EXTRA Veda a technika

Môže nás NASA ochrániť pred pádmi asteroidov? Realita nie je sci-fi, ale pomôcť môže

  • 10 mája, 2021
  • 5 min read
Môže nás NASA ochrániť pred pádmi asteroidov? Realita nie je sci-fi, ale pomôcť môže
Kráter po dopade meteoritu. Meteor Crater Road, Winslow, USA | Foto: Jimmy Conover @unsplash.com

Koncom mája tohto roka Centrum pre výskum objektov v blízkosti Zeme (CNEOS – Center for Near-Earth Object Studies) realizovalo medzinárodnú skúšku pre  vesmírne agentúry, ktorá mala odhaliť pripravenosť jej účastníkov na prípadnú hroziacu zrážku Zeme s asteroidom.

O téme informovali portály SciTechDaily, BusinessInsider, následne slovenský Startiup, odvolávajúc sa na zdroje CNEOS a JPLNASA.

Cvičenie trvalo štyri dni, počas ktorých sa simulovali celé týždne a agentúry sa dozvedali čoraz viac o presnosti dopadu a veľkosti asteroidu. Cieľom bolo vytvoriť v agentúrach také cvičenie, ktoré ich bude prakticky pripravovať na možnosť takejto situácie, aby si overili postupy a metódy.

 

INZERCIA
V prípade tejto simulácie spadol meteorit blízko Slovenska, presnejšie hraničnú oblasť Nemecka, Česka a Rakúska. | Reprofoto NASA

 

Ako by mohla reálne NASA pomôcť?

NASA už dnes sleduje objekty, ktoré pre Zem predstavujú riziko. Má to na starosti jednak CNEOS a tiež JPL NASA so systémom Sentry. Dokonca si môžete pozrieť presné polohy a počty takýchto objektov na tejto stránke NASA.

Niektoré z asteoroidov, napríklad (2007 FT3), by eventuálne mohol letieť v blízkosti Zeme už v rokoch 2024 až 2140, iné majú tak veľkú obežnú dráhu, že budú križovať tú Zemskú až na konci tohto tisícročia.

NASA alebo aj iné organizácie môžu takéto nebezpečné telesá sledovať a pomocou náročných technológií určovať ich veľkosť, hmotnosť a polohu prípadného dopadu. Nikdy to však nebude presnosť na sto percent a mnohé objekty možno prehliadnuť, aj tie veľké.

Zdanlivo jediným spôsob, ako nám môže dnes vesmírny výskum pomôcť prežiť pád väčšieho asteroidu na povrch Zeme, je vedieť o ňom čo naviac a s dostatočne veľkým predstihom evakuovať oblasti možného dopadu. Tak by sa dali v podstatnej miere minimalizovať straty na životoch a poškodenia zdravia ľudí.

Lenže v prípade väčšieho asteroidu je situácia podstatne komplikovanejšia, v súčasnosti neexistujú v praxi overené technológie, ako meteoritu zabrániť dopadnúť. Divoké špekulácie hovoria o rozbití veľkých telies napríklad pomocou jadrových zbraní, ale realita je značne náročnejšia ako akékoľvek sci-fi. Takže táto možnosť ostáva naďalej iba veľmi divokou špekuláciou.

Je potrebné uvedomiť si, že zasielanie čohokoľvek mimo obežnú dráhu Zeme je dnes extrémne náročné, pretože takýto objekt musí prekonať takzvanú únikovú rýchlosť Zeme, ktorá je približne 11 kilometrov za sekundu. Okrem toho príprava takéhoto projektu je časovo mimoriadne náročná, trvá roky až mesiace. Ak by sme chceli blížiaci sa asteroid zničiť jadrovou zbraňou, museli by sme zabezpečiť, aby výbuch nastal dostatočne ďaleko od Zeme, aby neznehodnotil jej atmosféru a zároveň dosť blízko na to, aby sme vedeli relatívne malý vesmírny objekt trafiť.

Meteory môžete vidieť každú noc, väčšina z nich nikdy nedopadne na povrch | Foto: Vincentiu Solomon @unsplash.com

Meteory môžete vidieť každú noc

V skutočnosti na Zem denno-denne dopadajú asteroidy z vesmíru – stačí, keď v akúkoľvek noc dvihnete oči smerom k oblohe a budete ju sledovať niekoľko minút.

Ak nebudú oblaky, zaručene uvidíte niekoľko satelitov krúžiacich na obežnej dráhe, možno aj Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS a takmer určite aj aspoň jeden meteor. Z nich však iba menšia časť aj reálne dopadne na povrch Zeme a aj keď sa tak stane, obyčajne o týchto dopadoch nikto nevie. Tých väčších je podstatne menej: „Odhaduje sa, že na Zem za poslednú miliardu rokov dopadlo asi 130 000 meteoritov, ktoré boli dostatočne veľké na to, aby vytvorili kráter široký aspoň 1 kilometer,“ uvádza vo svojom článku Refresher.

 

Aký je rozdiel medzi meteorom, meteoritom a asteroidom?

Asteroid je teleso, ktoré „lieta“ vesmírom a jeho pohyb je riadený gravitačnými silami veľkých hmotných telies, ako hviezd a planét. Keď asteroid vstúpi do atmosféry Zeme (alebo planéty ako takej), stáva sa z neho meteor, ktorý sa prejavuje ako horiace teleso letiace oblohou. Ak nestihne zhorieť a dopadne na povrch, to, čo z neho zostalo, sa volá meteorit. Ak počas letu výrazne vzplanie, akoby výbuchom, volá sa bolid.

 

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings