EXTRA Na zamyslenie

Psychologické experimenty, ktoré prekročili hranicu: 2.časť

  • 4 augusta, 2022
  • 5 min read
Psychologické experimenty, ktoré prekročili hranicu: 2.časť

Štúdia príšer

1939

 

Logopedický experiment psychológa Dr. Wendella Johnsona, ktorý jeho súčasníci vhodne označili za „Štúdiu príšer“, bol najprv držaný v tajnosti pre prípad, že by poškodil jeho profesionálnu reputáciu.

Postgraduálna študentka Mary Tudorová uskutočnila experiment pod Johnsonovým dohľadom.

INZERCIA

Dvadsaťdva osirelých detí, z ktorých desať malo problémy s koktaním, bolo rozdelených do dvoch skupín, pričom každá obsahovala zmes detí s poruchami reči a bez nich. Jedna zo skupín dostala pozitívnu, povzbudzujúcu spätnú väzbu o ich verbálnej komunikácii, zatiaľ čo druhá bola úplne znevažovaná pre ich – niekedy neexistujúce – problémy s rečou.

Táto šesťmesačná štúdia mala veľký vplyv dokonca aj na tých, ktorí predtým nemali žiadne problémy s rozprávaním, v dôsledku čoho boli niektorí neistí a uzavretí. V roku 2007 získalo sedem detí od štátu Iowa dokopy 1,2 milióna dolárov, za celoživotné psychické a emocionálne jazvy spôsobené šesťmesačným trápením počas experimentu na univerzite v Iowe.

INZERCIA

 

Siroty ako subjekty krutých experimentov. Zdroj: onedio.co

 

Inzercia

Opičie drogové testy

1969

 

V roku 1969 sa uskutočnil pokus na zvieratách za účelom sledovania účinkov užívania drog a závislosti. Experiment zisťoval, či sa opice stanú závislými na drogách a v dôsledku toho si budú sami podávať drogy, aby pokračovali v zneužívaní drog. Nevedomým primátom podávali drogy, vrátane kokaínu, amfetamínov, morfínu, LSD a alkoholu.

Opice sa stali závislými na drogách, boli pre seba nebezpečné a nakoniec zomreli. Výskumníci zistili, že mnohé biologické črty opíc boli podobné ľudským, a výsledky naznačujú, že jedným z hlavných dôvodov zneužívania drog, je psychická závislosť.

Tento experiment je veľmi neetický a krutý, pretože spôsobil zvieratám úzkosť, opice trpeli bolesťami a nakoniec zomreli.

Na základe tohto výskumu vedci tvrdili, že preukázali súvislosť medzi zneužívaním drog a psychickou závislosťou.

Pokusy na opiciach neboli vedecky prospešné z viacerých dôvodov, jeden z nich je, že zvieratá nie sú schopné požívať drogy vo vonkajšom svete, pokiaľ na to nie sú vycvičené ľuďmi.

Tento experiment tiež nie je prospešný, pretože okrem zistenia, že ľudské správanie a opice so zneužívaním drog sú podobné, neospravedlňuje to, čomu boli zvieratá vystavené.

 

Opičie drogové testy. Zdroj: istverse.com

 

UCLA experiment s liekmi na schizofréniu

1983 – 1994

 

Od roku 1983 psychológ Keith H. Nuechterlein a psychiater Michael Gitlin z UCLA Medical Center začali kontroverznú štúdiu duševných procesov schizofrénie.

Išlo o experimenty na pacientoch trpiacich schizofréniou, ktoré mali odhaliť vývoj ich choroby po vysadení potrebných liekov.

Všetci pacienti podpísali informovaný súhlas, v ktorom uviedli, že chápu, že v experimente sa ich stav môže „zlepšiť, zhoršiť alebo zostať nezmenený“.

23 z 50 pacientov liečených na schizofréniu utrpelo po vysadení lieku ťažké recidívy. Niekoľko pacientov malo viac ako jeden závažný relaps vrátane halucinácií a paranoje.

 

Nebolo im povedané, aké závažné môžu byť ich recidívy, vrátane možnosti trpieť čoraz závažnejšími príznakmi, a mnoho ďalšieho.

Rodiny dvoch pacientov podali sťažnosti na experiment federálnej vláde. Jeden z pacientov, Antonio Lamadrid, bývalý študent UCLA, spáchal samovraždu. Druhý, Gregory Aller, odišiel z vysokej školy a vyhrážal sa, že zabije svojich rodičov.

Rodiny štyroch pacientov v štúdii UCLA v rozhovoroch uviedli, že ak by im bolo povedané o očakávanom poškodení, nikdy by účasť nedovolili. Povedali, že boli vedení k presvedčeniu, že cieľom programu je ponúknuť vysokokvalitnú liečbu, ako aj výskum.

 

 

Experiment s bábikou Bobo. Zdroj: thelearningchapter.com

Albert Bandura a bábika Bobo

1961, 1963

 

Začiatkom šesťdesiatych rokov sa psychológ Albert Bandura zo Stanfordskej univerzity pokúsil ukázať, že správanie – v tomto prípade násilné správanie – sa dá naučiť pozorovaním odmeny a trestu.

K tomu potreboval 72 škôlkarov spolu s veľkou, nafukovacou hračkou, známou ako bábika Bobo. Detská zostava spočívala z 36 chlapcov a 36 dievčat. Ich priemerný vek bol 4 a pol roka.

Prinútil podskupinu detí, aby približne desať minút sledovali dospelého, ako násilne bije a slovne týra hračku. Bandura znepokojivo zistil, že z dvoch tuctov detí, ktoré boli svedkami tohto prejavu, bolo v mnohých prípadoch toto správanie napodobňované.

Keď dospelý odišiel a deti zostali v izbe s bábikou Bobo samé, začali byť voči bábike verbálne a fyzicky agresívne, a útočili na ňu s takou intenzitou, ktorá bola veľmi desivá, aj vzhľadom na nízky vek detí.

V roku 1963 Bandura uskutočnil ďalší experiment s bábikou Bobo, ktorý priniesol podobné výsledky. Psychologický výskum sa však odvtedy dostal pod paľbu z etických dôvodov, keďže jeho subjekty boli v podstate vycvičené, aby konali agresívne – s možnými dlhodobými následkami.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings