Lifestyle

Finančný minimalizmus: Menej peňazí môže znamenať viac šťastia

  • 5 marca, 2023
  • 5 min read
Finančný minimalizmus: Menej peňazí môže znamenať viac šťastia

Žiť od výplaty k výplate nie je práve ideálna situácia. Ale čo robiť, keď každý mesiac na nás číhajú účty, ktoré treba zaplatiť? Alebo nás doma čakajú hladné krky, ktoré treba nakŕmiť? A navyše, neustále sa snažíme prispôsobiť svoj rozpočet každodenným výdavkom, niekedy aj tým neočakávaným.

Môže sa nám zdať, že nikdy nebudeme mať dosť peňazí, ale plnohodnotný život nezávisí nutne od toho, koľko zarábame.

ČO JE FINANČNÝ MINIMALIZMUS?

Finančný minimalizmus je životný štýl, ktorý sa zameriava na zníženie spotreby a nákladov, aby sme dosiahli väčšiu finančnú slobodu. Princípom je kriticky zhodnotiť každý výdaj a zamerať sa iba na to, čo je pre nás naozaj dôležité. Finanční minimalisti sústredia svoju pozornosť na veci, ktoré im prinášajú skutočný úžitok, a úplne eliminujú zbytočné náklady.

Výsledkami sú premyslené rozhodnutia, zriedkavé pochybenie a viac slobody.

INZERCIA
Dosiahnutie finančného minimalizmu vyžaduje disciplínu. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

OD ŽIAKA K MAJSTROVI

V tejto pasáži sa nachádzajú užitočné tipy na to, ako začleniť finančný minimalizmus do svojho životného štýlu:

Zrušenie zbytočných predplatných služieb

V poslednom čase sa akoby roztrhlo vrece s predplatnými službami. Naša výplata putuje na:

  • streamovacie a hudobné služby,
  • elektronické knihy, časopisy a články,
  • online učebné platformy,
  • cloudové úložiská,
  • herné platformy,
  • virtuálne súkromné siete (VPN),
  • sociálne siete, aplikácie a pod.

Toto sú však len výdavky za online priestor. Ak si všetky tieto zbytočné poplatky sčítame, zistíme, že v podstate značnú časť nášho rozpočtu tvoria práve nevyužívané predplatné služby. Avšak, stačí nám len trošku času a úsilia, aby sme si vytvorili zoznam „pre a proti“, ktorý nám pomôže ušetriť peniaze.

Kvalita nad kvantitu

Pri finančnom minimalizme nejde len o to, aby sme šetrili peniaze, ale aj o to, aby sme nakupovali s rozumom a investovali do kvalitných produktov. Namiesto zaobstáravania si množstva lacných vecí, by sme sa mali sústrediť na kvalitné a funkčné tovary, ktoré nám budú slúžiť dlhodobo.

Napríklad investovanie do kvalitného kávovaru alebo hrnčekov na kávu môže byť v dlhodobom horizonte lacnejšie ako neustále vysedávanie v kaviarni, ktoré zväčša nezahŕňa len nápoj, ale aj pochutiny.

Obmedzenie návštev v kaviarni alebo v reštaurácii neznamená, že už budete navždy sedieť doma. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Minimalizácia spoločenských výdavkov

Môžete sa snažiť minimalizovať spoločenské výdavky, ako sú reštaurácie, bary, kiná, divadlá a podobne. Zvážte organizovanie vlastných spoločenských aktivít v dome alebo vonku, kde si môžete užiť čas so svojimi blízkymi bez veľkých výdavkov.

Minimalizácia potravinových výdavkov

Jedným z najväčších výdavkov, ktoré môžeme minimalizovať, sú potravinové výdavky. Vytvorenie zoznamu potravín a nákup iba toho, čo skutočne potrebujete, môže byť skvelým spôsobom, ako ušetriť peniaze a zároveň minimalizovať plytvanie potravinami.

K tomu, aby sme ušetrili na potravinách budeme musieť opäť plánovať – plánovať svoj jedálniček ideálne na celý týždeň. Následne skontrolujeme či sa náhodou v dome už nezhromaždili zbytočné potraviny, ktoré môžete využiť pri varení.

Investovanie

Ak máme peniaze navyše, nie je na škodu ich niekde investovať, napríklad do nejakého investičného fondu. Tieto financie nám možno v budúcnosti zabezpečia finančnú stabilitu.

Je dôležité mať na pamäti, že každá investícia prináša riziko a pred investovaním sme mali zvážiť svoju finančnú situáciu a investičné ciele. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

VÝZNAM FINANČNÉHO MINIMALIZMU

Finančný minimalizmus sa zakladá na zásade, že menej je viac. Tým, že sa sústredíme na to, čo je pre nás skutočne dôležité a eliminujeme zbytočné výdavky. Takýmto spôsobom môžeme ušetriť viac peňazí a dosiahnuť svoje finančné ciele skôr. Finančný minimalizmus tiež zahŕňa minimalizovanie zvyšovanie svojej finančnej gramotnosti tak, aby sme boli lepšie pripravení na neočakávané náklady.

Hoci sa môže zdať, že finančný minimalizmus sa zameriava len na ušetrenie peňazí, jeho význam je oveľa širší. Pomáha nám napríklad zlepšiť svoje zdravie a pohodu tým, že sa zbavíme stresu spojeného s finančnými problémami, a zároveň nás učí, ako oceniť to, čo máme a ako sa viac sústrediť na veci, ktoré sú pre nás dôležité.

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings