Cestovanie EXTRA Lifestyle

Čínsky nový rok bol kvôli pandémii iný: čo si museli Číňania odoprieť?

  • 19 februára, 2021
  • 7 min read
Čínsky nový rok bol kvôli pandémii iný: čo si museli Číňania odoprieť?
Číňania si síce nemôžu užívať cestovanie, či sprievody v uliciach spojené so sledovaním tradičného levieho tanca, ľudia si ale našli nové spôsoby ako sa zabaviť a míňať. Boom zažívajú lokálne reštaurácie, kiná a turistické atrakcie. Koná sa aj viac online podujatí.

Po objavení nových ložísk nákazy COVID-19 v januári 2021 sa čínska vláda rozhodla limitovať pohyb obyvateľstva s prichádzajúcimi oslavami Čínskeho nového roka. V troch severných čínskych mestách vypukla lokálna nákaza COVID-19, kvôli ktorej sa lokálne vlády rozhodli pre zavedenie lockdownu. Čína počas prvého prvého jeden a pol mesiaca v roku 2021 zaznamenala podľa oficiálnych štatistík viac ako 2 000 nových prípadov nákazy. Vláda sa preto rozhodla pre prevenciu, ktorá má zamedziť extrémnemu rozšíreniu nákazy v dôsledku masovej migrácie obyvateľstva spojenej s Čínskym novým rokom. 

Čínsky nový rok je najvýznamnejším sviatkom v Číne a spájajú sa s ním oslavy trvajúce tri týždne. Oficiálne voľno trvá iba sedem dní, mnohí pracovníci si však počas sviatkov berú aj neplatené voľno, aby mohli navštíviť svoje rodiny.  

Milióny migrujúcich robotníkov nevideli svoje rodiny už druhý rok po sebe

Čína má takmer 300 miliónov migrujúcich pracovníkov, ktorí pracujú mimo miesta ich trvalého pobytu. Táto krajina sa pri výrobe vo veľkom spolieha na pracovnú silu z menej rozvinutých regiónov, kde je nedostatok pracovných príležitostí. Kvôli tejto situácii sú pracovníci ochotní presídliť sa za prácou aj niekoľko tisíc kilometrov od ich pôvodného miesta bydliska. 

Problémom pre robotníkov sú obmedzenia týkajúce sa ich prechodného pobytu za účelom práce, ktoré im neumožňujú so sebou na nové miesto priniesť svoju rodinu. Robotníci teda musia nechať svoje manželky a deti v mieste trvalého pobytu. Kvôli vzdialenosti a nedostatku pracovného voľna ich preto majú možnosť zvyčajne navštíviť iba počas sviatkov Čínskeho nového roka.

INZERCIA

Tento rok im cestu domov skomplikovali vládne nariadenia, ktoré pre nich urobili cestovanie domov prakticky nemožným. Pre niektorých z nich je rok 2021 už druhým rokom v poradí, počas ktorého nemali možnosť vidieť svoju rodinu.  

Čínska vláda neuvalila priamy zákaz cestovania, prísne reštrikcie ale mnohých odradia

Obmedzenie presunov obyvateľstva počas Čínskeho nového roka neuskutočnila čínska vláda prostredníctvom priameho zákazu. Rozhodla sa pre jemnejšiu rétoriku, ktorá bola založená na odporúčaniach a obmedzeniach. Kým biele goliere, zamestnanci pracujúci v kanceláriách, mohli cestovať kvôli možnosti pracovať na diaľku cez home office, pre väčšinu robotníkov bola návšteva rodiny v inom meste či provincii prakticky nemožná kvôli striktným opatreniam. 

Mnohé čínske mestá a provincie nariadili povinnú izoláciu po príchode do destinácie cestovania. Štandardná dĺžka tejto izolácie bola sedem až štrnásť dní. Problémom pre migrujúcich robotníkov bolo aj nariadenie povinnej karantény (v mnohých prípadoch v hoteloch, ktoré si musia robotníci zaplatiť) po návrate do miesta prechodného pobytu. Tieto nariadenia znamenajú tri až štyri týždne povinnej karantény, ktorú robotníkom nikto nepreplatí. Väčšina z nich si preto zvážila svoje ekonomické možnosti a rozhodla sa zostať v mieste, kde pracuje. 

Zamestnávatelia a lokálne vlády sa snažili ľudí motivovať k zotrvaniu na mieste nielen zákazmi, ale aj odmenami. Zamestnanci majú napríklad nárok na zvýšené mzdy ak zostanú pracovať počas sviatkov. Mnohí zamestnávatelia ponúkajú zamestnancom aj extra dátové kredity na mobilné dáta, jedlo zdarma či peňažné dary.

Lokálne vlády zasa nabádajú ľudí k návšteve lokálnych atrakcií lístkami zadarmo. Mesto Hangzhou napríklad darovalo 1000 juanov (cca 128 eur) každému migrujúcemu robotníkovi, ktorý sa rozhodol zostať v meste počas sviatkov. Zamestnávatelia v Číne motivujú zamestnancov, aby zostali, pretože si nemôžu dovoliť výpadky výroby a logistiky kvôli nutnej izolácii zamestnancov po ich návrate.

 

Vo februári 2021 Čína vstupuje do „roku kovového byvola“, potrvá až do februára 2022

Letecké spoločnosti a služby v cestovnom ruchu majú problémy

V dôsledku obmedzení očakáva Ministerstvo dopravy ČĽR počas Čínskeho nového roka 20-percentný pokles cestovania oproti minulému roku. Je nutné podotknúť, že už rok 2020 bol výrazne poznačený pandémiou a ak by sme odhad poklesu tento rok porovnali s „normálnym“ rokom 2019, išlo by o viac ako 60-percentný pokles. Pre čínske letecké spoločnosti je Čínsky nový rok najlukratívnejším obdobím v roku. Tento rok zápasia s nedostatkom pasažierov a poskytujú aj plné refundácie lístkov pri zrušení ciest. 

Objednávky z Číny po Čínskom novom roku príliš neodkladajte!

Nové spotrebiteľské trendy počas Čínskeho nového roka 2021

Kým v roku 2020 poklesli maloobchodné tržby počas Čínskeho nového roku v porovnaní s rokom 2019 o viac ako 20 percent, v roku 2021 sa očakáva ich návrat na predošlé úrovne. 

Číňania si síce nemôžu užívať cestovanie či sprievody v uliciach spojené so sledovaním tradičného levieho tanca, našli si ale nové spôsoby ako sa zabaviť a míňať. Boom zažívajú lokálne reštaurácie, kiná a turistické atrakcie. Koná sa aj viac online podujatí. 

Trendom Čínskeho nového roka 2021 boli aj online objednávky s doručením do iného mesta, prostredníctvom ktorých Číňania, ktorí sa nemohli vrátiť domov, obdarovávali svojich blízkych a priateľov darčekmi a jedlom. Za prvé dva dni Čínskeho nového roka doručili kuriéri v Číne až 130 miliónov balíkov, čo predstavovalo nárast oproti minulému roku až o viac ako 220 percent. 

Obrovský dopyt zaznamenali aj kiná, ktoré dosiahli za necelý týždeň premietania tržby vo výške 1,55 miliardy amerických dolárov. Pre porovnanie, celkové tržby kín v USA za minulý rok dosiahli hodnotu 2,2 miliardy dolárov. Číne sa podarilo počas sviatkov v roku 2021 zlomiť aj doterajší svetový rekord v tržbách dosiahnutých počas prvého premietacieho víkendu. Doterajší rekord, ktorý patril filmu Avengers: Endgame sa podarilo prekonať čínskemu filmu Detective Chinatown 3, ktorý zarobil za prvý víkend 397 miliónov dolárov. Boom zaznamenávali v Číne počas osláv nového roku aj online hry a zábava. 

Aj keď nie je možné tvrdiť, že by bol život v Číne späť v normále ani viac ako rok po prepuknutí pandémie COVID-19, okrem cestovania je však život bežného obyvateľstva takmer v starých koľajach. Spotreba už dosahuje štandardné hodnoty, cestovanie ale bude musieť ešte počkať.  

 

Výroba v Číne sa čoskoro pozastaví kvôli Čínskemu novému roku!

 

 

About Author

Michaela Královičová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings