívneho života získame.

 

Nechame si poradiť

Na záver môžem len odporučiť zamyslieť sa nad uvedenou témou a vyhodnotiť, ktoré témy sú mimo náš záber a zamerať sa na jej vyhodnotenie odborníkmi, ktorí sa uvedenými témami pravidelne zaoberajú.

Subjektívne posudzovanie rozhodovania má veľký vplyv na výkyvy v spoločnosti, rodine aj ekonomike. Tieto vlny sú pravidelné a pokiaľ si ich neuvedomíme, významne nás ovplyvňujú.

 

 

Zdroje:

 • How do the Choices we make affect ou lives: StephUp Medium.
 • How to decide what to do with your life: Ayou the author
 • Top 10 ways to make better decisions: New scientist, 2nd May 2007

About Author

Vladimír Orth

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings