Zdravie

Ako prekonať fóbiu a zbaviť sa strachu?

 • 20 mája, 2022
 • 6 min read
Ako prekonať fóbiu a zbaviť sa strachu?

Mnoho z nás trpí jedným alebo dvoma iracionálnymi strachmi, ako je to u ľudí veľmi bežné. Pre niektorých z nás sú tieto obavy malé, ale keď sa obavy stanú vážnymi, spôsobujú obrovskú úzkosť, ktorá sa nazýva fóbia.

 

Čo je fóbia?

Ide o intenzívny strach z niečoho, ako je jazda autom, výška, voda, hmyz a mnohé ďalšie veci, či situácie. Už len pomyslenie na strach vo vás môže vyvolať úzkosť. Väčšina fóbií sa vyvinie buď v detstve alebo neskôr v živote.

 

INZERCIA

Niektoré bežné obavy u detí

0-2 roky – Hlasné zvuky, cudzí ľudia, odlúčenie od rodičov, obrovské predmety, cudzie tváre.
3-6 rokov – Imaginárne veci ako duchovia, tma, osamelý spánok, zvláštne zvuky.
7-16 rokov – Reálnejšie obavy ako zranenie, choroba, školský prospech, smrť, strata niekoho výnimočného.

Tieto fóbie sú u detí veľmi časté a ak nimi trpí aj vaše dieťa, nebojte sa, väčšinou sú dočasné a patria k prirodzenému vývoju človeka.

INZERCIA

 

Ilustračná fotografia (strach z pavúkov). Zdroj: monsterchildren.com

Existujú 4 bežné typy fóbií

 • Fóbie zo zvierat, ako je strach z hadov, pavúkov, hlodavcov, švábov, jašteríc a psov.
 • Fóbie z prírodného prostredia, ako je strach z výšok, búrok, vody, prírodných katastrof a tmy.
 • Situačné fóbie zahŕňajú strach z uzavretých priestorov (klaustrofóbia), lietania, jazdy, tunelov a mostov.
 • Fóbia z injekcie a poranenia je strach z krvi, zranenia, choroby, ihiel alebo iných lekárskych procedúr.

Niektoré fóbie, ktoré nepatria do žiadnej bežnej kategórie, zahŕňajú strach z udusenia, klaunov a mnoho ďalšieho.

Inzercia

 

Existujú dve ďalšie bežné fóbie, ktoré sa nedajú ľahko zaradiť do žiadnej zo štyroch kategórií:

 

A. Sociálna fóbia, tiež nazývaná sociálna úzkostná porucha, je strach zo sociálnych situácií, v ktorých sa môžete hanbiť alebo byť posudzovaný.

Sociálna fóbia môže spôsobiť, že sa budete príliš sústrediť na seba a svoju prezentáciu, a budete sa báť, že sa zahanbíte pred ostatnými.

Najčastejšou sociálnou fóbiou je strach z rozprávania na verejnosti, ktorý vyvoláva úzkosť. Strach z jedenia alebo pitia na verejnosti, rozprávanie sa s cudzími ľuďmi, či zabávanie sa na večierku, sú niektoré ďalšie príklady sociálnych fóbií.

 

B. Agorafóbia je strach z verejných miest a otvorených priestorov a môže spôsobiť záchvat paniky.

Ľudia sú znepokojení, pretože sa obávajú ďalšieho záchvatu paniky. Vyhýbajú sa situáciám, kde by bol útek ťažký alebo trápny. Napríklad sa pravdepodobne budú vyhýbať preplneným miestam, ako sú kiná a nákupné centrá.

 

Príznaky a symptómy fóbií

Príznaky fóbie sa môžu líšiť od pocitu úzkosti, no v mnohých prípadoch ide priam o plnohodnotný záchvat paniky. Je veľmi dôležité, aby ste to dostali pod kontrolu skôr, ako to ovplyvní vaše telo.

Fyzické symptómy:

 • Ťažké dýchanie
 • Búšenie srdca
 • Bolesť alebo napätie na hrudníku
 • Trasenie
 • Pocit závratu
 • Pocity mravčenia
 • Potenie

Emocionálne symptómy:

 • Úzkosť alebo záchvaty paniky
 • Potreba utiecť
 • Pocit „neskutočného“ alebo odlúčenia od seba
 • Máte pocit, že omdliete
 • Pocit bezmocnosti ovládať svoj strach

 

Čo sa s tým dá robiť?

Postaviť sa svojej fóbii a bojovať proti nej je najlepší spôsob, ako ju vyliečiť. Ak potrebujete nejaké usmernenie alebo motiváciu, pomoc či rada od odborníka vám môže cestu uľahčiť, i skrátiť.

 

Niektoré zo spôsobov, ktoré vám zachránia život, sú:

1. Vytvorte si zoznam

Urobte si zoznam desivých situácií súvisiacich s vašou fóbiou, ako je napríklad strach z lietania, a podľa toho si pripravte zoznam.

Zahŕňa rezerváciu letenky, sledovanie štartu a pristávania lietadiel, nástup do lietadla a počúvanie bezpečnostných pokynov letušky.

 

2. Vytvorte si svoj rebríček strachu

Zoraďte si úlohy vo svojom zozname od najmenej desivých po najdesivejšie. Prvý krok by vás mal trochu znepokojiť, ale nie až tak, že by ste sa príliš báli to skúsiť.

Keď vytvárate rebrík, môže byť užitočné zamyslieť sa nad svojim konečným cieľom. Potom môžete rozdeliť kroky potrebné na dosiahnutie tohto cieľa.

 

3. Presuňte sa na vrchol

Poďte čeliť strachu a rebrík aplikujte do praxe! Začnite prvým krokom a nepokračujte, kým sa nebudete cítiť pohodlne. Ak je to možné, zostaňte v situácii čo najdlhšie, aby ste znížili úzkosť.

Čím dlhšie sa budete vystavovať veci, ktorej sa bojíte, tým viac si na ňu zvyknete. Pomôže vám to znížiť úzkosť a nabudúce sa budete cítiť menej úzkostlivo.

 

4. Cvičte

Čím viac cvičíte, tým rýchlejšie budete napredovať. Neponáhľajte sa však a snažte sa udržať tempo, ktoré zvládnete bez toho, aby ste sa cítili preťažení.

Keď čelíte svojim strachom, môžete sa cítiť nepríjemne a úzkostlivo. Pamätajte však, že pocity sú len dočasné a musíte sa ich držať, kým úzkosť nezmizne.

Fóbie sa dajú ľahko prekonať, stačí sa tomu venovať a pracovať na tom. V prípade, že s tým neviete bojovať, existuje mnoho odborníkov západnej aj východnej medicíny, ktorí vám vedia efektívne pomôcť.

Na záver by som chcela povedať, že bojujte, nevzdávajte sa, a všetkým držím palce!

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings