Ľudia

Ľudia, ktorí zmenili svet – Bill Gates

  • 19 augusta, 2014
  • 6 min read
Ľudia, ktorí zmenili svet – Bill Gates

Počítačový génius, špičkový obchodník a manažér, niekoľkonásobný najbohatší človek sveta a najaktívnejší súčasný filantrop. To je iba niekoľko prívlastkov, ktoré patria Billovi Gatesovi, jednej z najikonickejších osobností 20. a 21. storočia. 

 

   Exkluzívny základ pre osobnostný rozvoj

   Bill Gates, celým menom William Henry Gates III, sa narodil do rodiny firemného právnika a učiteľky a členky správnej rady First Interstate Bank. Okrem toho jeho matka, Mary Maxwell Gatesová, zastávala aj pozíciu členky národnej rady medzinárodnej neziskovej organizácie United Way. Bill sa tak dočkal mimoriadne dobrého rodinného, finančného a morálneho zázemia, vďaka čomu sa v skorom veku stal študentom prestížnej súkromnej strednej školy Lakeside School a neskôr zvučnej Harvardskej univerzity.

   Ešte počas štúdií na strednej škole sa prejavil jeho záujem o elektronické zariadenia. V 70. rokoch 20. storočia boli počítače ešte iba na začiatku svojej cesty, ktorá ešte ani dnes nedovidí na cieľ. Mladý Bill už vtedy získal prácu v jednej z lokálnych počítačových firiem, čím si zabezpečil prístup k vtedajšiemu mini-počítaču PDP-10. Práca s ním sa stala pre Billa natoľko zaujímavá a hodnotná, že onedlho, vo svojich sedemnástich rokoch, bol schopný pripraviť kompletný program pre tvorbu školského rozvrhu. Za tento program dostal dokonca aj štipendium vo výške 4200 USD, čo v danom čase predstavovalo významný finančný obnos.

   V roku 1973 nastúpil na Harvardskú univerzitu, na ktorej spoznal aj Steva Ballmera, neskoršieho šéfa Microsoftu. Zo strednej školy si so sebou priniesol ešte jedného známeho, Paula Allena, s ktorým sa mu podarilo vytvoriť takzvaný interpreter programovacieho jazyka Altair BASIC pre prvý komerčne úspešný počítač Altair 8800. Práve tu je možno hľadať základný stavebný kameň súčasného Microsoft Corporation.

INZERCIA

   Micro-Soft

   Aby mohla dvojica Gates a Allen svoj programovací jazyk predať, museli si založiť firmu. Preto v roku 1975 vznika spoločnosť Micro-Soft s jediným produktom – programovacím jazykom Microsoft BASIC. Úspech tohto ich diela bol taký veľký, že určil ďalšie smerovanie firmy a vytvoril kapitál pre agresívnu expanziu. Tá si vyžadovala všetok Gatesov čas, preto v treťom ročníku opustil prestížny Harvard a začal sa naplno venovať firme. Najvýznamnejší zlom v histórii Microsoftu nastal koncom 70. rokov, kedy uzavrel spoluprácu s gigantom IBM. IBM sa v tom čase pripravovalo na vstup do sveta osobných počítačov a Gates sa stal dodávateľom operačného systému MS-DOS. Dlho potom bol tento systém základom všetkých osobných počítačov sveta. Neskoršie nezhody s IBM dospeli k tomu, že si Microsoft musel začať budovať vlastný operačný systém, dnešný Windows. Microsoft prvýkrát uviedol pod názvom Windows operačné prostredie v novembri 1985 ako nadstavbu pre operačný systém MS-DOS v snahe odpovedať na narastajúcu popularitu grafických používateľských rozhraní. Windows časom získal dominantné postavenie na celosvetovom trhu osobných počítačov a Gatesovi priniesol nesmierne bohatstvo. V súčasnosti je jeho podiel okolo 90 % s klesajúcou tendenciou a Bill Gates sa medzi rokmi 1996 až 2011 pravidelne zaraďoval na popredné priečky najbohatších ľudí sveta, prevažne na prvej pozícii.

   Nadácia Billa a Melindy Gatesových

   Postupom času sa stalo Gatesovo bohatstvo fenoménom, o ktorom začali aj kolovať vtipy. Toto bohatstvo mohol využiť na to, aby zabezpečil svoju rodinu a do konca života sa venoval iba sám sebe, miesto toho zvíťazila potreba spraviť svet lepší. A Gates túto potrebu napĺňa v nevídanej miere. So svojou manželkou vedie Bill and Melinda Gates Foundation, ktorej rozmer zasahuje až vyše 20 rôznych humanitárnych cieľov. Sú medzi nimi boj s chorobami panujúcimi v krajinách 3. sveta vrátane HIV, pneumónie, malárie či tuberkulózy, pomoc ľuďom bez domova, vývoj nových liekov, kontrola tabakového priemyslu či finančná pomoc chudobným.

INZERCIA

   Nadácia vznikla symbolicky 1. januára roku 2000, čím akoby naznačila, že tesne pred koncom 20. storočia by sa mali aj veľmi bohatí podeliť o svoje bohatstvo s tými, ktorí to v živote nemali také jednoduché. Prelom 20. a 21. storočia sa stal pre Gatesa najvýznamnejším v jeho živote, pretože veľký biznis za neho prebrali ostatní talentovaní ľudia a on sa začal takmer úplne venovať altruizmu. Naďalej si však zachoval analytické myslenie a snahu pozerať do budúcnosti, preto jeho nadácia rieši nielen dôsledky, ale aj príčiny ľudského nešťastia.

   Priam bezkonkurenčná je snaha nadácie zlepšiť životy ľudí v krajinách tretieho sveta prostredníctvom vzdelávania a zdravotnej starostlivosti. Rozsah aktivít nadácie je však oveľa širší – za všetky marginálne aktivity pripomenieme obrovský objem rastlinných semien zachovaných pre budúce generácie v špecializovaných skladoch.

Inzercia

   Byť dobrý za každú cenu

   Ako pri každom jednom velikánovi dejín, aj Bill Gates sa stáva terčom ostrých vyjadrení predovšetkým na tému redukcie populácie. Vyčítajú sa mu najmä jeho aktivity spojené s kontrolovaným rodičovstvom v chudobných krajinách. Napriek tomu Gates volí cestu otvorenej diskusie a kladenia dôrazu na dôležitosť zodpovedného rodičovstva. Práve skutočnosť, že sa svetoví filantropi nenechávajú znechutiť, má potenciál robiť svet čoraz lepším priestorom pre život.

   „Veríme, že každý človek si zaslúži šancu žiť zdravý produktívny život.“

   motto Nadácie Billa a Melindy Gatesových

Mária Synáková

About Author

Mária Synáková

Predchádzajúci príspevok

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings