Cestovanie Kultúra

Pamiatka UNESCO: Lednický zámok v štýle anglickej neogotiky je jedným z najkrajších zámkov v Európe

  • 28 augusta, 2022
  • 5 min read
Pamiatka UNESCO: Lednický zámok v štýle anglickej neogotiky je jedným z najkrajších zámkov v Európe

Zámok Lednice je jednou z najkrajších stavieb v Českej republike.  Pýši sa nielen svojou históriou, ale i nádherným interiérom. Môžeme ho označiť za klenot v korune Lednicko-valtického areálu. Je to skutočne rozprávkovo vyzerajúci palác, ktorý vás ohromí svojou krásou – zvnútra aj zvonku. Toto miesto tiež patrí k najkrajším komplexom v štýle anglickej neogotiky v Európe. Nebude pre vás prekvapením, že dnes je celý Lednicko-valtický areál súčasťou UNESCO, kde bol zapísaný v roku 1996. Lokalita svetového dedičstva zaberá plochu približne 200 km².

Očarujúci interiér

Nábytok vnútri zámku Lednice vznikol v dielni Carla Leistlera vo Viedni, z ktorého niektoré kusy stoja v budove dodnes. Jedným z najpôsobivejších kúskov v zámku je točité drevené schodisko vyrobené v roku 1851. Nachádza sa v knižnici Lednického zámku a je vyrezané len z jedného jediného stromu – je ním dub. Zaujímavosťou je, že pri jeho výrobe neboli použité žiadne kovové častice ani klince. Vyrezávané detaily schodiska majú rastlinné a zvieracie motívy podľa burgundskej a anglickej neskorej gotiky. Schodisko spája zámockú knižnicu s kniežacími obytnými miestnosťami na poschodí.

Na schodisko nebol použitý ani jeden jediný klinec. Foto: Natália Adamkovičová

Kúsok histórie zámku a nárast úspechu rodu Lichtenjštajnovcov

Prvá historická zmienka o tejto lokalite pochádza z roku 1222. V tom čase tu stála gotická pevnosť s nádvorím, ktorú v roku 1249 prepožičal český kráľ Václav I. rakúskemu šľachticovi Sigfriedovi Sirotkovi. Koncom 13. storočia sa rod Lichtenštajnovcov, pôvodom zo Štajerska, stali majiteľmi celých Ledníc a neďalekého Mikulova. Postupne získali pozemky na oboch stranách moravsko-rakúskej hranice. Členovia rodu sa preslávili hlavne vo vojenskej službe, v období renesancie rozširovali svoje majetky hospodárskou činnosťou.

Dokonca od polovice 15. storočia zastávali najvyššie úrady v krajine. Postavenie rodu na Morave sa však za bratov Karla, Maximiliána a Gundakara z Lichtenštajnska skutočne zmenilo. Karol a Maximilián získali sobášom bohatstvo staromoravského rodu Černohorských z Boskovic. V tom čase boli bratia i s ich otcom a starým otcom luteráni, no čoskoro konvertovali na katolicizmus, čím si pripravili pôdu pre svoj politický vzostup. Najmä Karol, ktorý slúžil na dvore cisára Rudolfa II., sa v roku 1608 stal moravským hajtmanom. Neskôr bol kráľom Matyášom II. povýšený do kniežacieho stavu a vyznamenaný Opavským vojvodstvom.

INZERCIA
Foto: Natália Adamkovičová

Lichtejštajnovci sa stali najbohatším rodom v Európe, čo výrazne ovplyvnilo vzhľad zámku

Karol z rodu Lichtenštajnovcov stál počas povstania českej šľachty na strane Habsburgovcov a zúčastnil sa aj bitky na Bielej hore. Po porážke povstania systematicky získaval skonfiškované majetky a Lichtenštajnovci sa stali najbohatším rodom na Morave, povyšujúc sa v postavení nad Žerotínov. Ich obrovské pozemkové majetky im prinášali veľké zisky a nakoniec im v Ledniciach umožnili realizovať veľkolepé stavebné projekty. V 16. storočí to bol pravdepodobne Hartmann II. z Lichtenštajnska, ktorý dal zbúrať starý stredoveký hrad a nahradil ho renesančným zámkom.

Koncom 17. storočia zámok zbúrali a postavili barokový palác s rozsiahlym parkom patriacim medzi najväčšie v Európe. Nájdete v ňom skvosty ako Palmový dom, Benátsku fontánu, rímsky akvadukt, Čínsky pavilón, umelé ruiny, minaret a romantický Jánov hrad. Pýši sa i mohutnou jazdiarňou podľa projektu Johanna Bernarda Fischera von Erlach. Tá dodnes stojí v takmer nezmenenej podobe. Zámok sa odvtedy opäť renovoval a neskôr boli odstránené aj jeho predné trakty, ktoré boli súčasťou barokového zámku. Jeho súčasná architektúra pochádza z rokov 1846-1858, keď knieža Alois II. nechal prestavať zámok v duchu anglickej gotiky.

Foto: Natália Adamkovičová
Súčasťou areálu sú aj rozsiahle záhrady. Foto: Natália Adamkovičová

Najstarší skleník v Európe

Prehliadka interiérov zámku Lednice je nezabudnuteľný zážitok. Ale možno vás nebavia honosné komnaty, skvelou náhradou je tropický skleník. Je ním technická pamiatka, ktorá poteší každého estéta a milovníka zelene. Skoro 100 metrov dlhý, 10 metrov vysoký, liatina a sklo –  aj takto sa dá v skratke opísať zámocká pamiatka zo 40. rokov 19. storočia. Skleník „prilepený“ k zámku Lednice je najstarší existujúci skleník v Európe. Jeho jediná porovnateľná konkurencia v Londýne zhorela. 

Panovníci vyslali záhradníkov až do Južnej Ameriky, aby pre moravské panstvo Lichtenštajnovcov zohnali vzácne semená tropických a subtropických rastlín. Tí dokázali rastliny namixovať tak, že počas celého roka na tomto mieste niečo i kvitne. Teploty v skleníku sú skutočne tropické, vlhkosť rovnaká ako v trópoch – aj to je dôvod prečo niektoré palmy vyrástli do niekoľkých metrov. Perlička na záver: Nachádza sa v ňom Cykas starý 400 rokov. Niektorí odborníci na cykasy však tvrdia, že môže byť starý aj šesťsto alebo sedemsto rokov.

Foto: Natália Adamkovičová
Foto: Natália Adamkovičová

Zdroje: www.zamek-lednice.com, visitworldheritage.com

About Author

Natália Adamkovičová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings