EXTRA Ľudia

Jednostranné vzťahy sú fenomén doby. Vyše pätina ľudí si myslí, že by mohli byť kamaráti s celebritami

  • 27 októbra, 2021
  • 8 min read
Jednostranné vzťahy sú fenomén doby. Vyše pätina ľudí si myslí, že by mohli byť kamaráti s celebritami
Hoci viac ako polovica (56 %) ľudí je na sociálnych sieťach aktívna už viac ako desať rokov, mnohí z nás sa stále snažia nájsť ten správny vzorec, ako vyvážiť pozitíva sociálnych sietí s negatívami. Momentálne sme sa posunuli do novej éry, v ktorej sa virtuálne vzťahy stávajú normou.

Používate Instagram alebo Facebook, prípadne Twitter, TikTok či iné sociálne siete a sledujete na nich aj zaujímavé osobnosti? Zrejme áno, napokon väčšina z nás. Používať sociálne siete nielen kvôli práci a rodine, ale aj na neškodné sledovanie autentického obsahu od celebrít, vedcov, politikov či umelcov je celkom v poriadku. Vďaka tomuto obsahu vieme napríklad o nových miestach, ktoré môžeme navštíviť, rozširujeme svoje obzory, nachádzame širšie súvislosti alebo sa len tak bavíme.

Ak sa to so sledovaním preháňa, môže však vznikať neprirodzená pripútanosť k týmto osobnostiam, ktorá speje až k veľmi nekritickému pohľadu na vzťah medzi nami a tvorcom obsahu.

Nie sme stratená generácia, robíme tie isté chyby ako všetci pred nami

Nie je to nič nové, veď aj naši starí rodičia sa nepochybne stotožňovali s Belmondom, Dočolomanským, Vášaryovou, americkými či britskými hercami, keď v televízii sledovali ich filmy a seriály. Mnohí sa určite domnievali, že keby sa s nimi stretli osobne, určite by boli naladení na rovnakú strunu, ako sa zvyklo hovorievať.

Pritom to boli iba domnienky založené na nesprávnom základe – na obraze, ktorý si tieto osobnosti prostredníctvom svojich filmových úloh vytvorili, ktorý bol pripravený tak, aby sa s ním stotožnilo čo možno najväčšie množstvo divákov.

INZERCIA

Nie sme teda menej kritická generácia, dnes sme iba bohatší o možnosť priamej interakcie. Stačí komentovať príspevky a tá osobnosť s nami môže byť zrazu v reálnom kontakte. To je veľmi silná motivácia komentovať, zúčastňovať sa diskusií a vyhľadávať kontakt iniciatívne.

Takémuto fenoménu sa najnovšie venovala bezpečnostná spoločnosť Kaspersky, ktorá dlhodobo upozorňuje na nástrahy online priestoru.

INZERCIA

Globálna štúdia spoločnosti Kaspersky ukázala, že necelá polovica (47 %) používateľov sociálnych sietí verí, že influenceri, ktorých sledujú, im poskytujú „únik z reality“. Prieskum realizovala prieskumná agentúra Opinium Research v období od 18. do 31. mája 2021. Do prieskumu bolo zapojených 15 682 dospelých v 25 krajinách sveta, medzi inými aj z Česka a Rakúska, ale nie zo Slovenska.

Štvrtina ľudí je závislých na obsahu od influencerov

Viac ako jeden z piatich (21 %) respondentov sa zas domnieva, že „by sa mohol spriateliť“ s influencermi, ktorých sleduje a približne rovnaký podiel (22 %) zašiel tak ďaleko, že poslal influencerovi súkromnú správu. Napriek prevažne virtuálnej povahe týchto vzťahov sa viac ako tretina (34 %) používateľov sociálnych sietí dokonca stretla v reálnom živote s niektorými influencermi, ktorých sledujú.

Inzercia

Viac ako sedem z desiatich (71 %) respondentov uviedlo, že sa učia od influencerov, ktorých sledujú v rôznych oblastiach, ako napríklad zdravie, koníčky, štýl a správy.

Pritom, čo je prekvapivé, takmer štvrtina (23 %) hovorí, že je „závislá“ od obsahu influencerov a jeden z desiatich (10 %) dokonca povedal, že pociťuje istú absenciu, ak s influencermi neinteraguje.

Mnohí používatelia vyhľadávali priamy kontakt s online influencermi, najčastejšie prostredníctvom komentovania ich príspevkov (37 %) alebo reagovania na ich príspevky či príbehy (37 %).

Sociálne siete boli pre mnohých ľudí počas pandémie nenahraditeľné – takmer šesť z desiatich (59 %) ľudí uviedlo, že sociálne siete im počas pandémie poskytli životne dôležité spojenie. Toto číslo bolo najvyššie medzi mladšou generáciou vo veku 18 – 34 rokov (71 %), ktorí sa spoliehajú na sociálne siete, aby zostali v spojení. Na druhej strane, tretina ľudí (33 %) uviedla, že sa počas pandémie stali menej tolerantnými voči ľuďom na sociálnych sieťach.

Ako riešiť tieto neduhy? Dať si pauzu

To, že sú ľudia čoraz menej tolerantní, vidíme na sociálnych sieťach prakticky každý deň. Zdá sa, že ľudia stratili nadhľad a na všetko reagujú podráždene, prehnane a emotívne. Dokonca aj dospelí ľudia na internete pod vlastnými menami zverejňujú vyhrážky, nelogické argumentácie a doslova nevhodné reakcie na celkom nevinný obsah.

Dôvodov je hneď niekoľko a hoci by sa mohlo zdať, že ide najmä o prejav nálady v spoločnosti ako takej, v skutočnosti to nie je pravda. Veď sa dnes máme lepšie ako kedykoľvek predtým. Ešte pred niekoľkými desaťročiami by sme nemohli ani len kritizovať politikov, pretože by si nás jedného dňa počkali príslušníci ŠtB a domov by sme sa vrátili po rokoch strávených v bani. A niekoľko desiatok rokov predtým sme tu mali dve svetové vojny – niečo, čo je pre súčasného Európana priam nepredstaviteľné.

Problémom je evidentne neschopnosť jednotlivcov mať nadhľad, vnímať súvislosti s uvedomiť si svoje postavenie v celej situácii.

Tiež si ľudia vďaka počtu interakcií na svoje príspevky myslia, že ich názory sú hodnotné, hoci v skutočnosti nič na veci nezmenia a neprinášajú žiadnu hodnotu.

Odpoveďou na takýto rastúci tlak na sociálnych sieťach, ale aj na prehnané sledovanie influencerov, je jednoducho dať si pauzu a venovať sa niečomu hodnotnému. Venovať sa skutočnej práci, manuálnej činnosti, pomoci druhým ľuďom, športu alebo jednoducho nesledovať Televízne noviny a obsah na internete.

Myslíte si, že o niečo dôležité prídete? Nie je to pravda. Svet sa bez nás neprestane točiť, naďalej budú ľudia tvoriť obsah, naďalej budú politici viesť konflikty, novinári budú odhaľovať a vytvárať kauzy, antirúškari budú naďalej šíriť bludy a klamstvá. A normálni ľudia budú naďalej na internete ticho, pretože na toto všetko jednoducho nemajú čas a naďalej sa budú odmietať toho cirkusu zúčastňovať.

Dajme si zdravú pauzu od sociálnych sietí a zbytočného obsahu na internete, prospeje nám to.

 

About Author

Erik Stríž

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings