Ekonomika a Biznis

Oprava namiesto výmeny za nové: Allianz podporuje zelené opravy vozidiel

  • 31 októbra, 2022
  • 5 min read
Oprava namiesto výmeny za nové: Allianz podporuje zelené opravy vozidiel
  • Zvýšenie miery ekologických opráv o 2 percentuálne body môže už za rok znížiť emisie oxidu uhličitého v Európe o 30-tisíc ton.
  • Allianz požaduje štandardy udržateľnosti pre autoservisy.
  • Začiatkom budúceho roka spustí Allianz v Nemecku celoeurópsku platformu s informáciami, produktmi a službami súvisiacimi s elektromobilitou.

 

Ako môže byť poistenie áut udržateľné? To bolo témou 10. ročníka Allianz Motor Day, ktorý hľadal odpovede na propagovanie elektromobility ako kľúča k dekarbonizácii na strane produktov a služieb, či možnosti zníženia emisií oxidu uhličitého prostredníctvom udržateľného manažmentu poistných udalostí.

Oprava namiesto výmeny za nové diely

Návrh Allianz je jasný: „Udržateľný manažment poistných udalostí môže výrazne znížiť emisie CO2. V tejto súvislosti je najdôležitejšie vozidlá vhodne opravovať namiesto používania nových dielov,“ hovorí Klaus-Peter Roehler, člen predstavenstva skupiny Allianz. Väčšina škôd spôsobených zrážkami motorových vozidiel sú malé a stredne veľké poškodenia, najmä na vonkajších častiach vozidla. Pre ne existujú zelené možnosti opravy.

Výroba nového dielu má totiž výrazne vyššiu CO2 stopu ako oprava. „Hoci sa tieto možnosti opráv využívajú už dnes, stále je tu veľký potenciál na zlepšenie. Ak poisťovne zvýšia sadzby opráv v Európe len o dva percentuálne body ročne, podľa našich expertov to ročne zníži takmer 30-tisíc ton emisií CO2, čo zodpovedá ročnej spotrebe energie približne 5 100 domácností,“ vysvetľuje Roehler.

INZERCIA
Záber z konferencie Allianz Motor Day 2022

Elektromobily pre masy

Ďalšou pákou pre udržateľnejšie riadenie poistných udalostí je štandardizovaná certifikácia autoopravovní na európskych trhoch podľa kritérií udržateľnosti. Európa by sa podľa klimatického zákona EÚ mala do roku 2050 stať klimaticky neutrálnou a do roku 2030 by malo dôjsť k zníženiu emisií skleníkových plynov aspoň o 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990.

„Jedna vec je jasná – bez udržateľnej mobility a dôsledného rozširovania elektrickej mobility nie je možné dosiahnuť ambiciózne ciele EÚ. Aby bola elektrická mobilita vhodná pre široké masy, všetci účastníci trhu musia vytvárať riešenia, ktoré budú priateľské k zákazníkom ako rýchlejšie rozširovanie nabíjacej infraštruktúry, konkurencieschopné ceny a užitočné služby súvisiace s elektromobilmi,” dodáva Roehler.

 

Platforma pre elektromobily

Allianz spolupracuje s uznávanými odborníkmi a značkami na vytvorení špeciálnej digitálnej platformy pre elektrické vozidlá.

Platforma poskytne informácie o pokrytí nabíjacích staníc, službách kontroly batérií pred kúpou alebo predajom ojazdeného elektromobilu, inštalácie s kontrolou na mieste či nabíjacích kartách za výhodných podmienok. Zahŕňa aj vhodné poistné produkty pre elektromobily.

Prvú platformu spustia začiatkom roka 2023 v Nemecku a v priebehu budúceho roka na ďalších trhoch.

„Pomocou tejto platformy chce Allianz pomôcť zákazníkom rozhodnúť sa v prospech udržateľnej mobility tým, že im ponúkne širokú škálu informácií, produktov a služieb súvisiacich s elektromobilitou na jednom mieste,“ dodáva Roehler.

Poistenie pre elektrické vozidlá

Aktuálny finančný trh už stihol reagovať na rastúci počet elektrických vozidiel na našich cestách. Poisťovňa Allianz napríklad spustila aj samostatnú podstránku na svojom webe, na ktorom objasňuje výhody takéhoto poistenia, napríklad:

  • Pomoc na ceste: Ak sa vám vybije vysokonapäťová batéria, odtiahneme vás k najbližšej nabíjacej stanici, aby ste si ju mohli dobiť a pokračovať v ceste. Ak sa s autom stane niečo iné, využite našu asistenciu a my vás odtiahneme. Nebude to mať vplyv na výšku vášho ďalšieho poistného.
  • Poistenie nabíjacej výbavy auta: Vaše nabíjacie káble, nabíjačky (wallbox), adaptéry a ďalšie zariadenia môžete mať poistením kryté aj v prípade havárie, požiaru alebo krádeže.
  • Poistenie vysokonapätovej batérie: Vieme, že vysokonapäťová batéria môže byť jednou z najdrahších častí vášho elektroauta. Naše poistenie ju môže chrániť v prípade havárie, požiaru alebo krádeže. A to aj vtedy, keď si ju prenajímate oddelene od auta.

Ak teda zvažujete nákup elektrického vozidla, venujte predtým pozornosť aj jeho poisteniam – správnym výberom môžete získať dôležité výhody.

 

 

About Author

Redakcia UnitedLife

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings