Lifestyle

Plynie čas s pribúdajúcim vekom rýchlejšie?

  • 19 septembra, 2022
  • 5 min read
Plynie čas s pribúdajúcim vekom rýchlejšie?

Čím sme starší, tým rýchlejšie plynie čas, a to aj napriek tomu, že ručičky na hodinách sa hýbu rovnakým tempom ako pred desiatimi rokmi.

Treba mať na zreteli, že skutočný čas a duševný čas sú dva rozličné pojmy. Ako starneme, často máme pocit, že čas plynie rýchlejšie a rýchlejšie. Keď sme boli deti, tak dni a noci sa nám zdali byť nekonečné, najmä pred dovŕšením ôsmeho roku života.

Takéto vnímanie času je úplne normálne, nad ,,problematikou“ premýšľame všetci. Pozreli sa na ňu aj vedci, ktorí predpokladajú, že pocit rýchlejšieho plynutia času priamo súvisí s našou pamäťou. Predovšetkým hodnotenie dlhých časových úsekov sa vzťahuje k spomienkam.

 

INZERCIA

Ten čas letí!

Chronologické plynutie hodín, dní a je stály, merateľný jav. Naše vnímanie času sa však neustále mení v závislosti od aktivít, ktorým sa venujeme, od nášho veku a dokonca aj od toho, ako dlho a často odpočívame.

Existuje niekoľko hypotéz, ktorými sa odborníci snažia vysvetliť, prečo máme pocit, že nám život pretiekol pomedzi prsty. Každý z nás vníma čas odlišne, máme svoje vlastné ,,hodiny“. V určitom bode všetci dospievame k záveru, že čas plynie rýchlejšie, za čo môže pochopiteľne pribúdajúci vek.

Keď dospelí ľudia nabehnú do života, ktorý sa skladá z množstva rutín (opakovaní) a v tomto období sa nič výnimočne nedeje, tak májú pocit, že čas plynie rýchlo. Nepamätajú si ho. Naopak, ak počas roka zažijú veľa nových zážitkov, tak si ich aj lepšie zapamätajú. Teda spomienky sú intenzívnejšie a subjektívne hodnotia, že ten daný rok plynul pomalšie.

Typickým príkladom je vnímanie desaťročného dieťaťa, ktoré je vystavené každý deň novým podnetom. Jedinou rutinou je ranné a večerné umývanie zubov. Taký človek si pamätá približne desať percent z celého roka, pričom všetky zážitky pramenia z vedomého vnímania. Na druhej strane sú rodičia (a celkovo dospelí), ktorí si z roka pamätajú približne dve percentá.

Aj v pestrom dospelom živote sa v priebehu rokov vyskytujú opakovania a rutiny. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA
  • Mozgový kardiostimulátor

Ďalšia veľmi zaujímavá hypotéza vnímania času sa opiera o srdcovú frekvenciu. Malé deti majú rýchlejšiu srdcovú frekvenciu ako dospelí. Vedci sa domnievajú, že náš mozog má svoj vlastný mozgový kardiostimulátor, ktorý sa spomaľuje, keď ľudia starnú. Odborníci svoju hypotézu podporili aj experimentom na vzorke detí a dospelých ľudí. Obe skupiny požiadali, aby zatvorili oči a oznámili im, keď uplynie jedna minúta.

Väčšina detí oznámila, že ubehla minúta už po štyridsiatich sekundách prípadne ešte menej. U dospelých minúta uplynula po sedemdesiatich sekundách.

 

Emócie predlžujú život

Najmä emocionálne spomienky sú mimoriadne dôležité z hľadiska vnímania času, pretože sú uložené hlboko v našej pamäti. Prvý bozk je ukážkovým príkladom toho, ako dobre si situáciu pamätáme. Udalosť je napínavá a tak emocionálne nabitá, že si ju možno pomerne presne pamätať na dlhú dobu, niekedy aj na celý život.

Na druhej strane tisíci bozk už nie je niečo nové, nepoznané. Preto si ho už pravdepodobne ani nepamätáme, je to veľmi jednoducho povedané rutina, pokiaľ nejde o niekoho nového s kým zažívame sériu intenzívnych pocitov.

 

Vytvorte si nové, nové zážitky, ktoré zapoja váš mozog

 

Spomaliť vnútorný čas sa dá zrejme len jediným spôsobom. Nemusíte kvôli tomu prekopať celý základ vášho životného štýlu. Nie je nevyhnutné vycestovať do cudzej krajiny a nasilu hľadať výzvy. Môžu to byť úplne banálne veci, naučte sa niečo nové (zručnosť), vzdelávajte sa, stretávajte sa s ľuďmi. Likvidujte rutiny, ktoré vám ukrajujú zo spomienok.

Zavedenie noviniek do svojho života spôsobí subjektívne spomalenie času. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Na konci každého dňa si čo najživšie pripomeňte svoj deň. Ak máte radi písanie, vypíšte sa z toho dňa, bude to pre vás jednoduchšie. Zapamätáte si to, čo si zapamätať máte a zážitky vám len tak jednoducho neújdu.

 

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings