Enviro a eko Veda a technika

Nahradí umelá fotosyntéza fosílne palivá?

  • 11 decembra, 2022
  • 5 min read
Nahradí umelá fotosyntéza fosílne palivá?

Štúdia šiestich chemikov zo Chicagskej univerzity v nedávnej štúdii predstavuje, ako by mohla vzniknúť umelo vytvorená fotosyntéza. Pokiaľ by projekt úspešne napredoval, poskytol by nové riešenia v rámci udržateľnej verzie budúcnosti.

Nové získavanie energie

Fotosyntéza je súbor procesov, pri ktorých rastliny premieňajú slnečné žiarenie a molekuly vody na využiteľnú energiu vo forme glukózy. Na to používajú pigment (chlorofyl), bielkoviny, enzýmy a kovy. Je teda zrejmé, že bez prirodzenej fotosyntézy by sme tu neboli. Vyrába kyslík, ktorý dýchame a vytvára jedlo, ktoré jeme. Hoci je dostatočná na to, aby udržala nažive rastliny, nedosahuje množstvo energie potrebnej na poháňanie našich domovov a dopravných prostriedkov.

Posledné dve storočia sa ľudia spoliehali na koncentrovanú energiu z fosílnych palív. Ide o vyčerpateľné zásoby, ktoré majú negatívny vplyv na zemskú klímu. Novou možnosťou pre naše využitie by sa jedného dňa mohla stať umelá fotosyntéza.

Prepracovanie rastlinného systému na výrobu vlastných druhov palív predstavuje pre vedcov náročnú výzvu. Chemické vybavenie jedného listu má zložitú stavbu a nie je také ľahké ho premeniť na náš vlastný účel. Hoci si tento projekt na oficiálne predstavenie ešte chvíľu počká, z krátkodobého hľadiska môže byť užitočný na výrobu iných chemikálií.

Vylepšili doterajšie metódy

Fotosyntéza je postavená tak, aby vytvárala uhľohydráty, ktoré sú skvelé pre nás, ale nie naše autá. Vozidlá na svoje spojazdnenie potrebujú koncentrovanejšiu energiu. Alternatívy k fosílnym palivám tak musia byť energeticky hustejšie, ako napríklad v prípade etanolu alebo metánu.

fotosyntéza
Ak vyviniete dobré chemické látky, možno ich zapojiť do mnohých systémov. Výnimkou nie je ani fotosyntéza. zdroj: pexels.com

„Najväčšou výzvou, ktorú si mnohí ľudia neuvedomujú, je, že ani príroda nemá riešenie na pokrytie využívaného množstva energie,“ uviedol Wenbin Lin, jedenz chemikov na Chicagskej univerzite. Nová štúdia uvádza desaťkrát efektívnejšie výsledky ako predchádzajúce metódy syntetickej fotosyntézy.

Trafiť správny pomer chemických reakcií je zložité, ľudia sa už desaťročia snažia napodobniť prirodzené fungovanie prírody. Lin a jeho laboratórny tím si mysleli, že by mohli skúsiť pridať niečo, čo systémy umelej fotosyntézy doteraz nezahŕňali: aminokyseliny.

Upravené reakcie

Komplikovaný proces zahŕňa dva dôležité kroky. Voda sa oddelí od oxidu uhličitého a opätovne spája atómy do podoby sacharidov. Výskumný tím musel vytvoriť systém, ktorý by namiesto toho produkoval metán alebo CH4, čo je uhlík obklopený štyrmi molekulami vodíka.

Inzercia

Aby to urobili, začali reakciu s organickými molekulami obsahujúcimi uhlík. Jednotlivé vrstvy kovovo-organickej štruktúry ponorili do roztoku kobaltu. Tento prvok sa využíva pri zachytávaní elektrónov a ich pohybe počas chemických reakcií. Do zmesi pridali aminokyseliny, molekulárne stavebné kamene bielkovín.

Krok sa ukázal ako úspešný. Podarilo sa im zlepšiť obe polovice reakcie: proces, ktorý rozdeľuje vodu a ten, ktorý pridáva elektróny a protóny do oxidu uhličitého. V oboch prípadoch aminokyseliny pomohli reakcii prebiehať efektívnejšie.

Otvorili dvere ďalším pokusom

Dokonca aj s výrazne zlepšeným výkonom má umelá fotosyntéza pred sebou ešte dlhú cestu, kým dokáže vyprodukovať dostatok paliva, aby sa mohla používať globálne. Pozitívnou správou však je, že tím pochopil doteraz nepoznaný proces.

fotosyntéza
Čistú energiu môžeme vytvoriť s netoxickými, ľahko dostupnými zdrojmi. zdroj: pexels.com

Ak keď systém v súčasnosti nie je dostatočne efektívny na to, aby poháňal autá alebo vykuroval domy, môže sa využívať na iné účely. Do úvahy prichádza napríklad farmaceutický priemysel, ktorý by reakcie uplatnil pri výrobe základných chemikálií pre liečivá.

Doteraz sme poznali veternú a solárnu energiu ako dve hlavné formy čistej energie. Syntetická fotosyntéza by tým pádom dramaticky zmenila trh v rámci obnoviteľných zdrojov. Ľahko skladovateľná energia bez potreby objemných batérií je vždy vhodnou voľbou pre ekologickejší chod spoločnosti.

Zdroje: www.livescience.com, www.news.uchicago.edu

Zdroj titulnej fotografie: www.unsplash.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings