Ľudia

Aký bol skutočne Ľudovít XVI. a Mária Antoinetta?

  • 29 mája, 2022
  • 7 min read
Aký bol skutočne Ľudovít XVI. a Mária Antoinetta?

Vláda Ľudovíta XVI., posledného francúzskeho kráľa Bourbonovcov, bola pestrá a bohatá na udalosti, no keď si spomenieme na neho a jeho kráľovnú Máriu Antoinettu, v mysli sa nám nevyhnutne vynoria určité asociácie.

Možno myslíme na okázalé bohatstvo páru, ktorého príkladom je ich palác vo Versailles. Alebo si možno spomenieme na ich postoj k pracujúcim chudobným, ktorý sa odráža v slávnom vtipe Márie Antoinetty „Keď nemajú chleba, nech jedia koláče“. Niektorí z nás si možno hneď predstavia ponurý stroj zodpovedný za predčasný koniec kráľovského páru, gilotínu.

Dejiny tvoria ľudia – ľudia, ktorí majú a nemajú radi, ktorí milujú a nenávidia, ktorí majú cnosti aj nedostatky. Králi a kráľovné, žijúci na veľkom javisku, zažívajú veľkolepejšie úspechy a dramatickejšie neúspechy ako väčšina z nás, no v konečnom dôsledku sú to len ľudia.

 

INZERCIA

Louis XVI a Marie Antoinette boli sotva v tínedžerskom veku, keď sa vzali

V časoch európskych monarchií bolo manželstvo menej osobnou vecou, ale viac politickej záležitosťou. Vlády, ktoré mali záujem o nadviazanie aliancií s inými krajinami, sa pokúšali spojiť svojich vodcov s potomkami iných kráľovských rodín. To bol prípad Ľudovíta Augusta, tretieho syna francúzskeho dauphina, vnuka kráľa Ľudovíta XV.

Louis-Auguste nemal sľubné vyhliadky.

INZERCIA

Jeho starý otec, kráľ, ho považoval za „nemotorného“ a „blbého“; milší odhadcovia ho považovali za plachého a uzavretého, žijúceho v tieni atraktívneho staršieho brata, ktorý sa pripravuje na korunu. Jeho brat však zomrel mladý, a samotár Louis-Auguste dostal verejnú úlohu ako zjavný dedič trónu.

 

Inzercia

Mária Antonia Josepha Johanna sa narodila vo Viedni ako krásna dcéra cisára Františka I.

Na rozdiel od Ľudovíta Augusta, ktorý mal dosť strohú výchovu, bola veľmi spoločenským dieťaťom s blízkou rodinou a mnohými priateľmi. Mala rada hudbu a tanec a údajne bola na oboje veľmi talentovaná. Jej matka Mária Terézia, pôsobiaca ako kráľovná po smrti cisára, plánovala manželstvom spojiť Rakúsko s jeho bývalým nepriateľom Francúzskom. S najväčšou pravdepodobnosťou by Antonia nebola vybraná, aby splnila túto povinnosť, ale jej staršie, vhodné sestry zomreli na prepuknutie kiahní. Ešte nemala ani 12 rokov a bola sľúbená budúcemu kráľovi Francúzska.

Manželstvá sa v tých časoch často uzatvárali v zastúpení; Mária sa vydala za Ľudovíta v roku 1768 bez toho, aby sa s ním stretla (zastupoval ju jej brat). V roku 1770 bola nakoniec poslaná do Francúzska na formálny svadobný obrad. Mala vtedy 14 rokov, Louis 15. V ten veľký deň si Louis obliekol strieborný oblek a Marie mala na sebe fialové šaty posiate diamantmi a perlami. Bolo tam viac ako 5 000 hostí a dav 200 000 ľudí sledoval záverečný ohňostroj.

 

Ľudovít a Mária v mladosti. Zdroj: pinterest.com

Kráľovská spálňa Louisa a Márie bola „tichá“

Keďže v tom čase boli viac-menej deti, dnes by nás neprekvapilo, že keď sa Louis a Mária dali dokopy, spočiatku sa toho veľa nedialo.

Jedným z kľúčových dôvodov kráľovských manželstiev však bola produkcia dedičov a očakávalo sa, že sa to stane s určitou pohotovosťou. V prípade kráľovského páru sa dlhá noc pretiahla do siedmich rokov, situácia, ktorá nielen osobne trápila členov kráľovskej domácnosti, ale časom sa stala aj politickou zodpovednosťou.

Bolo navrhnutých niekoľko dôvodov pre skutočnosť, že manželstvo nebolo naplnené sedem rokov. Louis, sebavedomý, no neistý, možno nemal veľký záujem o sex, na rozdiel od jeho neslušného starého otca, ktorý ho kritizoval za jeho neochotu. Marie, ktorá mala záujem o sex, bola z tohto stavu čoraz frustrovanejšia. Jej matka nakoniec poslala Máriinho brata Josepha do mesta, aby zistil, v čom je problém. Joseph hovoril o kráľovskej rodine ako o „dvoch úplných hlupákoch“ a nenašiel žiadny dobrý dôvod, prečo plachty zostali v kráľovskej spálni také chladné, okrem nedostatku vášne alebo nedostatku vzdelania.

Zdalo sa, že Josephov priamy prejav počas jeho návštevy priniesol výsledky – manželia mu poslali ďakovný list, a pomerne rýchlo za sebou sa im narodili štyri deti. Dlhé oneskorenie však poškodilo Ľudovítovu povesť kráľa, pričom niektorí kritici tvrdili, že muž, ktorý nedokáže podať výkon na osobnej úrovni, bude pravdepodobne rovnako neefektívny ako vodca.

 

Louis bol domased a knihomoľ

Ako je zrejmé z mnohých záznamov, Louis nebol práve párty zviera. Zatiaľ čo Mária mala rada hudbu, tanec a hazardné hry, Louisova predstava príjemného večera bola vychutnať si dobrú knihu pri krbe, a ísť skoro spať.

Ľudovít XVI. mal jednu z najpôsobivejších osobných knižníc svojej doby, takmer 8 000 starostlivo usporiadaných zväzkov viazanej kože. Na rozdiel od Márie, ktorej vzdelanie bolo kostrbaté, Louis bol dobre vzdelaný a pokračoval v záujme o učenie, keď sa stal kráľom. Hoci nepochybne čítal veľa o filozofii a politike, bol zároveň veľkým fanúšikom histórie a čítal dokonca aj beletriu. Robinson Crusoe bol jedným z jeho obľúbených fiktívnych diel.

Louisovo rozsiahle čítanie podporovalo osvietené ciele. Presadzoval zrušenie nevoľníctva, zvýšenie náboženskej tolerancie a zníženie daní pre chudobných. Podporoval americkú revolúciu v nádeji, že oslabí Britské impérium. Tieto ciele však na každom mieste blokovala nepriateľská aristokracia, ktorá sa zúfalo snažila zachovať sociálnu štruktúru vo Francúzsku a bola podráždená, že jej peniaze financujú zahraničné vojny. Frustrovaní obyvatelia čoskoro obvinili kráľa a šľachtu z nečinnosti a revolučné postoje začali pracovať naplno. Pre kráľa, ktorý sa veľmi snažil byť populárny a spravodlivý, pričom viackrát tvrdil, že „chcel byť milovaný“ ľuďmi, bol tento vývoj desivý.

 

Marie Antoinette nebola monštrum, ako je vykresľovaná

Vtedajší politickí pamfletéri urobili veľa pre to, aby sa Márii Antoinette vysmievali za jej márnotratné míňacie návyky a prezývali ju „Madame Déficit“. Často ju vykresľovali ako nevedomú ženu, ktorá sa k svojim spoločenským podradným správala v lepšom prípade bezohľadne, a v horšom pohŕdavo. Veľká časť tohto útoku na jej osobu bola jednoducho vymyslená. Hoci sa Mária Antoinetta previnila proti slušnosti a prejavovala určitú necitlivosť k hodnote peňazí, bola to osoba, ktorá mala rada ľudí a len málo sa podobala chladnému darebákovi, ktorého stvárňovali jej odporcovia.

Marie mala obzvlášť rada deti, možno preto, že bola tak dlho bezdetná a počas svojej vlády si adoptovala niekoľko detí. Keď jedna z jej slúžok zomrela, Marie adoptovala osirelú dcéru ženy, ktorá sa stala spoločníčkou prvej dcéry Marie. Podobne, keď jej zamestnanec a jeho manželka náhle zomreli, Marie prijala tri deti, zaplatila dvom dievčatám vstup do kláštora, zatiaľ čo tretie sa stalo spoločníčkou jej syna Louisa-Charlesa. Najpozoruhodnejšie je, že pokrstila a vzala do svojej starostlivosti senegalského chlapca, ktorý jej bol darovaný, a ktorý by za normálnych okolností bol nútený do služby.

Existuje mnoho ďalších príkladov jej láskavosti. Na kočiari jeden z jej sprievodcov nešťastne zrazil vinohradníka na poli. Mária Antoinetta vyletela z koča, aby sa osobne postarala o zraneného muža. Platila mu starostlivosť a podporovala jeho rodinu, kým nebol opäť schopný pracovať.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings