plynutie času

Plynie čas s pribúdajúcim vekom rýchlejšie?

  • Čím sme starší, tým rýchlejšie plynie čas, a to aj napriek tomu, že ručičky na hodinách sa hýbu rovnakým tempom ako pred desiatimi rokmi. Treba mať na zreteli, že skutočný čas a duševný čas sú dva rozličné pojmy. Ako starneme, často máme pocit, že čas plynie rýchlejšie a rýchlejšie. Keď sme boli deti, tak dni a noci… Prečítať celé