Ľudia Slovensko

Rozhovor s osobnosťou – Monika Céreová

  • 19 augusta, 2014
  • 7 min read
Rozhovor s osobnosťou – Monika Céreová

   Kto som?
• Som zástupkyňa J&T Finance Group, pre ktorú pracujem od roku 1996.
• Som jednou zo zakladajúcich členov J&T Finance Group.
• V roku 1998 som bola pri akvizícii Podnikateľskej banky v Českej republike, ktorá sa neskôr stala J&T BANKou.
• V roku 2006 som založila J&T BANKu na Slovensku. Ďalšie roky som bola riaditeľkou banky a momentálne som viceprezidentkou J&T.
• Počas môjho vedenia v J&T Banke sme vybudovali známu a rešpektovanú súkromnú banku na trhu s viac než 10 tisíc klientmi a zaujímavý trhový podiel v najbohatšom sektore.

1. Čo pre vás znamená vaša práca?

    Moja práca? To, čo ma baví.
K bankovníctvu som mala odjakživa blízko. Krátko po skončení vysokej školy som začala pracovať pre J & T, vtedy ešte obchodníka s cennými papiermi, teraz úspešnú privátnu banku a veľký finančný holding. Moja práca sa stala aj mojím koníčkom. Som presvedčená, že na to, aby človek podával najlepší výkon, je nevyhnutné nájsť si vo svojej práci hobby. Dlhé roky som pôsobila na pozícii riaditeľky J & T Banky, v súčasnosti som viceprezidentkou skupiny J & T a denno-denne sa stretávam s novými úlohami, ktoré sú pre mňa výzvou. Veľa cestujem, spoznávam nových ľudí a stále získavam cenné skúsenosti, ktoré ma v živote posúvajú ďalej.

2. O akej kariére ste snívali, keď ste skončili vysokú školu?

INZERCIA

   Vždy som chcela robiť to, čo ma napĺňa, má zmysel a baví ma, a práve vtedy viete byť v tom čo robíte lepší a úspešný. Vtedy nepozeráte na čas ktorý strávite prácou, lebo je to niečo, čo by ste mohli robiť stále. Po skončení vysokej školy som ale nemala predstavu, že nakoniec skončím ako bankár/finančník. Je dôležité nájsť v živote svoje miesto kde sa cítite „doma“, kde ste lepší ako priemer a tou cestou ísť. A pritom nezabúdať stále na sebe pracovať, posúvať sa a mať nové výzvy pred sebou, aby ste neostali stáť na jednom mieste, a to sa mi zatiaľ darí.

3. Aký je váš názor na výrok „peniaze kazia charakter“?

INZERCIA

  Čiastočne musím, žiaľ, súhlasiť. No napriek tomu poznám mnoho úspešných ľudí, ktorí vďaka svojej práci a odhodlaniu veľa dosiahli, čo sa prirodzene premietlo aj do ich príjmov. Ostali však sami sebou. Peniaze nám určíte spríjemňujú život, avšak skutočný život je o iných hodnotách. Túto skutočnosť si však málo ľudí uvedomuje, respektíve fakt, že peniaze nie sú prvoradé pochopia, až keď prídu o skutočné hodnoty.

4. Je podľa vás možné na Slovensku vybudovať krajinu podobnú Švajčiarsku?

Inzercia

  Vo svojom živote sa riadim zásadou, že nič nie je nemožné. Slovensko je síce malá krajina, ale s veľkým potenciálom. Stať sa „druhým“ Švajčiarskom však bude veľmi dlhá a náročná cesta, na ktorej bude nevyhnutné pristúpiť k mnohým zásadným systémovým zmenám, protikorupčným opatreniam a mnohým ďalším zásahom. Bez nich zostane Slovensko i naďalej v štádiu z pred založenia republiky, teda len na úrovni sľubov a želaní.

 5. Aký je podľa vás rozdiel medzi chudobnými, strednou triedou a bohatými ľuďmi? Čo ich v zásade odlišuje?

     Tým, že J & T Banka sa zameriava na privátne bankovníctvo a dá sa povedať na tých najbohatších ľudí v krajine, tak osobne veľmi dobre zopár z nich aj poznám. A musím povedať že vo všeobecnosti ma veľmi obohacuje sa s nimi rozprávať o ich názoroch na život, ich záľubách, o cestách ako prišli k úspechu a bohatstvu. A bohatstvom teraz nemyslím len výšku peňazí na účte v banke, ale hlavne životné skúsenosti, čím si museli v živote prejsť, aby dnes boli tým, čím sú. Bohatí majú určite viac možností, môžu si dopriať pohodlnejší život, vedia zabezpečiť svojím deťom kvalitnejšie vzdelanie, či nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. To si chudobní, či stredná vrstva často nemôžu dovoliť, resp. nie v takej miere. Peniaze sú však len prostriedkom k príjemnejšiemu životu a nevypovedajú, resp. nie sú zárukou šťastia, či spokojnosti človeka.

 6. Je podľa vás vývoj a vznik finančných skupín na Slovensku z pohľadu okolitých krajín jedinečný?

   Vznik finančných skupín sa na Slovensku spája najmä s časmi privatizácie. Ich pôsobenie u nás nie je v porovnaní so situáciou v zahraničí ničím neobvyklým. Bolo to len zoskupenie mladých ľudí, čo sa nebáli začať podnikať v krátkom čase po „nežnej revolúcii“, kedy podnikanie bolo pre mnohých ľudí dlho žijúcich v socializme veľmi neznámym pojmom. Na našom území sa ľudia na finančné skupiny pozerajú takpovediac „cez prsty“ a vnímajú ich viac menej negatívne. Fakt je však ten, že majú dopad na našu ekonomiku, zamestnávajú množstvo ľudí, platia nemalé dane a v neposlednom rade investujú do rozvoja na našom území.

7. Myslíte si, že je možné pomôcť druhým tým, že zmeníte ich myslenie?

    Určite áno, ale nikdy nezmeníte niekoho pokiaľ sa nechce zmeniť on sám. Som presvedčená, že od vnútorného nastavenia človeka, jeho psychiky a myslenia sa odvíja aj jeho život. Určité vecí v ňom síce neovplyvníme, ale myslieť pozitívne je základom spokojnosti človeka. Veľmi dôležitá je spätná väzba, človek by mal mať pri sebe niekoho, kto ho vie usmerniť, prípadne ukázať mu inú cestu. V tomto smere zohrávajú dôležitú úlohu najmä naši rodičia, priatelia, či partneri. Ako súčasť primárnej sociálnej skupiny ovplyvňujú naše myslenie azda najviac a tým nám vedia pomôcť.

8. Je podľa vás možné, že obdiv jedného dňa prekoná závisť?

   Verím tomu 🙂 Aj keď jednou z nie veľmi lichotivých vlastností Slovákov je práve závisť a pozeranie sa na to, čo má niekto iný a ja nie. Myslím si, že časom nastane v tomto smere posun k lepšiemu. Na Slovensku pribúda stále viac úspešných ľudí, ktorí nám môžu a mali by byť príkladom. Verím, že tomu tak raz bude.

9. Môže byť líder ako osobnosť v riadení spoločnosti nenahraditeľný?

   Zo všeobecno – ekonomického pohľadu je každý človek nahraditeľný. Nie každý manažér v biznise sa však stane aj prirodzeným lídrom. Líderstvo je niečo, čo musí mať človek v sebe, s čím sa musí narodiť. Z tohto hľadiska zohrávajú lídri v riadení spoločností veľmi dôležitú úlohu a preto sú určite ťažšie nahraditeľní, no podľa môjho názoru určite nie nenahraditeľní.

10. Ak by ste mali čarovný prútik a jedno želanie, čo by ste si priali?

   Mať okolo seba len šťastných a usmiatych ľudí. A verím, že už za krátko toto želanie nebude len želaním, ale skutočnosťou;)

Vladimír Orth

About Author

Vladimír Orth

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings