Lifestyle

Máte dostatok peňazí, ale bojíte sa ich míňať? Možno trpíte chrometofóbiou

  • 30 mája, 2022
  • 5 min read
Máte dostatok peňazí, ale bojíte sa ich míňať? Možno trpíte chrometofóbiou

Žijeme v konzumnej spoločnosti a ľudia míňajú peniaze aj vtedy, keď na to nemajú. Avšak na druhej strane dúhy stoja tí, ktorí majú iracionálny strach z míňania peňazí – tiež známy ako chrometofóbia.

Pojem chrometofóbia pochádza z gréckych slov „chrimata“ – peniaze a „phobos“ – strach.

Čo je to chrometofóbia?

Chrometofóbia je dlhodobý strach z plytvania peňazí. Tento termín prakticky zahŕňa všetko od naozajstného míňania až po premýšľanie o peniazoch, ktoré v nás vyvoláva nepríjemné pocity. Paradoxne ľudia trpiaci chrometofóbiou majú zvyčajne vysokú finančnú rezervu. Nemusia musia sa báť, že sa ocitnú na hranici chudoby, keď niekoho pozvú na večeru, a to aj napriek rekordnej inflácii.

Väčšina z nás sa už ocitla vo finančnej tiesni, ale tento druh stresu sa objavuje takmer na každej úrovni príjmu. Niektorí žijú z výplaty do výplaty, iní sú až po krk zadlžení a ďalší majú nákladný životný štýl. Problém nastáva vtedy, keď prepočítavate každý jeden cent, čím si účinne vypestujete strach z míňania peňazí.

INZERCIA

Príznaky chrometofóbie

  • Prehnaný strach z míňania peňazí do takej miery, že začne ovplyvňovať váš bežný život
  • Neustále kontrolujete zostatok bankového účtu
  • Všetko prepočítavate
  • Nechcete vykonávať aktivity, ktoré vás bavia len preto, že stoja peniaze
  • Máte úzkosti z predstavy míňania peňazí
V krajných prípadoch sa tento strach môže rozšíriť aj na iné cennosti, ako sú šperky, zlato, diamanty, kryptomeny a podobne ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Chrometofóbia sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi v závislosti od jednotlivca. Zatiaľ čo niekto môže svoje úspory opakovane prepočítavať, iný sa ich môže báť dotknúť, spravovať ich, hovoriť o nich alebo o nich dokonca premýšľať.

Mnoho ľudí, ktorí majú chrometofóbiu, si to neuvedomuje. Postihnutí pociťujú pri manipulácii s peniazmi úzkosti. Tento stav môže ovplyvniť aj medziľudské vzťahy, zdravie, spánok a schopnosť racionálne myslieť. Môžete sa tiež cítiť podráždene, keď premýšľate o míňaní peňazí.

Čo vyvoláva chrometofóbiu?

Pri každom človeku je príčina individuálna. Môže to byť napríklad negatívna skúsenosť (detstvo, strata zamestnania a pod.), chudobnejšie rodinné zázemie, nedostatočná výchova a podobne.

# Peniaze sú tabu

Vedeli ste, že až 70 percent Američanov považuje konverzácie o peniazoch za intimnejšie ako sexuálne rozhovory? Väčšina ľudí pociťuje pri téme „financie“ nepríjemné pocity, pretože vedia, že je to určitý indikátor úspechu. V konečnom dôsledku sa cítime neisto, pretože peňazí nikdy nie je dosť. Dokonca aj neochota hovoriť o peniazoch môže byť spúšťačom chrometofóbie.

# Prepočítavate každý cent

Vždy, keď sa rozhodujete, či si chcete zadovážiť nejakú „drahšiu“ položku, prepočítavate ju na odpracované hodiny.

„Na túto kabelku by som musela pracovať 48 hodín“

Takéto nezdravé premýšľanie môže byť spúšťačom chrometofóbie.

Je chrometofóbia bežnejšia u mužov alebo u žien?

Strach z míňania peňazí nevplýva mužov a ženy rovnako. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Muži zažívajú finančný stres, keď vidia svoj bankový účet. Na druhej strane ženy pociťujú vyššiu mieru úzkostí.

Vo všeobecnosti ženy zarábajú a pracujú menej ako muži. Ak sa ženy rozhodnú, že si založia rodinu, tak budú v práci chýbať kvôli tehotenstvu a neskôr kvôli materskej dovolenke a rôznym PN-kam. Čas, ktorý trávia mimo zamestnania automatická znamená stratu kariérnych príležitostí a nižší príjem. Z tohto hľadiska sa s chrometofóbiou častejšie stretávajú ženy, no nie je to pravidlo.

Faktom je, že strach z míňania peňazí sa môže týkať každého. Môžete byť robotník na stavbe alebo generálny riaditeľ s päťciferným platom. Samozrejme, bežnejšie sa objavuje na úrovni nižších príjmov a v strednej triede, obe skupiny bojujú s pocitom nedostatku peňazí. Ak žijete od výplaty k výplate , možno si myslíte, že sa vám peniaze minú. Dokonca aj bohatí ľudia sa obávajú toho, že modernizácia životného štýlu ovplyvní ich budúcnosť.

Pravdupovediac neexistuje jeden komplexný návod, ako sa zbaviť alebo ako zvládnuť tento strach, pretože príčina líši od prípadu k prípadu. Ak vaše obavy pramenia z nestabilnej finančnej budúcnosti zostavte si rozpočtovú alebo peňažnú mapu. Ak váš strach odzrkadľuje minulosť, vyskúšajte sa s traumou vysporiadať a navštívte odborníka, či už psychológia alebo finančného experta.

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings