Na zamyslenie

Prečo je pre nás pravda tak dôležitá?

  • 19 februára, 2021
  • 7 min read
Prečo je pre nás pravda tak dôležitá?
„NIE ONI – JA MÁM PRAVDU“ | Ilustračná fotografia po redakčnej úprave. Mladí ľudia potichu nenásilne demonštrujú na ulici, aby poukázali na rozličné pohľady na pravdu. Realita sa nelíši od človeka k človeku, líši sa iba uhol pohľadu, ktorý ovplyvňujú okolnosti.

Relatívnosť toho čo, je pravda, ovplyvňuje veľmi veľa faktov. Jedným z najdôležitejších je objektívny pohľad.

Pravdivý obraz na určitú situáciu z rôznych uhlov pohľadu vytvára nezhody medzi tými, ktorí uvedený fakt podporujú alebo opačne zamietajú. Pravdivý obraz je vždy len o tom, v akom časovom horizonte o danej situácii hovoríme.

Pozrime sa do histórie a uvidíme nepreberné množstvá právd, o ktorých predchádzajúce generácie boli presvedčené a dnes ich vnímane úplne inak. Bola to lož v danom okamihu, ktorú nám niekto naservíroval? Áno aj nie.

Dôležité je pochopiť, že situácie, ktoré zažívame v časopriestore, majú iný uhol pohľadu. Ten pohlaď sa vytvára nielen časovou osou, v ktorej žijeme, ale vytvára sa aj na základe vnímania sveta danou osobou alebo skupinou. Vníma sa inak, pokiaľ hovoríme o ľuďoch s nižším IQ, ako o ľuďoch s vyšším IQ. Pravda je proste relatívna.

INZERCIA

V 21. storočí zároveň hovoríme o tom, že sa pravda úmyselne prekrúca.

V predchádzajúcom storočí sa tomu hovorilo propaganda, ktorá hlásala to, čo uznala za vhodné a masy boli neustále o tom presviedčané, až došlo k hromadnej masovej akceptácii určitého pohľadu.

INZERCIA

V dnešnej dobe to už neplatí, pretože 21. storočie prinieslo množstvo možností, ako vnímať okolie z rôznych uhlov pohľadu.

Preto propaganda musela zmeniť svoj spôsob komunikácie, a tým je digitálne ovplyvňovanie más rôznymi spôsobmi, ktoré sú cielené. Podporujúce rôzne myšlienky, ktoré si prijímateľ správy neoverí alebo nemá možnosť overiť.

Inzercia

Manipulácia masami sa dostala do gigantických rozmerov a väčšina populácie sa stráca v tom, čo je pravda a čo nie. Masy nie sú schopné rozoznať v množstve poskytovaných informácií fake news od pravdivých správ, ktoré sa im ponúkajú. Stále platí, že to, čo je v TV alebo v novinách, je pravda, čím dlhšie médium existuje, tým viac sledujúci vníma uvedené médium ako hodnoverné.

Ľudia dnes riešia politiku oveľa častejšie ako v 70. rokoch 20. storočia. Na vlastnej koži pociťujú ako chutí demokracia. Možnosť sa k všetkému vyjadriť a prečítať si v nich vyvoláva zdanlivý pocit možnosti do vecí hovoriť a meniť ich. A tak platí fráza koľko ľudí toľko chutí. Čiže čím ďalej je horšie riadiť sa a získať správny smer, pretože každý sa pasuje za kapitána lode. Prílev informácií a neschopnosť ich filtrovať vniesla množstvo prúdov, ktoré dnes nás všetkých ovplyvňujú.

Svetonázor, ktorý je kľúčom k rozpoznaniu toho, čo má logiku a čo nie je, sa už dávno v úzadí na školách vyučuje, avšak každý hltá masovokomunikačné prostriedky plnými dúškami. A prijíma za svoje, čo mu je z nejakého dôvodu bližšie.

Čokoľvek sa dnes predstaví, či už v TV alebo rádiu alebo novinách, je vnímané ako 100% isté a nikto (alebo väčšina) o tom nepochybuje.

K tomu všetkému začína prevládať informačný kanál, ktorý zmazal hranice, nemá žiadnu konkurenciu vo vysielacom čase či potrebe mať licenciu takéto niečo hlásiť a propagovať. Internet. Uvedené informácie a toky nikto nereguluje a každý si píše, čo chce a o čom chce, svet zaplnili množstvá informácií, v ktorých spleti nemáme šancu sa vyznať.

Tieto informácie nám zaberajú veľa času ich zbieraním, rozoberaním s blízkymi a takto nás okrádajú o náš životný čas, ktorý môžeme v danom okamihu stráviť s blízkymi namiesto toho, aby sme riešili niečo, čo je od nás vzdialené a nepochopiteľné. Zo dňa na deň je každý ekonóm alebo politik. Každý do všetkého rozpráva a snaží sa mať názor.

Z médií sa stal globálny biznis, ktorý si propagáciu toho „dobrého“ alebo „pravdivého“ nastavil ako svoj cieľ.

Ale posúdiť to, čo je a čo nie je, je pre priemerného človeka prakticky nemožné.

Schopnosť rozlišovať fakty a balast je ťažké.

Tiež treba chápať, že schopnosť vnímať a reagovať a úroveň vzdelania sa postupne a komplexne zvyšuje na celom svete. Preto sa meracie jednotky IQ pravidelne nastavujú, aby obsiahli aj tento pokrok. Príkladom je meranie v roku 1950 a dnes. IQ štandard máme dnes vyšší o 20%. Nízka úroveň IQ obyvateľstva veľakrát neznamená, že ľudia sú hlúpi, ale že vzdelávací systém im neumožnil napredovanie, ktoré vo svete prebehlo. Čiže daná krajina ako taká a jej obyvateľstvo zaostáva za ostatným svetom.

Pravidelne na špičke priemerného IQ sa nachádzajú rozvinuté a ekonomicky zdatné krajiny.

Príkladom sú vo svete

  • Singapur (priemerné IQ obyvateľstva 107.1),
  • Taiwan (priemerné IQ obyvateľstva 104.6),
  • Južná Kórea (priemerné IQ obyvateľstva 104.6)

a v Európe

  • Holandsko (priemerné IQ obyvateľstva 100.4),
  • Švajčiarsko (priemerné IQ obyvateľstva 100.2),
  • Estónsko (priemerné IQ obyvateľstva 99.4).

(pozn.: v rebríčku úrovne IQ obyvateľstva jednotlivých krajín podľa od Forbes z r.2019 sa Slovensko v TOP25 neumiestnilo, zatiaľ čo Česká republika so skóre 98.9 je na 19. mieste)

Je nutné pre kvalitu nášho života, aby sme mali také množstvo informácií? Určite nie. Prečo v krajinách, kde je najvyššia úroveň vzdelania a vysoké IQ, je úroveň pravdy a jej vnímania spoločnosťou v konsenze a tam, kde je to opačne, je prudký boj o jej priazeň? Plytváme svojim časom a snažíme sa pochopiť niečo, čo nie je pre každého možné. Kľúčom k spokojnosti a prosperite je vzdelávací proces a vynaloženie prostriedkov a námahy na to, aby väčšina obyvateľstva dokázala vnímať a užívať pokrok, v jeho širokých možnostiach, ktoré im dáva podľa svojej potreby a možností.

Ak si chcete overiť uvedené v tomto článku, pokúste sa zapojiť do otázky, ktorá je kľúčová v daný deň v masovokomunikačných prostriedkoch vašich známych a skúste sa opýtať, aký majú na daný problém názor. Skúste sa ich opýtať prečo a pozorujte rozdielnosť v názoroch a vysvetľovaní. Bez ohľadu na to, koľko majú rokov a aké majú pohlavie.

Nezabúdajme, pravda v našom živote zohráva väčšiu rolu, ako jej prisudzujeme, a to hlavne preto, že je kľúčová pre nás a našu myseľ. Avšak svet okolo nás plynie nezávisle od toho ako ju my, naši blízki alebo iní ľudia vnímajú.

About Author

Vladimír Orth

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings