Aj napriek digitalizácii je „kancelária bez papiera“ zatiaľ nereálna

81% slovenských respondentov v štúdii uviedlo, že považujú tlač za kľúčovú pre fungovanie svojho pracovného odvetvia, pričom prezradili, že tlačia v priemere 31 strán denne. Najobľúbenejšími položkami pre tlač sú zmluvy, nasledujú faktúry a tabuľky.   Ešte v roku 1978 britsko-americký vedec Frederick Wilfrid predpovedal, že moderné kancelárie budú fungovať celkom bez používania papiera a tlače…. Prečítať celé
Vydané 30. januára 2017 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , ,

81% slovenských respondentov v štúdii uviedlo, že považujú tlač za kľúčovú pre fungovanie svojho pracovného odvetvia, pričom prezradili, že tlačia v priemere 31 strán denne. Najobľúbenejšími položkami pre tlač sú zmluvy, nasledujú faktúry a tabuľky.

 

Ešte v roku 1978 britsko-americký vedec Frederick Wilfrid predpovedal, že moderné kancelárie budú fungovať celkom bez používania papiera a tlače. Dnes, po 39 rokoch, sa papier z firiem stále nestratil a zdá sa, že koncept kancelárie bez papiera zatiaľ nie je reálny. Dosvedčuje to prax a aj výsledky štúdie, ktorú pre Epson vykonala spoločnosť BLI.

Štúdia obsiahla viacero otázok týkajúcich sa kancelárie, tlače a papiera. Odpovedalo 2400 ľudí z regiónu EMEA a ukázalo sa, že 76% respondentov tlač považuje za dôležitú, pričom 75% percent z celkového množstva považuje kanceláriu bez papiera za utópiu. Výsledky tohto výskumu sú mimoriadne dôležité, pretože poukazujú na reálne spotrebiteľské správanie, ktoré je v ostrom kontraste s predstavami technologických vizionárov. Je celkom nepochybné, že digitalizácia priniesla mimoriadne inovácie do sveta biznisu bez ohľadu na jeho veľkosť, koncový výstup v podobe tlače na papier sa však nestratil.

Je celkom logické, že najčastejšími položkami pre tlač sú zmluvy, faktúry a tabuľky (teda rôzne výkazy, reporty a podobne).

 

pexels-photo-259009

Je celkom logické, že najčastejšími položkami pre tlač sú zmluvy, faktúry a tabuľky (teda rôzne výkazy, reporty a podobne).

INZERCIA

 

Zo štúdie tiež vyplynulo, že svoje dokumenty digitalizuje a archivuje v takejto forme iba 35 percent oslovených respondentov, čo môže reprezentovať aj podiel firiem. To môže znamenať, že iba niečo vyše tretina z nich archivuje svoje dokumenty v počítači a na cloude a až dve tretiny sa naďalej spoliehajú na klasické papierové archívy. Ťažko povedať, či sú si tieto firmy tak sebaisté alebo naopak, nemajú dostatočne uvedomenie možných rizík, ktoré vyplývajú z prípadného poškodenia ich fyzických priestorov s archívmi.

Inzercia

Takmer polovica výtlačkov sa stáva buď bezprostredne odpadom (11%) alebo je určených ku krátkodobému použitiu (29%). To však nevypovedá o nižšej hodnote tlače – polovica zamestnancov (50%) uviedla, že by sa ich produktivita znížila, keby nemohli tlačiť – je to však faktor, na ktorý zamestnanci myslia: 98% z nich si myslí, že ochrana životného prostredia je dôležitá.

Vraj je to jasná príležitosť aj pre spoločnosti na Slovensku. Až polovica z nich v súčasnosti údajne nevyužíva IT strategickým spôsobom, a tak prichádzajú o možnosť značne ušetriť na nákladoch na tlač a obmedziť dopad tlače na životné prostredie. Zadávateľ štúdie, značka Epson, dáva tieto zistenia do súvislosti s ich vlastnými produktmi a apeluje na nákup takých tlačiarní, ktoré sú schopné reálne šetriť náklady prostredníctvom lepšej výťažnosti náplní.

 

 

 

Pokračujte na ďalší príspevok »Poradňa

Operatívny leasing: Prečo sa oplatí?

  • Táto stále populárnejšia forma prenájmu vozidiel sa oplatí nielen firmám, ale aj jednotlivcom. Predpoklad, že operatívny leasing sa oplatí, len ak kupujete väčší počet vozidiel, je už dávno nesprávny. Stojí za to zamyslieť sa, či práve takáto cesta nie je pre vás tá najvhodnejšia. Zistite, prečo je operatívny leasing lepšia možnosť, ako financovať kúpu nového vozidla z vlastných zdrojov.
  • Titulná fotografia: freepick.com