Kultúra Lifestyle

Kto v skutočnosti postavil pyramídy?

  • 19 septembra, 2022
  • 6 min read

Pyramídy boli postavené v čase, keď bol Egypt jednou z najbohatších a najmocnejších civilizácií na svete, a sú jedny z najveľkolepejších stavieb v histórii.

Ich masívny rozsah odráža jedinečnú úlohu, ktorú mal faraón v staroegyptskej spoločnosti. Hoci sa pyramídy stavali od začiatku Starej ríše do konca obdobia Ptolemaiovcov v štvrtom storočí nášho letopočtu, vrchol stavby pyramíd začal koncom tretej dynastie, a pokračoval zhruba do šiestej (asi 2325 pred Kristom).

O viac ako 4000 rokov neskôr si egyptské pyramídy stále zachovávajú veľkú časť svojej majestátnosti, a poskytujú pohľad do bohatej a slávnej minulosti krajiny.

 

INZERCIA

Faraón v egyptskej spoločnosti

 

Počas tretej a štvrtej dynastie Starej ríše sa Egypt tešil z obrovskej ekonomickej prosperity a stability.

INZERCIA

Faraóni mali v egyptskej spoločnosti jedinečné postavenie. Verilo sa, že si ich vybrali samotní bohovia, aby slúžili ako ich sprostredkovatelia na zemi. Bolo v záujme každého zachovať kráľovský majestát neporušený aj po jeho smrti, keďže sa verilo, že sa faraón stane Osirisom, bohom mŕtvych. Novým faraónom sa stal Horus, sokolský boh, ktorý slúžil ako ochranca boha slnka Ra.

Starovekí Egypťania verili, že keď faraón zomrel, časť jeho ducha (známa ako „ka“) zostala s jeho telom.

Inzercia

Aby sa o jeho ducha správne postarali, mŕtvolu mumifikovali a spolu s ňou pochovali všetko, čo by kráľ potreboval v posmrtnom živote, vrátane zlatých nádob, jedla, nábytku a iných darov. Bohatstvo pyramíd malo zabezpečiť nielen jeho, ale aj príbuzných, úradníkov a kňazov, ktorí boli pochovaní v jeho blízkosti.

 

Rané pyramídy

 

Od začiatku dynastickej éry (2950 p. n. l.) boli kráľovské hrobky vytesané do skaly a pokryté obdĺžnikovými štruktúrami s plochou strechou – známe ako „mastabas“, ktoré boli predchodcami pyramíd.

Najstaršia známa pyramída v Egypte bola postavená okolo roku 2630 p.n.l. v Sakkáre za kráľa tretej dynastie Džosera.

Architektom pyramíd bol Imhotep, kňaz a liečiteľ, ktorý bol asi o 1400 rokov neskôr zbožňovaný ako patrón pisárov a lekárov. V priebehu takmer 20-ročnej Džoserovej vlády zostavili stavitelia pyramíd šesť stupňovitých vrstiev kameňa, ktoré nakoniec dosiahli výšku 62 metrov. Bola to najvyššia budova svojej doby.

Stupňovitú pyramídu obklopoval komplex nádvorí, chrámov a svätýň, kde si Džoser mohol užívať svoj posmrtný život.

 

Pyramídy v Gize. Zdroj: worldhistory.org

 

Veľké pyramídy v Gíze

 

Žiadne pyramídy nie sú oslavované viac ako Veľké pyramídy v Gíze, ktoré sa nachádzajú na náhornej plošine na západnom brehu rieky Níl, na okraji súčasnej Káhiry.

Najstaršia a najväčšia z troch pyramíd v Gíze, známa ako Veľká pyramída, je jedinou zachovanou stavbou zo slávnych siedmich divov starovekého sveta.

Bola postavená pre faraóna Chufua (v gréčtine Cheops), Sneferovho nástupcu a druhého z ôsmich kráľov štvrtej dynastie. Hoci Chufu vládol 23 rokov, o jeho vláde sa okrem veľkosti jeho pyramídy vie pomerne málo.

Jej pôvodná výška bola 147 metrov, čo z nej robí najväčšiu pyramídu na svete. Vedľa Veľkej pyramídy sú zoradené tri malé pyramídy, postavené pre Chufuove kráľovné, a neďaleko bola nájdená hrobka obsahujúca prázdny sarkofág jeho matky, kráľovnej Hetepheres. Rovnako ako ostatné pyramídy, aj Chufuova je obklopená radmi mastáb, kde boli pochovaní príbuzní alebo úradníci kráľa, aby ho sprevádzali a podporovali v posmrtnom živote.

 

Rachefova (Chefrenova) pyramída je druhou najvyššou pyramídou v Gíze, a nachádza sa v nej hrob faraóna Khafreho.

Jedinečným prvkom postaveným vo vnútri Khafreho pyramídového komplexu bola Veľká sfinga, socha strážcu vytesaná do vápenca, s hlavou muža a telom leva.

Bola to najväčšia socha v starovekom svete, a v 18. dynastii sa začala uctievať Veľká Sfinga ako obraz miestnej podoby boha Hora. Najjužnejšia pyramída v Gíze bola postavená pre Khafreho syna Menkaura. Je to najmenšia z troch pyramíd a je predchodcom menších pyramíd, ktoré boli postavené počas piatej a šiestej dynastie.

 

Veľká sfinga. Zdroj: timesofindia.indiatimes.com

 

Kto postavil pyramídy?

 

Aj keď niektoré verzie histórie tvrdili, že pyramídy postavili otroci alebo cudzinci nútení pracovať, kostry vykopané z tejto oblasti ukazujú, že robotníci boli pravdepodobne pôvodní egyptskí poľnohospodárski robotníci, ktorí pracovali na pyramídach počas roka, keď rieka Níl zaplavila krajinu navôkol.

Na stavbu Chufuovej Veľkej pyramídy bolo potrebné narezať, previezť a poskladať približne 2,3 milióna blokov kameňa (v priemere asi 2,5 tony). Staroveký grécky historik Herodotos napísal, že výstavba trvala 20 rokov a vyžadovala si prácu 100 000 mužov, ale neskoršie archeologické dôkazy naznačujú, že v skutočnosti mohlo ísť o prácu okolo 20 000 ľudí.

 

Koniec éry pyramíd

 

Pyramídy sa naďalej stavali počas piatej a šiestej dynastie, ale všeobecná kvalita a rozsah ich výstavby v tomto období klesali spolu s mocou a bohatstvom samotných faraónov.

V neskorších pyramídach Starej ríše, počnúc pyramídami faraóna Unasa, začali stavitelia pyramíd zapisovať písomné správy o udalostiach, na steny pohrebnej komory a zvyšok interiéru pyramídy. Sú to prvé významné náboženské kompozície známe zo starovekého Egypta, známe ako pyramídové texty.

Posledným zo staviteľov veľkých pyramíd bol Pepy II. (2278-2184 p.n.l.), druhý kráľ šiestej dynastie, ktorý sa dostal k moci ako malý chlapec a vládol 94 rokov.

V čase jeho vlády prosperita Starej ríše klesala, a faraón stratil časť svojho kvázi božského postavenia, keďže moc nekráľovských administratívnych úradníkov rástla. Pyramída Pepyho II, postavená v Sakkáre a dokončená asi 30 rokov po jeho vláde, bola oveľa menšia ako ostatné v Starej ríši.

Po Pepyho smrti sa kráľovstvo a silná centrálna vláda prakticky zrútili, a Egypt vstúpil do turbulentnej fázy, známej ako prvé prechodné obdobie. Neskorší králi z 12. dynastie sa vrátili k stavbe pyramíd počas takzvanej fázy Strednej ríše, ale nikdy to nebolo v takom rozsahu ako Veľké pyramídy.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings