Iné Lifestyle Slovensko Zdravie

Európska únia dala stopku ďalšej toxickej látke. Nachádza sa aj vo vašej kozmetike?

 • 13 marca, 2022
 • 6 min read
Európska únia dala stopku ďalšej toxickej látke. Nachádza sa aj vo vašej kozmetike?

O ktorú zložku ide?

Najskôr vás zasvätíme do tajov chémie. Butylphenyl methylpropional je látka syntetického pôvodu, ktorá je bezfarebná, číra alebo jemne nažltnutá kvapalina. Vo voľnej prírode sa bežne nevyskytuje a vyrába sa iba synteticky. Táto olejovitá tekutina je rozpustná v alkohole, parafínovom oleji a čiastočne vo vode. A prečo bola doposiaľ tak náramne obľúbená v kozmetickom priemysle? Má krásnu príjemnú vôňu a široké spektrum využitia. Jej parfumácia vám môže pripomínať konvalinky. Veľmi jednoducho sa ňou maskuje aj pôvodný pach výrobku, ktorý v niektorých prípadoch nie je najpríjemnejší. V konvenčnom kozmetickom priemysle ju výrobcovia využívali ako parfumačnú zložku do výrobkov osobnej hygieny, mydiel či vlasovej starostlivosti. Často bola súčasťou aj dekoratívnej kozmetiky. Nachádzala sa takpovediac takmer všade.

Látka butylphenyl methylpropional (BMHCA) figuruje na zozname 26 najznámejších alergénov a môže mať u citlivejších osôb alergénny potenciál. V zozname ingrediencií musí byť prítomnosť tejto zložky zaznamenaná v prípade, že jej koncentrácia prekračuje 0,001 percenta v prípravkoch, ktoré z pokožky neoplachujeme.  Ak ide o prípravky, ktoré na pleti nezostávajú hovoríme o koncentrácii 0,01 percenta.

Škodliviny na nás číhajú aj spoza kozmetického stolíka. Zdroj: pexels.com

Prečo bola táto látka doposiaľ povolená?

Európska únia v stanovisku vydaným Vedeckým výborom pre bezpečnosť spotrebiteľov (SCCS) vyjadrila znepokojenie nad touto zložkou. Odôvodnením bolo hlavne vysoké riziko zvýšenej citlivosti pokožky. Na konci roku 2017 bol agentúre ECHA predložený návrh jej klasifikácie a mala by podľa návrhu spadať do skupiny látok nazývaných ako CMR. Nebezpečenstvom je, že tieto látky sú karcinogénne, mutagénne a dokonca toxické pre reprodukciu. Aké bolo pozadie za celým procesom zákazu Butylphenyl methylpropionalu? Látky CMR nebolo možné štandardne používať v kozmetických výrobkoch, ale Medzinárodná asociácia vôní (IFRA) predložila SCCS bezpečnostnú dokumentáciu za účelom získania výnimky. Vedecké stanovisko bolo negatívne a IFRA sa opäť pokúsila predložiť novú dokumentáciu s nižšími koncentráciami vhodných na používanie. Druhé vedecké stanovisko bolo negatívne.

Buthylphenyl methylpropional ste mohli doposiaľ nájsť i v známych parfumoch. Zdroj: pexels.com

Prísny zákaz predaja od 1. marca 2022

Výbor pre hodnotenie rizík agentúry ECHA súbežne vyhodnotil návrh klasifikácie a dospel k záveru, že látka Butylphenyl methylpropional by mala skôr získať klasifikáciu výrazne odlišnú klasifikáciu – klasifikáciu na reprodukčnú toxicitu triedy 1B. V máji 2020 zverejnila Európska komisia nariadenie týkajúce sa klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí. V súlade s touto zmenou nariadenia je látka klasifikovaná ako toxická pre reprodukciu s platnosťou od 1.3.2022

INZERCIA

Podľa európskych nariadení o kozmetických prípravkoch je používanie všetkých látok klasifikovaných ako CMR zakázané. Do tejto kategórie patria látky karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu. Komisia EU preto zaradila Butylphenyl Methylpropional do prílohy o zakázaných látkach nariadenie o kozmetických prípravkov. Výrobcovia museli okamžite začať s procesom nahrádzania vôní inými a z predajní všetky produkty obsahujúce škodlivú látku k 1. marcu tohto roka stiahnuť.

 

INZERCIA
Od 1. marca 2022 sa môžu spotrebitelia pri nákupe kozmetických prípravkov obávať o svoje zdravie o niečo menej. Zdroj: pexels.com

Čo sú vlastne CMR látky v kozmetických prípravkoch?

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky presne definoval pojem CMR:

„C“karcinogénna látka definovaná ako látka alebo zmes látok, ktorá vyvoláva rakovinu alebo
zvyšuje jej výskyt. Látky, ktoré vyvolali nezhubné alebo zhubné nádory pri dobre vykonaných
experimentálnych štúdiách na zvieratách, sa takisto považujú za pravdepodobné alebo podozrivé
ľudské karcinogény, pokiaľ neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, že mechanizmus tvorby nádoru nie
je pre ľudí relevantný.
„M“mutagénna látka definovaná ako látka alebo zmes látok, ktorá spôsobuje zvýšený výskyt
mutácií v populáciách buniek alebo organizmoch, pričom mutácia je trvalá zmena množstva a
štruktúry genetického materiálu v bunke. Pojem „mutácia“ sa vzťahuje tak na dedičné genetické
zmeny, ktoré sa môžu prejavovať na úrovni fenotypu, ako aj na príslušné modifikácie DNA, ak sú
známe.
„R“ látka poškodzujúca reprodukciu definovaná ako látka alebo zmes látok, ktorá má nepriaznivé
účinky na pohlavné funkcie a plodnosť u dospelých mužov a žien, ako aj vývojovú toxicitu u
potomstva

Inzercia

Celý dokument k nahliadnutiu nájdete kliknutím sem.

Zaujímavosť: Toxické zložky v rúžoch na pery používaných ešte za čias Kleopatry nájdete na našom webovom portáli tu.

Ilustračný obrázok. Zdroj: pexels.com

BMHCA  ste mohli nájsť v produktoch ako:

 • kondicionéry
 • vlasové gély
 • šampóny
 • farby na vlasy
 • pleťové vody
 • parfumy pre ženy
 • krémy na ruky
 • mydla
 • telové mlieka

Vyskytovala sa v zložení pod rôznymi názvami:

 • BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, BUTYLPHENYL METHLYPROPIONAL
 • BUTYPHENYL METHYLPROPIONAL
 • 2-(4-(terc.) Butylbenzyl)propionaldehyd
 • 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde
 • 4-Dimethylethyl-α-(1,1-methyl) benzene propanal
 • LILYAL
 • butylphenyl methylpropional
 • Lilial
 • PROTECTOL PP
 • Lilialdehyde
 • Mefloral
 • Lilyall
 • Lilestralis

Odporučenie na záver: Skontrolujte si všetky výrobky na poličke vo vašej kúpeľni, či sa konkrétny názov v zozname ingrediencií (INCI liste) v produkte náhodou ešte stále nenachádza. Rovnako postupujte pri kúpe kozmetiky.

ZDROJE: uvzsr.sk, slozeni-kosmetiky.cz, encyklopedie.biooo.cz, ec.europa.eu

About Author

Natália Adamkovičová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings