EXTRA Veda a technika

Predstihne Čína v umelej inteligencii USA?

  • 11 októbra, 2019
  • 6 min read
Predstihne Čína v umelej inteligencii USA?

Pravidelne aktualizovaná interaktívna mapa (zdroj) podrobne ukazuje rozšírenie koronavírusu v Európe a vo svete:

Média nám servírujú informácie o čínskych rýchlovlakoch, ktoré dosahujú priemernú rýchlosť cez 300 kilometrov za hodinu, extrémne vysokých mrakodrapoch, ktoré s výškou viac ako 500 metrov zdvíhajú latku aj tým najvyšším svetovým budovám, či rozširujúcej sa 5G sieti, ktorá už funguje v Číne v rámci viac ako 20 tisíc staníc.

Umelú inteligenciu si nemožno mýliť s infraštruktúrnym pokrom

Pokrok Číny v infraštruktúre rovnako ako aj v umelej inteligencii je nespochybniteľný. Ohľadom umelej inteligencie však Čína aj napriek dlhodobej snahe a značným inkrementálnym pokrokom stále zaostáva za USA.

INZERCIA

Číne stále chýbajú laboratória na výskum. Investície Číny do výskumu a vývoja, ktoré sú významným indikátorom inovačnej snahy krajín, sú jednými z najväčších na svete. Minulý rok predstavovali až 2,19 percent jej hrubého domáceho produktu, čiže približne 278 miliárd USD. Bojuje však s problémom nedostatočných skúseností svojich výskumníkov. Výskum spoločnosti Deloitte z roku 2018 poukázal na to, že až 40 percent čínskych výskumníkov zaoberajúcich sa umelou inteligenciou a analýzou dát má menej ako 5 rokov odborných skúseností v odbore. 

 

Patenty a citácie nie sú všetko

Ďalším významným indikátorom inovatívnosti sú patenty a vedecké citácie. Čína bola aj v roku 2018 najväčším svetovým prihlasovateľom patentov. Prihlásila cez milión patentov, čo predstavovalo viac ako tretinu všetkých svetovo prihlasovaných patentov. Znie to skvele ale je si potrebné uvedomiť, že väčšina čínskych patentov sa týka miernych zlepšení už existujúcich technológií. Značné množstvo sa registruje iba aby bolo zaregistrované, pričom nikdy nedôjde k využitiu patentov. Podobný stav je aj pri vedeckých a akademických citáciách, v ktorých je Čína tiež svetovou jednotkou. Systém citácií funguje rovnako ako pri patentoch v prospech kvantity na úkor kvality a čínski autori si zvyšujú renomé tým, že sa navzájom citujú. 

 

USA versus Čína: nie všetko je jednoznačné

Na základe predošlej analýzy by sa mohlo zdať, že Čína výrazne zaostáva za západom. Svetové prvenstvo v umelej inteligencii by tak jednoznačne patrilo USA. Čína síce zaostáva vo vývoji softvéru na báze open source, čipoch pre umelú inteligenciu a chýbajú jej tiež zásadné prelomy ohľadom učenia strojov, tzv. machine learning. V technológiách rozpoznávania hlasu a tvárí a vyhľadávaní prostredníctvom hlasu však výrazne predstihla všetky krajiny sveta. 

Aj napriek výnimkám využíva väčšina čínskych spoločností umelú inteligenciu na interakciu so spotrebiteľmi a zlepšovanie ich používateľského zážitku. Systémy na báze umelej inteligencie sú extenzívne využívané na predvídanie nákupných preferencií spotrebiteľov a vytváranie ponuky „šitej na mieru“, tak aby zákazník nemal kam „ujsť“ . Spoliehajú sa pritom na lokalizačné algoritmy, ktoré vytvárajú ponuku, tak aby bola čo najbližšie k zákazníkovi. 

 

Ilustračné foto | Zdroj: Unsplash.com

Čínski giganti Alibaba, Tencent, Baidu, známi aj pod skratkou „BAT“ sa zaraďujú do skupiny svetových inovačných lídrov. V úrovni inovatívnosti však zaostávajú za americkými technologickými spoločnosťami Google, Apple, či Microsoft. Napriek pôsobivým výsledkom vo viacerých oblastiach podnikania, sú tieto čínske spoločnosti najviac progresívne v segmentoch neprenosných do západného sveta. 

Alibaba a Tencent síce okrem retail shoppingu v prípade Alibaby a online gamingu v prípade Tencentu a filmových štúdií, do ktorých investujú obe, dosiahli najväčší pokrok v tzv. super aplikáciách využívajúcich technológiu rozpoznávania tváre, faktom však je, že ich technológie sú v etickom rozpore s pravidlami ochrany spotrebiteľov uplatňovanými v západnom svete. Nejde však iba o chýbajúce GDPR, či vymazávanie cookies, rozporuplným je predovšetkým využívanie získaných dát používateľov bez ich súhlasu (ktorý v Číne nie je potrebný) na vývoj ďalších technológií a ich posúvanie tretím stranám. 

 

Najväčšie pokroky Číny v umelej inteligencii sú takmer neprenosné cez jej hranice

Kým v umelej inteligencii zameranej na spotrebiteľov je predstih Číny pred USA nespochybniteľný, v skutočne prelomových inováciách spojených s využívaním umelej inteligencie Čína stále zaostáva za USA. Odhaduje sa, že táto inovačná medzera môže v súčasnosti predstavovať aj viac ako 5 rokov. Pokrokové čínske inovácie v umelej inteligencii sa v súčasnosti týkajú takmer výlučne segmentov, ktoré sú neaplikovateľné nielen v USA ale na starom kontinente. Tento stav vytvára akúsi paralelnosť inovačnej aktivity v rámci, ktorej v Číne na jednej strane existujú prelomové inovácie určené na čínsky trh s minimálnou relevanciou pre západ a na druhej strane existuje rozvíjajúci sa segment umelej inteligencie s globálnym potenciálom, ktorý ešte iba dobieha západ. 

Ľudia zvyknú pokrok Číny v umelej inteligencii značne preceňovať. Verím, že tento stav je dôsledkom informácií o rozsahu aplikovateľnosti technológie rozpoznávania tvári ako aj kontroverzného kreditného sociálneho systému. V oboch prípadoch si je však potrebné uvedomiť, že ide o systémy vyvinuté predovšetkým pre čínsky trh. Už ich samotná podstata ich robí prakticky neprenosnými na náš trh.

 

Obchodná vojna medzi USA a Čínou brzdí svetový technologický pokrok

Čínu však nemožno podceňovať. Technologický pokrok a s tým spojený pokrok v umelej inteligencii si krajina stanovila ako jednu z top priorít. Pokrok v týchto oblastiach však nevzniká izolovane. Najväčšie svetové vedecké objavy 20. storočia boli spravidla výsledkom spoločnej práce medzinárodných vedeckých tímov. Aj 21. storočí by mala veda pracujúca pre spoločnosť fungovať na báze spolupráce namiesto mentality kto z koho, ktorá momentálne rezonuje medzi USA a Čínou. Obchodná vojna svetový technologický pokrok určite neprinesie, skôr ho oddiali. 

 

Zdroje:
Deloitte Artificial Intelligence Innovation Report 2018
WIPO IP Facts and Figures 2018

About Author

Michaela Královičová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings