EXTRA Zdravie

Deti a psychológia: Prečo nie je našou prvou spomienkou príchod na svet?

  • 29 júna, 2022
  • 5 min read
Deti a psychológia: Prečo nie je našou prvou spomienkou príchod na svet?

Starší ľudia si niekedy vedia lepšie vybaviť dávne udalosti. Ako je potom možné, že si deti nepamätajú svoje narodenie?

Zabudli sme alebo sme si detstvo nestihli zapamätať?

„Aká je tvoja prvá spomienka z detstva?“ Túto vetu ste zrejme niekoľkokrát počuli z úst vašich rodičov, babičiek či priateľov. Je zaujímavé siahnuť do toho najhlbšieho zákutia mysle a vytiahnuť zážitok, ktorý odštartoval vnímanie sveta okolo vás. Len zriedka si však spomeniete na niečo, čo sa odohralo oveľa skôr.

deti
Ak si deti dokážu vytvárať spomienky v prvých mesiacoch života, prečo si nepamätajú veci z tej najranejšej fázy? zdroj: pexels.com

 

Pravdepodobne by ste vysmiali človeka, ktorý by od vás chcel zážitky z výletu v Tatrách. Háčik je v tom, že vás vtedy do prírody zobrali rodičia a mali ste pol roka. Prečo to vôbec tak funguje? Jednoducho si nedokážeme vybaviť žiadnu spomienku z čias, keď sme boli bábätkami. Nerátame pamätné fotky a videá, tie nám len sprostredkujú situácie z raného veku.

V súčasnosti je psychológom známy jav s názvom detská (dojčenská) amnézia. Predstavuje neschopnosť detí a dospelých vybaviť si spomienky pred druhým až štvrtým rokom života. Týmto druhom amnézie sa zaoberal už Sigmund Freud. Zakladateľ psychoanalýzy tvrdil, že spomienky na detstvo sa počas dospievania potláčajú a dochádza k zabudnutiu. Moderné teórie skôr stoja za názorom o nedostatku uložených spomienok – dôvodom je nezrelosť mozgových štruktúr potrebných práve na túto funkciu.

Experiment s cieľom získať kontrolu

Myseľ je pre vedcov stále zahalená rúškom tajomstva, no výskumy naznačujú, že kojenci si dokážu vytvárať spomienky. Nie sú ale autobiografického charakteru. Deti sa učia vnímať tváre, ktoré sa nad nimi neprestajne skláňajú. Počas prvých dní života si dokážu vybaviť tvár vlastnej matky a rozlíšiť ju od cudzinca. Ak s bábätkom trávite veľa času, úsmevom vám dá najavo, že vás spoznáva.

Výchova vlastného dieťaťa doviedla psychologičku Carolyn Rovee-Collier k výskumu kognitívnych schopností detí v rannom veku. Svoju výskumnú vzorku rozdelila na dve skupiny. Dvoj až šesťmesačné bábätká ležali v postieľke, nad ktorú zavesili mobil v blízkosti ich nôh. Keď do mobilu kopli, zaregistrovali, že predmet sa pohybuje iba vtedy, ak sa ho dotknú nohami. Týmto spôsobom sa učia kontrolovať pohyb, ktorý dokážu spraviť bez pomoci.

Verzia pre šesť až 18-mesačné dojčatá bola podobná. Namiesto ležania v postieľke dieťa sedelo na kolenách svojich rodičov s rukami na páke. Páka simulovala pohyb hračkárskeho vlaku po koľajnici. Riadenie sa zámerne vyplo a výskumníci sledovali, ako sa dieťa snaží tlačením na páčku spojazdniť vlak. Po zapnutí mechanizmu spozorovali väčšiu snahu pri stláčaní páky.

Inzercia

Ako to súvisí s udržiavaním spomienok?

Dôležitú úlohu zohrávalo aj trvanie experimentu. Carolyn a jej kolegovia venovali trénovaniu detí niekoľko dní. Po párdňovej odmlke sa deti vrátili k tímu výskumníkov. Tí jednej skupine ukázali mobil, druhá dostala do rúk vláčik a zapisovali sa ich reakcie. Pomocou tejto metódy vedci zistili, že postupným učením šesťmesačných dojčiat si bábätká na udalosť spomenú aj s časovým odstupom. Vek takisto podmienil rýchlosť spracovania spomienok – čím boli deti staršie, tým dlhšie si pamätali.

deti
Hovorí sa, že najlepšie sa nové schopnosti získavajú, ak s ich učením začneme v skorom veku. zdroj: pexels.com

Preukázalo sa teda, že novorodenci zachytávajú vnemy natoľko, koľko im mozog dovolí. Životnosť prvej spomienky sa podľa odborníkov dá vysvetliť neurogénnou hypotézou. Hipokampus je časť mozgu, ktorá hrá dôležitú úlohu pri vytváraní spomienok. Pri narodení bráni vysoká tvorba neurónov zachovaniu vnemov, no s vekom počet neurónov klesá.

Všetko sa odvíja od detstva

Významnú úlohu pri zachytávaní spomienok zohráva aj reč. Od jedného do šiestich rokov deti postupujú z jednoslovnej fázy rozprávania k tomu, aby plynule hovorili vo svojom rodnom jazyku. V ich verbálnych schopnostiach preto dochádza k veľkým zmenám, ktoré sa prekrývajú s obdobím detskej amnézie.

deti
Rodina, priatelia, demografické či ekonomické faktory. Nielen genetika, ale aj okolie pretvára našu osobnosť už od samého začiatku. zdroj: pexels.com

Pripomíname, že práve v mladosti si prechádzame rôznymi situáciami a sme vystavení pôsobeniu emócií – dobrých aj zlých. Nemusíme si pamätať všetko, no konkrétne udalosti ovplyvňujú správanie v dospelosti. Vzniká tak paradox, kedy sa formujúce roky nášho života stanú vzdialeným odkazom pre nás samotných.

Zdroje: www.bigthink.com, www.psychcentral.com

Zdroj titulnej fotografie: www.pexels.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings