Čo je reinkarnácia a ako funguje?

7 faktov o reinkarnácií a budhizme

7 faktov o reinkarnácií a budhizme   Čo je reinkarnácia V budhizme nie je žiadna duša Znovuzrodenie Karma Kde sa znovuzrodia energie? Meditácia Spomienka na minulé životy   1.Čo je reinkarnácia? Princíp reinkarnácie spočíva v tom, že duša človeka alebo tvora sa po smrti premiestni do iného tela. Nemusí to byť okamžite, duše môžu čakať… Prečítať celé
Vydané 28. októbra 2021 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , , , , ,

7 faktov o reinkarnácií a budhizme

 

  1. Čo je reinkarnácia
  2. V budhizme nie je žiadna duša
  3. Znovuzrodenie
  4. Karma
  5. Kde sa znovuzrodia energie?
  6. Meditácia
  7. Spomienka na minulé životy

 

1.Čo je reinkarnácia?

Princíp reinkarnácie spočíva v tom, že duša človeka alebo tvora sa po smrti premiestni do iného tela. Nemusí to byť okamžite, duše môžu čakať mnoho rokov, kým sa znova narodia do iného tela.

 

2.V budhizme nie je žiadna duša

V budhizme neexistuje viera v dušu. Rovnako ako neexistuje žiadne ja a žiadne ego, neexistuje ani nekonečná duša. Neexistuje žiadna trvalá súčasť živej bytosti, ktorá by prežila po smrti. Myšlienka seba je imaginárny koncept, ilúzia vytvorená mysľou. Toto je jedno zo základných učení budhizmu, nestálosť vlastného ja.

Buddha učil, že je to práve nesprávna viera v seba, ktorá vytvára v živote veľa starostí, strachov a nespokojnosti. Keď sa predstava vlastného ja uvoľní, ľudia sú oslobodení od týchto ilúzií a môžu viesť šťastnejší, pokojnejší a spokojnejší život.

INZERCIA

Všetka duševná činnosť končí smrťou. Toto je dôvod, prečo neexistuje žiadna duša. Entita často nazývaná ja je v skutočnosti len prúd vedomia, ktorý si vytvára svoju identitu zo spomienok a vonkajších faktorov.

 

3.Znovuzrodenie

V budhizme však existuje viera v znovuzrodenie. Celé stvorenie je vždy v neustálom kolísajúcom stave. Táto budhistická viera je známa ako annica.

Energie v tele majú svoju vlastnú silu rásť v rámci novej formy, nezávisle od predchádzajúcej formy alebo identity. Neexistuje však žiadny trvalý a nemenný prvok, ktorý by pokračoval. Samsara, alebo koleso života, predstavuje kolobeh zrodenia, života a smrti. Keď je cyklus dokončený, začne znova pomocou energií.

Zvony reinkarnácie v pagode v Thajsku.

4.Karma

Energie pokračujú prostredníctvom karmy. Karma je akcia, a nie, ako sa bežne nesprávne chápe, osud. Karma a Vipaka tvoria príčinu a následok; Karma je čin, príčina a Vipaka je výsledkom alebo dôsledkom karmy. Akékoľvek činy, slová alebo myšlienky, ktoré sú zámerne vytvorené a zrodené zo slobodnej vôle, sú karma. Nedobrovoľné a nevedomé činy netvoria karmu. Karmu možno opísať ako zákon morálnej príčinnosti.

Existujú rôzne druhy karmy. Niektoré typy, napríklad reprodukčná karma a deštruktívna karma, sú dostatočne silné na to, aby prešli rôznymi životmi.

Nahromadená karma, pre ktorú Vipaka nemôže nadobudnúť účinnosť v súčasnom živote, bude pokračovať v ďalšom živote. Znovuzrodenia budú pokračovať, kým nebude započítaná nahromadená karma; potom, čo všetká karma dosiahne svoje účinky, môže človek začať na ceste k nirváne. Na tejto ceste by už nemala byť žiadna karma, dobrá alebo zlá. Keď sa dosiahne nirvána, znovuzrodenia sa zastavia a utrpenie sa skončí. V budhistických presvedčeniach sa po smrti karmické energie buď znovuzrodia, alebo vstúpia do nirvány.

 

5.Kde sa znovuzrodia energie?

Existuje šesť sfér, do ktorých sa môže bytosť znovuzrodiť. Sféra, do ktorej človek vstúpi do ďalšieho života, závisí od karmy nahromadenej v minulých životoch. Šesť ríš, ktoré sú tiež rozdelené na čiastkové ríše, sú ríše bohov, polobohov, ľudí, zvierat, hladných duchov a pekiel.

 

6.Meditácia

Meditácia je podporovaná ako prostriedok identifikácie energií vo vnútri, seba takého, aký som teraz, v tomto momente, a rozpoznanie mentálnej ilúzie trvalého ja. Aj preto sa budhizmus zameriava na život tu a teraz, bez ohľadu na minulosť či budúcnosť. Všetko, čo je skutočné, je to, čo sa deje teraz.

Ilustračná fotografia (meditácia).

7.Spomienka na minulé životy

Verí sa, že niekedy je možné, aby si ľudia spomenuli na svoje predchádzajúce životy, či už prostredníctvom meditácie alebo podstúpením formy hypnózy známej ako regresia z minulého života. Možnosť nahliadnuť do minulosti môže byť vykúpená jedine dušou bez prianí, pokojom a ľahostajnosťou voči budúcnosti. Ak sme vo svojich citoch a pocitoch pripravení na to zažiť budúcnosť, ak svoje ja dokážeme vypojiť voči prežívaniu budúcnosti, potiaľ sme schopní nazerať do minulosti. A o čo viac človek vyvinie tento pokoj, o to viac sa blíži chvíľa, keď minulé pozemské životy budú pre neho realitou.

 

A čo nirvána?

Dobrými činmi, ako je etické správanie a rozvíjaním koncentrácie a múdrosti, budhisti dúfajú, že buď získajú osvietenie, alebo si zabezpečia lepšiu budúcnosť. Tieto dobré činy sú stanovené v osemdielnej ceste, ktorá zahŕňa správnu reč, správne živobytie a správnu koncentráciu. Dobré činy budú mať za následok lepšie znovuzrodenie, zatiaľ čo zlé činy budú mať opačný efekt.

Narodenie sa ako človek vnímajú budhisti ako vzácnu príležitosť pracovať na úniku z tohto cyklu samsáry. Útek zo samsáry sa nazýva nirvána alebo osvietenie.

Keď sa dosiahne nirvána a osvietený jedinec fyzicky zomrie, budhisti veria, že sa už znovu nenarodia.

Buddha učil, že keď sa dosiahne nirvána, budhisti sú schopní vidieť svet taký, aký v skutočnosti je. Nirvána znamená uvedomenie si a prijatie štyroch vznešených právd a prebudenie sa v realite.

Niektorí budhisti veria, že osvietení jedinci sa môžu rozhodnúť znovuzrodiť, aby pomohli ostatným stať sa osvietenými. Iní veria, že keď sa dosiahne nirvána, cyklus samsáry, všetko utrpenie a ďalšia existencia pre samotného jednotlivca končí.

Pokračujte na ďalší príspevok »