Nadácia United Philanthropy a jej poslanie

Každý by mal mať príležitosť rozvíjať seba, svoje schopnosti, vzdelanie a nadanie. Avšak vieme, že talent a nadanie samé o sebe niekedy nestačia a na rozvoj týchto daností sú potrebné aj peniaze. Preto chceme prostredníctvom našich programov podporiť takéto aktivity finančne. Nadácia United Philanthropy (UP) chce pomáhať ľuďom, ktorí majú záujem v živote niečo dosiahnuť a zároveň sú… Prečítať celé
Vydané 19. augusta 2014 / Autor / Obsahuje tieto témy: , ,

Zakladateľ skupiny United Group | Bratislava, Slovensko

Každý by mal mať príležitosť rozvíjať seba, svoje schopnosti, vzdelanie a nadanie. Avšak vieme, že talent a nadanie samé o sebe niekedy nestačia a na rozvoj týchto daností sú potrebné aj peniaze. Preto chceme prostredníctvom našich programov podporiť takéto aktivity finančne. Nadácia United Philanthropy (UP) chce pomáhať ľuďom, ktorí majú záujem v živote niečo dosiahnuť a zároveň sú ochotní na sebe pracovať a rozvíjať to, v čom sú dobrí.

1. Program VUP: podpora vzdelávania, najmä vo vzťahu k mladým a nadaným študentom formou vyplácania štipendií
2. Program ZUP: rozvoj a zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti
3. Program ŠUP: podpora športových aktivít mládeže
4. Program KUP: podpora rozvoja a ochrany kultúrnych hodnôt
5. Program HUP: ochrana ľudských práv a iných humanitárnych cieľov

   Program VUP: Uvedomujeme si zásadný význam vzdelania pre jednotlivca i celú spoločnosť. Preto naším prvotným a prvoradým nadačným programom bude program „Vzdelanie UP“, ktorý bude dlhodobo podporovať aktivity v tejto oblasti. Ľudský potenciál je najväčším kapitálom spoločnosti a podpora vzdelávacích projektov môže výrazne prispieť ku kvalitatívnej zmene celej spoločnosti. Chceme pomôcť odstraňovať ekonomické a geografické bariéry pri získavaní vedomostí a napomôcť rozvoju jednotlivcov a tým aj celej spoločnosti. Cieľom našej činnosti je podpora mladých ľudí, ktorí majú ambíciu naplno využiť svoj potenciál, rozvíjať svoj talent a aktívne hľadajú spôsoby vzdelávania nad rámec bežného štúdia.

   Program ZUP: Jedine zdravý jedinec, telesne i duševne, je schopný naplno rozvíjať svoj talent, nadanie a schopnosti a prispievať tak k naplneniu základného ľudského poslania – dosiahnuť šťastie tak pre seba, ako aj pre svojich najbližších, či ostatných ľudí. Našou snahou bude aj podpora projektov zameraných predovšetkým na udržanie a ochranu existujúceho zdravia jednotlivca a tiež na preventívne predchádzanie a skoré odhaľovanie ochorení.

    Program ŠUP: Šport, zdravá súťaživosť zbavená jednoznačnej snahy byť „nad druhým“, ale snaha byť aktívny a súťažiť s druhým, sú prioritou našej podpory športových aktivít detí a mládeže. Vzdelaný jedinec so „zdravým duchom“ si potrebuje športom udržať nielen zdravú a funkčnú telesnú schránku, ale aj spoznať a vedieť adekvátne zhodnotiť a riešiť víťazné situácie i prehry. Preto máme snahu podporovať športové aktivity na amatérskej úrovni, ako aj alternatívne športové aktivity.

    Program KUP: Vzdelaný, zdravý a športovo úspešný môže byť v dnešnej dobe už i počítač, či robot. Až kultúra a kultivovanosť z nás robí osobnosti a skutočne „veľkých ľudí“. Zdá sa nám, že dnešná spoločnosť, často pretechnizovaná, uponáhľaná a hľadiaca len po rentabilite či rýchlom zisku, zabúda na potrebu tejto stránky všestranne rozvinutého jedinca. Preto by sme chceli našimi programami podporiť i túto oblasť rozvoja ľudského jedinca, aby bol celostný.

  Program HUP: Jedným z princípov ľudstva, ktorý nás drží spolu a umožní nám prežiť do budúcnosti je spolupatričnosť, solidarita a pomoc odkázaným. Sú jedinci, ktorých prírodné živly, spoločenské pomery či iné okolnosti dostali do situácie, z ktorej sa bez pomoci ostatných ľudí a spoločenstva nedokážu dostať samotní a sú odkázaní na pomoc ostatných. Tým, ktorí sa do takýchto pomerov nedostali vlastným pričinením, nedbanlivosťou, závislosťou či nezodpovednosťou, chceme podať pomocnú ruku a finančne, materiálne, či inak zmysluplne podporiť ich vrátenie sa do normálneho života.

Vladimír Orth

Pokračujte na ďalší príspevok »