Ekonomika a Biznis Osobné financie

9 najlepších rád o peniazoch. Osvojte si ich od Nového roka, oceníte ich

 • 12 decembra, 2022
 • 6 min read
9 najlepších rád o peniazoch. Osvojte si ich od Nového roka, oceníte ich
 • Slováci majú dlhodobo podstatne menšie úspory ako obyvatelia ostatných európskych krajín.
 • Nejde však nutne iba o dôsledok nízkych príjmov.
 • Kľúčovú úlohu zohráva finančná gramotnosť a disciplína.
 • V článku predstavujeme niekoľko tipov, ako udržať svoje financie pod kontrolou.

 

Dobre sa zamyslite. Koľko peňazí máte na účte? A doma v hotovosti? Pripočítajte svoje úspory na sporiacich účtoch a v prípadných investíciách. Koľko to bude dokopy činiť? Niekoľko stoviek eur, tisícok alebo dokonca viac ako desaťtisíc eur? Je nanajvýš nevyhnutné mať vo svojich peniazoch prehľad a dokázať odpovede na tieto otázky povedať hoci aj o polnoci. Väčšina Slovákov však ešte ani dnes nemá dostatočnú finančnú gramotnosť a platí to aj pre deti, ktoré rodičia nevedú k skutočnej finančnej samostatnosti.

Ešte nie tak dávno bolo sporenie jedinou cestou, ako si mladí ľudia mohli zadovážiť to, čo chceli a potrebovali. Sprístupnenie dostupných pôžičiek a finančných produktov, ako kreditných kariet, povolených prečerpaní a podobne, do veľkej miery zvýšilo kvalitu života a dostupnosť produktov a služieb. Na čo sa však peniaze požičajú, to sa odpočíta zo sporenia. Poukazuje na to aj výsledok štúdie Allianz Global Wealth Report 2021. Správa sumarizuje, že priemerný Slovák vlastní čisté finančné aktíva vo výške 7 531 eur, čo je podstatne menej ako obyvatelia ostatných krajín Európy.

 

Peniaze nerastú zo zeme ani na stromoch. Áno, to vieme všetci, ale buďme k sebe úprimní: je tu veľa vecí, ktoré nám pri správe vlastných peňazí celkom uniká.

 

Aké tajomstvá o hospodárení s peniazmi vedia bohatí ľudia v porovnaní s priemernými ľuďmi? Thomas Corley, o ktorom písal aj Business Insider, strávil až päť rokov skúmaním odpovedí na túto otázku. Počas nich sa rozprával s 233 milionármi. Každému z nich položil 144 otázok a napokon publikoval nasledovné zistenia.

Zdanlivo ide o jednoduché tipy a rady, no všetci by sme sa občas mali zamyslieť nad tým, že či ich aj naozaj dodržiavame. Veď posúďte:

Sledujte svoje míňanie.

Inzercia
 • Mali by ste vedieť, kam idú vaše peniaze. Sledujte výpisy z účtov a možno zistíte, že niektoré výdavky sú celkom zbytočné. Často môže ísť aj o automatické poplatky, ktoré boli istú dobu zadarmo, ale po reklamnej fáze už za ne musíte platiť.

Pravidelne bilancujte výdavky.

 • Veľa výdavkov sa časom mení. Napríklad náklady na poistenie. Uistite sa, že platíte najnižšie poistné za auto alebo životnú poistku. Skontrolujte svoje zdravotné poistenie, najmä ak máte deti, ktoré sú už samostatné. Sledujte náklady na televíziu, internet a telefón. Vyberte si ponuku spoločnosti, ktorá je najvýhodnejšia.

Kupujte používané autá dobrej kvality.

 • Nové auto stráca hodnotu hneď, keď ho kúpite. Kúpou staršieho auta dobrej kvality využijete túto stratu hodnoty. Aj keď si prirátate menšie výdavky na údržbu použitého auta, stále je to menej, ako by ste minuli na leasing na kúpu nového auta.
 • Mali by ste zvážiť, či vás nebude vhodnejšie auto si jednoducho prenajímať formou dlhodobého prenájmu.

Používajte kupóny, zľavy a výhody od obbchodov.

 • Dokonca aj bohatí ľudia ich používajú, najmä pri kúpe jedla. Prečo by ste mali platiť viac ako musíte?

Udržujte svoje náklady na domácnosť pod 30 % vašej mesačnej čistej mzdy.

 • Aj keď si možno myslíte, že bohatí ľudia bývajú v obrovských vilách, nie je tomu vždy tak. Väčšina z nich býva v priemernom dome, čím udržiava svoje náklady na domácnosť na minime.

Nakupujte výhodne a s rozumom.

 • Pri spontánnych nákupoch zaplatíte viac, ako by ste chceli. To je zvyk chudobných. Nakupovať so zľavami a vo výpredajoch je zvykom bohatých.

Využite odmenový systém kreditnej karty.

 • Mnoho kreditných kariet má odmeňovací program. Obvykle vám odmeňovací program vráti peniaze, ktoré môžete použiť u vybraných dodávateľov alebo dostanete darčekovú kartu s istým obnosom vrátených peňazí, ktorú môžete napríklad niekomu darovať na narodeniny.

Vytvorte si ciele šetrenia.

 • Bohatí ľudia prideľujú ich úspory do rôznych kategórií. Aby ste tak mohli urobiť, potrebujete si najprv vytvoriť všeobecnú sumu, ktorú si chcete dať každý mesiac bokom. Napríklad, ak si chcete odkladať mesačne 10 % z príjmu, môžete prideliť 5 % na dôchodkové sporenie, 2 % na špecifické výdavky, 1,5 % na nečakané výdavky a 1,5 % na sezónne výdavky.
 • Jednou z metód sporenia je aj FIRE – Financial Independence, Retire Early. Prvýkrát bol opísaný už v roku 1992 v rámci knihy Your Money of Your Life, ktorú publikovali odborníci na financie – Joe Dominguez a Vicki Robin. Sporenie týmto spôsobom však nie je pre každého. Princíp spočíva najmä v radikálnom šetrení alebo investovaní a znížení všetkých výdavkov na minimum, aby šetriaci dosiahol plánovanú sumu tak rýchlo, ako je to možné. Autori FIRE na rýchle dosiahnutie želaného efektu odporúčajú, aby výška úspor vložená do stratégie, predstavovala ideálne až 70% celkového ročného príjmu.

A napokon: Automatizujte proces šetrenia.

 • Nastavte si automatické sťahovanie peňazí z účtu na ciele šetrenia, ktoré ste si stanovili. Automatizovanie šetrenia vás núti žiť spôsobom, kedy najprv šetríte a potom míňate, čo zostalo.

 

Keď si vytvoríte dobré finančné návyky, budete mať svoje financie pod kontrolou. Myslite však na to, že to chce čas, kým budete finančne „za vodou“. Nahromadenie peňazí si totiž vyžaduje nielen dosť vysoký príjem, ale aj čas a disciplínu.

 

About Author

Daniel Novotný

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings