Generačné rozdiely

Po X, Y a Z prichádza Generácia Alfa

X,Y,Z a teraz Alfa. Nie, nehovoríme o nových variantoch koronavírusu, ale o generáciách, ktoré sa na svete vystriedali za posledné roky.

S istotou môžeme povedať, že za posledných 120 rokov sa toho na svete udialo naozaj veľa. Či už išlo o prvú alebo druhú svetovú vojnu, nástup internetu, vedecko-technickú revolúciu alebo pandémiu Covid-19. Všetky tieto udalosti zasiahli do životov a ovplyvnili chod sveta, ako aj ľudí, ktorí sa vtedy narodili.

Do ktorej zo 7 generácii patríte vy?

 • Najväčšia generácia (narodená v rokoch 1901-1927)
 • Mlčiaca generácia (narodená v rokoch 1928-1945)
 • Baby Boomers (narodení v rokoch 1946-1964)
 • Generácia X (narodená v rokoch 1965-1980)
 • Generácie Y/Mileniáli (narodená v rokoch 1981-1995)
 • Generácia Z (narodená v rokoch 1996-2010)
 • Generácia Alfa (narodená v rokoch 2011 – 2025)

Generácie

Každá generácia má odlišné postoje, správanie, očakávania, zvyky a motiváciu. Práve uvedomenie si tejto skutočnosti nám pomôže prispôsobiť našu komunikáciu, zvýšiť pochopenie pre druhých a zlepšiť naše vzťahy.

Generačné rozdiely nás nemusia rozdeľovať.

Najväčšia generácia (narodená v rokoch 1901-1927)

„Najväčšia generácia“ označuje generáciu, ktorá dospievala počas Veľkej hospodárskej krízy a obdobia Veľkej depresie. Neskôr bojovala v druhej svetovej vojne. Niekedy sa nazýva aj ako generácia druhej svetovej vojny.

Táto generácia ako skupina vytrvala v ťažkých časoch, ktoré priniesol hospodársky stres a vojna. Vyformovali sa ľudia, ktorí vedeli odolávať ťažkostiam a vďaka tomu vybudovali lepší svet.

„Použiť, opraviť, urobiť, alebo sa zaobísť bez toho.“

Svoje meno dostala podľa názvu rovnomennej knihy. Autor knihy Tom Brokaw vyjadruje presvedčenie, že táto generácia je tou najväčšou, akú kedy spoločnosť vytvorila. Brokaw obdivoval najmä túžbu ľudí robiť správne veci.

Charakteristické vlastnosti:

 • zodpovednosť
 • pokora
 • tvrdá pracovná morálka
 • šetrnosť
 • záväzok na celý život
 • poctivosť
 • obetavosť
great generation

Generácia, ktorá mala chuť a silu meniť svet (Foto: Múzeum Victoria)

Mlčiaca generácia (narodená v rokoch 1928-1945)

Mlčiacu generáciu dnes tvoria dospelí vo veku okolo 90 rokov. Ich vekové umiestnenie v histórii ich nepríjemne vtesnáva medzi dve známejšie generácie. Narodili sa príliš neskoro na to, aby boli hrdinami druhej svetovej vojny, a príliš skoro na to, aby boli medzi Boomermi.

V čase, keď „Tichí vstupovali do stredného veku, nastala rozvodová revolúcia a spopularizoval sa pojem „kríza stredného veku“. Títo ľudia vyrastali v prostredí ničenom druhou svetovou vojnou a po celý čas nemali priestor pre slobodné vyjadrenie svojho názoru. Avšak táto situácia im umožnila, že v dospelosti napredovali len nahor a k lepším životným podmienkam.

Začínali ako deti krízy a vyrastali, keď starší ľudia bojovali vo vojnách a prinášali veľké obete.

Charakteristické vlastnosti:

 • tradičné hodnoty
 • finančná obozretnosť
 • medziľudská úcta
 • odhodlanosť
 • odolnosť
 • pracovná morálka
silent generation

Tichá alebo Mlčiaca generácia počas celého života iba postupovala za lepšími podmienkami (Foto: Múzeum Victoria)

Baby Boomers (narodení v rokoch 1946-1964)

Pojem Baby Boomers označuje ľudí narodených počas ekonomickej prosperity nasledujúcej po 2. svetovej vojne. Toto označenie je späté s vyjadrením vzostupu pôrodnosti.

Rozsiahla generácia Baby Boomerov sa v dnešnej dobe dostáva do dôchodkového veku, čo má veľký ekonomický dopad na krajiny.

Charakteristické vlastnosti:

 • pracovná morálka
 • sebavedomie
 • súťaživosť
 • cieľavedomosť
 • vynaliezavosť
 • disciplína
senior

Väčšina našich Baby Boomers sú už seniori (Foto: Ryan Reinoso)

Generácia X (narodená v rokoch 1965-1980)

Príslušníci generácie X  vyrastali v čase, keď bolo viac neúplných a rozvedených rodín ako v čase, keď vyrastali ľudia z obdobia boomu. V dôsledku toho boli mnohí príslušníci generácie X deti, ktoré trávili veľkú časť dňa bez dozoru dospelých, napríklad keď sa vrátili zo školy, zatiaľ čo ich rodičia boli ešte v práci. Príslušníci generácie X boli prvou generáciou, ktorá do určitej miery vyrastala s osobnými počítačmi, a tak sa stali technicky zdatnými. Ako deti a mladí dospelí v 80. a 90. rokoch zažili aj nie najľahšie ekonomické časy. O príslušníkoch generácie X sa zvyčajne hovorí, že sú vynaliezaví, nezávislí a radi si udržiavajú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Majú tendenciu byť liberálnejší v sociálnych otázkach ako predošlá generácia.

Predošlé generácie v 90. rokoch hovorili o tejto generácii ako o  flákačoch alebo fňukáčoch.

Generácia X sa snaží založiť rodinu, splatiť študentský dlh a postarať sa o starnúcich rodičov.

generation X

Veľkú časť gen X nájdeme na vedúcich pozíciách (Foto: Roland Samuel)

Generácie Y/Mileniáli (narodení v rokoch 1981-1995)

Generácia Y je prvou generáciou v histórii, ktorá sa podľa prognóz bude mať horšie ako predchádzajúce generácie.

Revolúcia v technológiách formovala mileniálov alebo inak povedané generáciu Y. Mileniáli sú ľudia narodení v rokoch 1982 až 1994. Technológie sa stali súčasťou ich každodenného života. Všetky ich činnosti sú sprostredkované obrazovkou a na tento štýl života si už zvykli. Od predchádzajúcich generácii sa líšia tým, že na digitálny spôsob života emigrovali z analógového.

Na rozdiel od predchádzajúcich generácií sa od nich vyžaduje lepšie vzdelanie, aby získali prácu. Ich život je čiastočne formovaný veľkou hospodárskou krízou.

Táto generácia sa častokrát označuje za lenivú, narcistickú a rozmaznanú.

milenials

Táto skupina ľudí si ešte dobré pamätá staré analógové časy, ale rovnako dobre sa orientuje aj vo svete technológii (Foto: Nqobile Vundla)

Generácia Z (narodená v rokoch 1996-2010)

Priemerný gen Z dostal svoj prvý mobilný telefón vo veku 10,3 roka. Táto skupina ľudí vyrástla vo svete hyperkonektivity a smartfón je ich pravá ruka. Ľudia narodení na prelome storočia sa často označujú aj ako Centeniáli.

Generácia Z pozorovala boj mileniálov s financiami, a preto si osvojila konzervatívnejší prístup k peniazom. Gen Z sa chcú vyhnúť zadlžovaniu, majú negatívny postoj k pôžičkám a využívajú hlavne debetné karty a internetové bankovníctvo.

Hlavné udalosti, ktoré formovali príslušníkov Z boli vzostup smartfónov a sociálnych médií, krajina bez vojny a revolúcii a finančné problémy svojich rodičov (generácie X).

Čo sa týka charakteristických vlastností, najvýraznejšou je nedočkavosť. Radi získavajú všetko, čo chcú, okamžite. Sú hlboko ponorení do rýchleho digitálneho sveta a ich životný štýl, sebavedomie a názory ovplyvňujú youtuberi a influenceri. Zastávajú liberálne názory, bojujú proti porušovaniu ľudských a zvieracích práv a zaujímajú sa viac o okolitý svet a planétu než mileniáli. Majú kratšiu pozornosť ako predošlé generácie, ale zvládajú perfektne multitasking. Sú nezávislí, ale nároční spotrebitelia a budú mať zamestnania, ktoré v dnešnom svete ešte neexistujú.

gen z

Pride, Klimatický protest alebo Sloboda zvierat, Gen Z majú chuť zlepšiť svet (Foto: Ian Taylor)

Generácia Alfa (narodená v rokoch 2011 – 2025)

Po generácii Z nasledujú naši dnešní predškoláci a škôlkari, generácia Alfa. Rodia sa od roku 2010 a sú deťmi mileniálov. Sú prvou generáciou, ktorá sa celá narodila a formovala v 21. storočí, a prvou generáciou, ktorá uvidí aj 22. storočie. Narodili sa už do sveta internetu a digitálnych technológií a od mala sú prihlásení na sieti, preto sa často označujú aj ako digitálni domorodci“. Sú najviac materiálne vybavenou a technologicky gramotnou generáciou, aká kedy existovala na našej planéte.

V domácnostiach, kde sa vychovávajú alfy, sú všade inteligentné reproduktory a zariadenia, technológie sú zabudované do predmetov dennej potreby. Mnohé z detí navštevujú školu virtuálne kvôli globálnej pandémii a inklinujú k online vzdelávaniu pomocou počítačových programov. Na základe aktuálnych údajov sa zdá, že Alfy budú jednou z najvzdelanejších a najbohatších generácií.

Formujúce udalosti ich detstva: Globálna pandémia, hnutie za sociálnu spravodlivosť, politika Trumpovej éry a brexit.

generácia alfa

Generácia Alfa je už od narodenia pripojené na sieti (Foto: Jelleke Vanooteghem)

Pokračujte na ďalší príspevok »