EXTRA Lifestyle Na zamyslenie

Ako jednať s náročnými ľuďmi? Ide to, ale chce to viac úsilia. Vyskúšajte postupy podľa Tao

 • 13 decembra, 2022
 • 5 min read
Ako jednať s náročnými ľuďmi? Ide to, ale chce to viac úsilia. Vyskúšajte postupy podľa Tao

Je skoro isté, že to poznáte aj vy. S ľuďmi vo vašom okolí, či už s rodinou, priateľmi alebo kolegami, vychádzate prevažne dobre, pretože máte otvorenú myseľ, tolerantnú povahu a nedožadujete sa aprovácie každého vášho rozhodnutia a názoru.

Aj tak občas stretnete človeka, ktorý s vami vychádzať nechce, dokonca sa bráni normálnemu rozhovoru, pretože do neho neprestajne vnáša svoje radikálne názory, konfliktné postoje či absurdné pravidlá, svojou ctižiadosťou od vás vyžaduje, aby ste nekriticky schvaľovali všetko, čo s ním súvisí.

Nemusíme si hovoriť, že toto nie je prípad priateľov, pretože si k telu obyčajne nepripúšťame ľudí, ktorých prítomnosť je pre nás zaťažujúca. Môže to však byť kolega alebo člen rodiny, prípadne zákazník alebo klient, s ktorým sa jednoducho rozprávať musíte.

 

INZERCIA

Prečo Tao?

Čínsky koncept Tao môžeme vysvetliť ako spájanie a tok životnej sily (Chi) so zážitkom vnútorného pokoja a vyrovnanosti. Taoizmus popisuje ako človek môže žiť v harmónii a rovnováhe s prírodou. 

Princípy Tao sa dajú využiť vo viacerých životných oblastiach. Uvádzame 5 príkladov, ako je možné uplatniť tieto princípy pri jednaní s náročnými ľuďmi. Keďže ide o všeobecné pravidlá, vždy treba brať ohľad na špecifiká danej situácie a vybrať si z nich iba to, čo je užitočné.

Vyprázdnite šálku: uvoľnite negatívne emócie a udržujte pokoj

 • Je ľahké nechať náročného človeka, aby vám pokazil náladu a zničil váš deň. Môžete sa cítiť nahnevaní, vystresovaní a stratiť rovnováhu.
 • Prvým pravidlom je zachovať pokoj. Čím menej ste reaktívni, tým viac môžete použiť váš lepší úsudok pri jednaní s výzvou.
 • Predtým než poviete niečo, čo by ste mohli ľutovať, skúste sa najprv zhlboka nadýchnuť a pomaly napočítať do desať.
 • Ak to nepomáha, urobte si pauzu, ak je to možné a zaoberajte sa tým až keď sa upokojíte. Udržiavaním sebakontroly zapájate viac sily do zvládania situácie.

Pozerajte sa na obe strany: presuňte sa z reaktívnosti k proaktívnosti

 • Občas sa môžete cítiť ukrivdení, keď jednáte s náročnou osobou. Takéto pocity sú pochopiteľné, ale keď myslíte iba na to, čo vám ten druhý urobil, strácate širší pohľad na situáciu. Keď sa na situáciu pozriete aj z inej perspektívy, môžete začať objavovať vnútornú rovnováhu a začnete byť viac proaktívni ako rekatívni.
 • Keď sa cítite urážaní slovami alebo konaním druhej osoby, pozrite sa na situáciu z rôznych uhlov predtým, než zareagujete. Keď sa vyhnete personalizovaniu správania druhých ľudí, môžete vnímať ich vyjadrenia objektívnejšie. Ľudia robia to, čo robia, viac kvôli nim ako kvôli vám.
 • Rozširovaním perspektívy znižujete možnosť nepochopenia. Druhým spôsobom je pozerať sa na situáciu z pohľadu osoby, ktorej správanie vám vadí. 

Dosiahnite rovnováhu: buďte jemní k osobe a zásadoví k veciam

 • V každej komunikácii sú prítomné dva prvky – osoba, s ktorou komunikujete a záležitosť, o ktorej diskutujete.
 • Efektívny komunikátor vie, ako tieto dva prvky oddeliť a byť jemný k ľuďom, ale zároveň zásadový k veciam, ktoré spolu riešite.
 • Keď ste jemní k človeku, ľudia budú otvorenejší k tomu, čo hovoríte. Ak ste zásadoví k diskutovaným veciam, prezentujete sa ako riešiteľ problémov.

Máte v práci kolegu, ktorý svoje okolie neustále obťažuje radikálnymi názormi, účasťami na každom proteste alebo jednoducho musí o sebe dávať neustále vedieť? Nie je to len o ňom, občas je to aj o nás samých, ako na neho budeme reagovať. Foto: Sushil Nash

Buďte ako voda: používajte primeraný humor

 • Humor je mocným nástrojom komunikácie. Keď pozdravíte egoistického kolegu frázou “Ahoj, ako sa máš?” a on vás bude ignorovať, neurážajte sa. Namiesto toho sa radšej usmejte a odpovedzte si sám “Dobre, však?”. To by malo prelomiť ľady.
 • Ak viete primerane použiť humor, môžete si posvietiť na pravdu, odzbrojiť ťažké správanie a ukázať, že máte nadradený pokoj. 

Aplikujte svoju silu ako bambus: nastavte dôsledky

 • Schopnosť identifikovať a presadzovať dôsledky je jednou z najdôležitejších zručností, ktoré môžete použiť, keď čelíte náročnej osobe. Dôsledok jej dáva prestávku a núti ju presunúť sa od prekážok k spolupráci. 

 

Aby ste vedeli, ako jednať s náročnými typmi ľudí, praktizujte umenie vplyvu. Keď si osvojíte tieto zručnosti, budete zažívať menej smútku, viac sebadôvery, lepšie vzťahy a zlepšia sa aj vaše komunikačné schopnosti. 

About Author

Mária Synáková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings