Ekonomika a Biznis EXTRA

Balíčky nielen z Aliexpressu: Ako sa menia nákupy z Číny od 1. júla 2021?

  • 10 mája, 2021
  • 4 min read
Balíčky nielen z Aliexpressu: Ako sa menia nákupy z Číny od 1. júla 2021?

Ak obľubujete nákupy z Číny, od 1. júla 2021 sa zmena dotýka aj vás. Od tohto dátumu sa na všetky nákupy pochádzajúce z tretích krajín vzťahuje colné konanie. Zmeny v zákone sú prevzaté z európskej smernice. Nových pravidiel sme sa mali dočkať už od 1. januára 2021, no kvôli pandémií koronavírusu bol dátum účinnosti pozmenený.

Skončili sa zlaté časy? Ktoré fakty si musíme pripomenúť a čo táto zmena znamená pre shopaholikov?

Ako nové pravidlá pre colné konanie ovplyvnia nákupy z Číny

Doteraz sme sa so zadržaním tovaru na colnici (mimo zakázaných predmetov) stretli najmä v prípade, že balíček presiahol hodnotu 22 eur. Prípadne vyzeral, že by túto hodnotu presiahnuť mohol. Niekedy je hodnotu balíčka ťažké odhadnúť. Menšie zásielky preto zväčša neboli problémové.

Od 1. júla 2021 sa však menia podmienky aj pre nákupy z Číny, ktoré hodnotu 22 eur neprekračujú.  Colné konanie sa od toho dátumu stáva povinným pre všetky nákupy, ktoré pochádzajú z tretích krajín.

Podmienky pre platbu cla zostávajú rovnaké- a teda, clo zaplatíme až v momente, keď zásielka presahuje sumu 150 eur. Pri zásielkach oslobodených od cla je tu možnosť ich preclievania zjednodušených spôsobom. Z tohto dôvodu bude k dispozícií jednoduchý elektronický formulár.

Výnimkou bude jeho použitie pre tovar, ktorý podlieha spotrebnej dani alebo tovar, na ktorý sa vzťahujú zákazy alebo prípadné obmedzenia. V tomto prípade sa použije štandardné colné vyhlásenie.

Colné vyhlásenie je možné vyplniť samostatne alebo napríklad prostredníctvom pošty, prípadne kuriérskej spoločnosti. Využitie služieb Slovenskej pošty pri zastupovaní v colnom konaní stojí 4€.

balíčky z Číny
Balíčky z online obchodoch podobných Aliexpressu sa môžu výrazne predražiť, Zdroj: Unsplash.com/Claudio Schwarz

Ako to bude s DPH?

Okrem preclievania pribúda aj povinnosť platby DPH. Lacné nákupy niekoľko eurovej hodnoty sa teda predražia.

Inzercia

Predajcovia z Číny majú možnosť registrácie na daň z pridanej hodnoty v niektorej z európskych krajín. V takomto prípade bude DPH zahrnutá už v cene za vybraný tovar. Podanie elektronického colného vyhlásenia bude aj tak potrebné. Keď sa overia údaje v colnom vyhlásení, takýto tovar prejde do voľného obehu. Dostane číslo MRN (movement reference number), ktoré bude nutné poskytnúť prepravnej službe. Následne bude zásielka doručená bez poplatkov.

Ak sa predajca neregistruje na DPH v žiadnej z európskych krajín, situácia sa skomplikuje. V takomto prípade cena tovaru, samozrejme, nezahŕňa DPH a povinnosť túto čiastku zaplatiť nastane po vyplnení online formuláru o colnom vyhlásení. Platba prebehne prostredníctvom prevodu na účet štátnej pokladnice. Keď bude platba spárovaná, zásielku bude možné doručiť. Opäť však bude potrebné poskytnúť prepravcovi číslo MRN.

Čo s balíčkami z Číny objednanými pred 1. júlom 2021, ktoré do tohto dátumu neboli doručené?

Doba doručenia balíčkov z Číny vie byť niekedy pekne zdĺhavá. Bude aj problémová? Rozhodujúcim faktorom je kedy bude zásielka predložená k colnému konaniu. To, kedy bol tovar objednaný nie je pre novelu zákona podstatné.

Skončili nám zlaté časy?

Áno a aj nie. V konečnom dôsledku nákupom za lacný peniaz z Aliexpressu a jemu podobných stránok úplne neodzvonilo. Treba počítať s prirážkou 20% v podobe DPH, avšak pri lacnom tovare v hodnote niekoľkých eur a vyplnení colného vyhlásenia vlastnoručne predraženie nebude až tak povšimnuteľné.

Malé zhrnutie

  1. Cena tovaru do 150€ – v tomto prípade je nutné zaplatiť DPH vo výške 20%. Ak balíček stál 10€, k tejto sume pripočítame DPH vo výške 20%, teda 2€. Netreba však zabúdať na sumu 4€ za zastúpenie Slovenskou poštou pri colnom konaní. Bez poplatku za poštovné výsledná suma činí 16€.
  2. Cena tovaru nad 150€ – tento prípad vašu peňaženku alebo bankový účet zabolí o čosi viac. Okrem 20% dane z pridanej hodnoty musíme počítať aj s clom vo výške 3-11%. Colné konanie sa nevzťahuje na elektronické zariadenia ako napríklad notebooky a smartfóny.

Zdroje: Index SME, China Planet, Aktuality, China Planet, Fontech, Slovenská pošta

About Author

Michaela Hlaváčová

24-ročná študentka masmediálnej komunikácie v Trnave. Milovníčka fialovej a zelenej farby, retro štýlu, smotanovej pizze a v neposlednom rade aj dôveryhodných zdrojov v dezinformačných časoch.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings