Lifestyle

Osem nezvyčajných fóbií, o ktorých ste zrejme nepočuli

  • 28 marca, 2022
  • 5 min read
Osem nezvyčajných fóbií, o ktorých ste zrejme nepočuli

Dalo by sa povedať, že fóbia je iracionálny strach z objektu, situácie alebo živého tvora. V podstate ide o úzkostné poruchy, ktoré nás nútia vyhýbať sa nepríjemnému prostrediu či okolnostiam. Napríklad ľudia, ktorí trpia misofóniou neznášajú mľaskanie a hlasné chrúmanie, preto si dobrý film pozrú v pohodlí domova. Zatiaľ čo strach je prirodzenou reakciou na nebezpečenstvo, fóbie sú zväčša reakciou na niečo, čo sa pravdepodobne nestane.

Rozoznávame tri hlavné fobické poruchy:

  • agorafóbiu
  • sociálne fóbie
  • špecifické fóbie

V skratke agorafóbia je strach z otvorených priestranstiev. S týmto typom sme sa mohli stretnúť v seriáli Monk. Medzi sociálne fóbie patrí napríklad strach z poníženia a špecifické fóbie zahrňajú konkrétne prostredie alebo predmety.

Aké sú najdivnejšie a najvzácnejšie fóbie?

Áno, áno všetci sme už počuli o bežných fóbiách, ako je strach z pavúkov arachnofóbia, z uzavretých priestorov (klaustrofóbia), z výšky (akrofóbia) alebo z lietania (aviofóbia). Avšak existuje mnoho ďalších zvlášnych a zaujímavých fóbií, o ktorých sa málo rozpráva. Prinášame vám zoznam desiatich nezvyčajných fóbií, možno sa v niektorých nájdete.

1. Omfalofóbia (strach z pupku)

Je to skutočne tak. Ľudia, ktorých skľúčuje omfalofóbia sa môžu vyhýbať dotyku pupku (dokonca aj vlastného). Neznesú naň pohľad, dokonca v ojedinelých prípadoch si jedinci obväzujú brucho. Nie je prekvapením, že nevyhľadávajú kúpaliská, plavárne či aquaparky.

Nie len 90., ale aj súčasné roky museli/musia byť drsné pre omfalofóbov. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

2. Pogonofóbia (strach z fúzov)

Hoci fúzy sú akýmsi pomyselným symbolom mužnosti, tak pre niekoho môžu predstavovať fóbický objekt. Tento irelevantný strach evidujeme už od roku 1851, pričom prameniť môže napríklad z toho, že nevieme dostatočne identifikovať tvár človeka. Prípadne nás odpudzuje myšlienka nedostatočnej hygieny.

3. Xantofóbia (strach zo žltej farby)

Táto zvláštna fóbia je veľmi nepríjemná, pretože zasahuje do každodenného života. Ani si neuvedomujeme, koľko objektov je vôkol nás žltej farby. Banány, citróny, autá, autobusy či kvety môžu vplývať na psychiku xantofóba veľmi negatívne, pretože práve túto farbu si spája s niečím nebezpečným.

4. Fobofóbia (strach z fóbií)

Fobofóbia je nekonečný kruh plný obáv z fóbií. Mať strach zo strachu alebo všeobecný strach z toho, že vám diagnostikujú fóbiu je mimoriadne skľučujúce. V podstate sa bojíme, že budeme prežívať pocity strachu. Tento typ fóbie ide ruka v ruke s inými špecifickými fóbiami a spája sa aj s úzkostnými poruchami.

Inzercia

5. Eisoptrofóbia (strach zo zrkadiel)

Ľudia s touto fóbiou sa nedokážu na seba pozrieť do zrkadla. Prakticky každý povrch odrážajúci svetlo v nich môže vyvolať obavy. Iracionálny strach môže prameniť z rôznych povier, prípadne z toho, že v zrkadle uvidia niečo nadprirodzené. Pochopiteľne eisoptrofóbia sa môže vyvinúť z nízkeho sebavedomia.

Ideálnou liečbou je kognitívno-behaviorálna psychoterapia, ktorá však nemusí priniesť významný terapeutický účinok. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

6. Nomofóbia (strach byť bez mobilného telefónu)

Zatiaľ je nomofóbia zriedkavá, avšak všetci sme už zažili intenzívne pocity úzkosti, keď sme zistili, že ho nemáme po ruke. Bez ohľadu na okolnosti, nemožnosť používať telefón spôsobuje v ľuďoch paniku a extrémne príznaky úzkosti. Príčinou zriedkavej fóbie je závislosť na mobilnom telefóne.

7. Plutofóbia (strach z peňazí)

Verili by ste, že existujú jedinci, ktorí majú strach z peňazí alebo bohatstva? Ľudia s týmto druhom strachom môžu potenciálne sabotovať svoj kariérny ras len preto, aby sa vyhli zbohatnutiu. Príčinou je zrejme strach zo zodpovednosti a tlaku.

8. Octophobia (strach z čísla osem)

Octophobia je strach z čísla osem. Zaujímavé je, že len málo ľudí má strach z konkrétnych čísel, ak nepočítame strach z čísla trinásť a strach zo samotných čísel. Táto zriedkavá fóbia môže pochádzať z podobnosti so znakom nekonečna alebo z traumatickej udalosti s číslom osem (napr. nehoda, ktorá sa stala ôsmeho).

About Author

Lola Varini

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings