Enviro a eko Ľudia

Prítomnosť mikroplastov v kozmetike sa stáva bežnou záležitosťou. Potvrdila sa až u deviatich produktoch z desiatich

  • 5 marca, 2023
  • 6 min read
Prítomnosť mikroplastov v kozmetike sa stáva bežnou záležitosťou. Potvrdila sa až u deviatich produktoch z desiatich

Environmentálne problémy naberajú čoraz viac na vážnosti. Jedným z nich je aj prítomnosť mikroplastov v moriach a oceánoch, ktorá ohrozuje kvalitu života živočíchov. Výnimkou však nie sú ani ľudia, nakoľko ich môžeme nájsť aj v kozmetike či jedle.

Pokiaľ by sme ich chceli bližšie definovať, ide o veľmi malé kúsky plastov, ktoré sú priam neviditeľné. Ako sme písali v našom predošlom článku, v roku 2022 vedci zaznamenali ich prítomnosť aj v ľudskej krvi. Daný výsledok považujú za znepokojivý, nakoľko spôsobujú poškodenie ľudských buniek v laboratóriu. To, aký vplyv majú na ľudské zdravie nebolo doposiaľ odhalené.

Prítomnosť mikroplastov v snehu

Tieto drobné častice sa môžu do nášho krvného obehu dostať aj dýchaním. Začiatkom júna minulého roka upriamil pozornosť na daný fakt vedecký tím po tom, čo objavil ich prítomnosť v čerstvo napadanom snehu v Antarktíde, informuje portál teraz.sk. Predtým bola ich prítomnosť zaznamenaná v morskej vode, ľade a ľudskej krvi.

Výsledkom tohto zistenia bolo preukázanie až 29 čiastočiek mikroplastov v jednom litri rozpusteného snehu. Ich prítomnosť sa našla aj v odľahlejších oblastiach, ako je napríklad Rossovo more v Tichom oceáne. Ide o jeden z varovných signálov v spojitosti znečistenia našej planéty plastmi.

INZERCIA
V dôsledku plastov dochádza k obrovskému znečisteniu. Zdroj: pexels.com

Vedci ďalej potvrdili, že vo snehu na území Antarktídy sa našla viac než desiatka rozličných druhov mikroplastov. Patrili k ním najmä čiastočky polyetyléntereftalátu, ktorý je známy pod značkou PET. Ide o najčastejší obalový materiál potravín, nápojov či iných kvapalín.

Neodmysliteľná súčasť kozmetických výrobkov

Nakoľko je známe, že sú prítomné všade okolo nás, je takmer nemožné sa im vyhnúť. Kľúčovú rolu zohrávajú aj v kozmetickom priemysle, kedy sa pridávajú najmä do zubných pást, mydiel či gélov na umývanie nádobia. K ich primárnej funkcii v tomto prípade patrí zahustenie výrobkov, čo môže dopomôcť k efektívnejšiemu odstráneniu nečistôt.

Portál Czechcrunch uvádza, že holandská aplikácia Beat the Microbead, ktorá je dostupná pre zariadenia značky Apple, pomáha odhaliť prítomnosť mikroplastov v kozmetike. Možno premýšľate, ako môže fungovať, avšak je to jednoduchšie než sa zdá. Stačí, ak pomocou fotoaparátu v telefóne naskenujete zoznam ingrediencií zvoleného výrobku. Po tomto jednoduchom kroku aplikácia upozorní používateľa, či v ňom ide o výskyt nežiadúcich častíc.

Holandská aplikácia pomáha odhaliť prítomnosť mikroplastov v kozmetike. Zdroj: pexels.com

Medzinárodná nezisková organizácia na ochranu životného prostredia Greenpeace v súvislosti s mikroplastmi v kozmetike prináša znepokojivé zistenie. Pri analýze 7 704 kozmetických výrobkov na území Európskej únie zaznamenala ich prítomnosť v deviatich prípravkoch z desiatich.

Síce nie sú viditeľné ľudským okom, dokážu naozaj negatívne pôsobiť na životné prostredie. Spoločne s odpadovými vodami smerujú do čističiek vôd, ktoré sa ich vo väčšine prípadoch nevedia úplne zbaviť. Na území morí a oceánov sa nedajú odstrániť, pričom sa stávajú súčasťou potravinového reťazca mnohých živočíchov. Okrem toho obsahujú veľké množstvo toxínov, nakoľko dokážu absorbovať látky z okolitého prostredia.

Zákaz používania jednorazových plastov

V súvislosti s mikroplastmi ide o celospoločenský problém. Aj preto je dôležité, aby sa dostal do politického povedomia, nakoľko environmentálna kríza sa neustále prehlbuje.

„Problém mikroplastov je, že sú všade okolo nás. Okrem toho nedokážeme v krátkom horizonte zabrániť ich úniku do životného prostredia, napríklad prostredníctvom pneumatík alebo prania syntetických odevov. Preto je dôležité, aby sa mikroplasty, ktoré sú vedome pridávané do výrobkov, obmedzili,“ vysvetľuje pre Czechcrunch Jan Freidinger pôsobiaci v českej pobočke organizácie Greenpeace.

Jednou z prvých krajín, ktorá používanie mikroplastov zakázala, boli Spojené štáty. Treba ale podotknúť, že zákon, ktorý nadobudol platnosť v roku 2015, sa vzťahoval len na prípravky s pravdepodobnosťou dostania sa do odpadových vôd. Neskôr sa k ním pridali Veľká Británia, Taliansko a Nový Zéland.

S prítomnosťou mikroplastov sa môžeme stretnúť všade okolo nás. Zdroj: pexels.com

V dôsledku toho si v roku 2017 Európska komisia vyžiadala, aby Európska chemická agentúra dala dohromady návrh, ktorý by odkazoval na zákaz používania plastov v kozmetike. Výnimkou neboli ani čistiace prípravky do domácnosti alebo hnojivá. Návrh získal finálnu podobu v roku 2021, pričom zahŕňal 20 druhov mikroplastov. Freidinger však tvrdí, že zákaz vynecháva nanoplasty či rozložiteľné plasty, ktoré sa podľa výskumov v skutočnosti tak ľahko nerozkladajú.

Výnimkou nie je ani Slovensko

Síce sa môže zdať, že na území našej krajiny sa environmentálne problémy prehliadajú, k zákazu sa pridalo aj Slovensko. Ako sme uviedli v našom predošlom článku, v novembri v roku 2021 poslanci parlamentu schválili novú legislatívnu úpravu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Týkala sa jednorazových plastov, pričom v trvalých prevádzkach verejného a rýchleho stravovania sa zakázali.

Zákaz platí aj pre verejné podujatia. Výnimkou nie je ani štátna správa, pre ktorú platí od začiatku tohto roka.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings