Iné Kultúra Ľudia Svet

Vplyvné ženy v starovekom Ríme – spoznajte tri najmocnejšie

  • 27 októbra, 2021
  • 6 min read
Vplyvné ženy v starovekom Ríme – spoznajte tri najmocnejšie

Postavenie žien v antickom Ríme

Nerovnocenné postavenie mužov a žien bolo v antickom Ríme bežnou záležitosťou – až dennou rutinou. O nedostatku ženských práv taktiež vypovedá článok v The Great Courses Daily. Rímske ženy zriedkakedy smeli vykonávať verejné či mocenské funkcie. Namiesto toho bola ich úloha jasne definovaná – očakávala sa od nich iba starostlivosť o deti a domácnosť. Väčšina žien v rímskej spoločnosti bola ovládaná otcom alebo manželom, dialo sa to predovšetkým v bohatých rodinách. Ženy a mladé dievčatá sa vydávali za účelom vytvorenia politických alebo finančných vzťahov a partnera si málokedy vyberali samé.

Jediným problémom pri štúdiu života týchto žien je autenticita zachovaných zdrojov. Autormi všetkých získaných informácií boli totižto muži, čiže nadobudnuté poznatky o rímskych ženách sú „filtrované“ cez ich optiku. Napriek tomu sa historikom podarilo dať dokopy obraz toho, ako mohol vyzerať ich život v starovekom Ríme.

Aj pri silnom nedostatku práv sa od rímskej manželky očakávalo, že bude skromná a poskytne mužovi neutíchajúcu podporu. Za žiadnych okolností však postavenie pater familias (z latinčiny otec rodiny) nemohla ohroziť. V súčasnosti je ale známych viacero „slávnych“ príkladov žien, ktoré sa skutočne stali významnými. Niektoré z nich sledovali udalosti ticho na okraji, iné zasa vzali veci do svojich rúk. Vplyvné ženy v starovekom Ríme, ktoré konšpirovali, plánovali sprisahania s cieľom zabiť a prevziať kontrolu nad Rímskou ríšou.

 

INZERCIA

Tri vplyvné a zároveň najmocnejšie ženy starovekého Ríma:

1. Fulvia

Fulvia bola aristokratická rímska žena, ktorá sa narodila do šľachtickej rodiny v roku 83 p .n. l. Obdobie jej najväčšieho vplyvu v Ríme boli roky 44-40 p. n. l. (približne v čase vraždy Julia Caesara v roku 44 p. n. l.). Angažovala sa v politike a vybudovala si značné bohatstvo po tom, čo opakovane ovdovela. Bola taktiež prvou nemytologickou ženou, ktorá sa objavila na rímskych minciach.

Najstarší záznam o Fulvii opisuje násilnú smrť jej prvého manžela, politika Publia Clodia Pulchera. Počas jeho volebnej kampane vypukla vzbura a Clodius bol na smrť dobitý davom, ktorý bol zaplatený politikovým rivalom Titom Anniom Milom. Fulvia s jeho matkou odvliekli mŕtve telo na Forum Romanum (bývalé politické centrum Rímskej ríše) s prísahou, že smrť neostane nepotrestaná. Jej ďalší manžel Gaius Scribonius Curio bol zvolený za tribúna, čo bolo v tom období považované za mocné postavenie. Práve Fulvia presvedčila nasledovníkov svojho zosnulého manžela, aby podporili vo voľbách Curia.

INZERCIA

V roku 47 p. n. l. sa tretíkrát vydala – jej manželom sa stal Marcus Antonius, pravá ruka Caesara. Po jeho smrti sa Antonius stal jedným z troch spoluvládcov Ríma. Manželia neskôr vykonali veľké množstvo vrážd, ktorými odstránili svojich politických nepriateľov (vrátane politika Marcusa Tulliusa Cicera). V roku 42 p. n. l. Antonius s ďalšími spoluvládcami opustili Rím a prenasledovali Caesarových vrahov. Fulvia sa takisto stala de facto „spoluvládcom Ríma“. Snažila sa podporovať politické ambície svojho muža a začala tak nepriateľstvo s Octavianom – Caesarovým adoptívnym synom, zároveň Antoniovým najväčším rivalom. Toho však v tom čase už zaujala Kleopatra Egyptská. Fulvia svoje boje bitky napokon prehrala a zomrela v roku 40 p. n. l. počas vyhnanstva v Grécku.

Vplyvné ženy v starovekom Ríme
Rímska aristokratka Fulvia Zdroj:sk.pinterest.com
Fulvia na rímskych minciach Zdroj:sk.pinterest.com

 

Inzercia

2. Livia Drusilla

Livia, manželka Augusta, prvého rímskeho cisára, bola jednou z najmocnejších žien počas prvých rokoch Rímskej ríše (v rokoch 27 p. n. l. – 14 n. l.). Hoci pár nesplodil dediča, Livia mala významnú osobnú slobodu a patrila medzi najvplyvnejšie ženy, aké kedy Rím mal. V roku 4 n. l. Augustus adoptoval Tiberia, Liviinho syna z predchádzajúceho manželstva a vymenoval ho za svojho nástupcu. Po jeho smrti sa Tiberius skutočne stal cisárom Ríma. Šírili sa však klebety, že práve Livia zabila manžela, a to po údajných úmysloch zmeniť svojho nástupcu. Otrávila vraj zopár fíg visiacich na stromoch – ona zjedla tie, ktoré neboli potreté jedom a otrávené ponúkla Augustovi. Súčasní historici sa ale s týmto tvrdením nie celkom stotožňujú. Manžel jej v závete udelil  čestný titul Julia Augusta. Jej vplyv trval aj počas Tiberiovej vlády – až do dňa, pokým v roku 29 n. l. neumrela.

Manželka prvého rímskeho cisára Augusta – Livia Drusilla Zdroj:sk.pinterest.com

 

3. Agrippina Mladšia

Podľa Emmy Southon, autorky knihy „Agrippina: Najvýnimočnejšia žena rímskeho sveta“, bola práve táto žena (v rôznych obdobiach života) manželkou, neterou, matkou a sestrou niektorých cisárov starovekého Ríma. V roku 39 n. l. ju jej brat Caligula, poslal do vyhnanstva za sprisahanie proti nemu. Avšak po jeho vražde v roku 41 n. l. sa do Ríma opätovne vrátila. O osem rokov neskôr sa vydala za svojho strýka – cisára Claudia. Ten dokonca zmenil zákony týkajúce sa incestu, aby sa s neterou mohol právoplatne oženiť. Agrippina mala prirodzene nad svojím novým manželom veľkú kontrolu. Southon v knihe ďalej ozrejmila, že Claudius bol vo vládnutí zlý a v politike chodiť nevedel – s radosťou tak prijal rady svojej ženy. Cisár jej do roka udelil čestný titul Augusta, čím sa stali rovnocennými. V tom momente bola v každom smere „vládnucou partnerkou svojho manžela“. Spravovala impérium a porušovala pravidlá vhodného ženského správania tým, že odmietala byť iba „tichou a pasívnou manželkou“.

Agrippina nechala v roku 54 n. l. Claudia zavraždiť jedom, čo umožnilo jej synovi Nerovi prevziať trón. Prostredníctvom kontroly nad malým synom Nerom, si tak zabezpečila vládu aj nad celým impériom. Ten sa po istom čase zaprisahal, že matku kvôli vypočítavému správaniu zabije. Agrippina síce prežila niekoľko neúspešných (Nerových) pokusov o atentát, avšak v roku 59 n. l. syn svoje prísahy naplnil a matku zabil.

Vplyvné ženy v starovekom Ríme
Busta Agrippiny Mladšej Zdroj:sk.pinterest.com

 

Zdroje: www.livescience.com , www.thegreatcoursesdaily.com 

About Author

Juliana Nemcikova

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings