Zdravie

10 najčastejších príčin, prečo ľudia umierajú

 • 28 februára, 2022
 • 6 min read
10 najčastejších príčin, prečo ľudia umierajú

Srdcové choroby a mozgová príhoda sú podľa správy Svetovej zdravotnickej organizácie (WHO) z roku 2019 o najčastejších príčinách smrti na celom svete dva z najväčších zabijakov.
Došlo aj k povzbudivým zlepšeniam, pričom úmrtia na HIV/AIDS a tuberkulózu klesajú.
Naopak, Alzheimerova choroba je stále rastúci problém, a postihuje viac ženy ako mužov.

Svetová zdravotnícka organizácia vo svojej najnovšej správe „Hlavné príčiny smrti a invalidity“ preskúmala údaje z rokov 2000 – 2019, aby sledovala trendy v chorobách a úrazoch, ktoré obmedzujú a skracujú život. Údaje neobsahujú informácie týkajúce sa COVID-19, keďže správa predchádza jeho vypuknutiu.

Minulý rok UNICEF uviedol, že sa obáva sútoku prípadov COVID-19 a pokračujúceho prepuknutia chorôb, ako sú osýpky, cholera a detská obrna. Niekoľko krajín už riešilo tieto a ďalšie smrteľné choroby, keď pandémia vypukla, vrátane Afganistanu, Konžskej demokratickej republiky, Somálska, Filipín, Sýrie a Južného Sudánu.

 

INZERCIA
Záchytné strediská na liečbu pacientov s cholerou. Zdroj: gtfcc.org

Hlavné príčiny smrti

Hlavné globálne príčiny smrti, v poradí podľa celkového počtu stratených životov, sú spojené s tromi širokými témami:

 • kardiovaskulárne (ischemická choroba srdca, mŕtvica),
 • respiračné (chronická obštrukčná choroba pľúc, infekcie dolných dýchacích ciest)
 • a neonatálne stavy – medzi ktoré patrí pôrodná asfyxia a pôrodná trauma, infekcie a komplikácie predčasného pôrodu.

 

INZERCIA

Príčiny smrti možno rozdeliť do troch kategórií:

 • prenosné (infekčné a parazitárne ochorenia, perinatálne obdobie a výživa),
 • neprenosné (chronické)
 • a úrazy.

 

Inzercia
INFOGRAFIKA – ischemická choroba srdca. Zdroj: cas.sk

Srdcové choroby zostávajú zabijakom číslo jeden

Najčastejšou príčinou úmrtí vo svete v roku 2019 bola ischemická choroba srdca, známa aj ako koronárna choroba srdca, uvádza správa WHO. Je zodpovedná za 16 % celkových úmrtí a od roku 2000 zaznamenala najväčší nárast úmrtnosti, pričom v roku 2019 zabila 8,9 milióna ľudí.

Cievna mozgová príhoda a chronická obštrukčná choroba pľúc sú 2. a 3. hlavnou príčinou úmrtí, ktoré sú zodpovedné za približne 11 % a 6. % z celkových úmrtí.

Infekcie dolných dýchacích ciest zostali celosvetovo najsmrteľnejšou prenosnou chorobou, ktorá je 4. najčastejšou príčinou smrti. Počet úmrtí však výrazne klesol: v roku 2019 si vyžiadal 2,6 milióna obetí, čo je o 460 000 menej ako v roku 2000.

Úmrtia na neprenosné choroby však stúpajú. Úmrtia na rakovinu priedušnice, priedušiek a pľúc vzrástli z 1,2 milióna na 1,8 milióna a v súčasnosti sú na 6. mieste medzi hlavnými príčinami smrti.

Diabetes sa dostal medzi 10 najčastejších príčin smrti po výraznom percentuálnom náraste o 70 % od roku 2000. Cukrovka je tiež zodpovedná za najväčší nárast úmrtí mužov spomedzi 10 najčastejších, s 80 % nárastom od roku 2000.

 

Štyri najčastejšie príčiny úmrtia v roku 2019 boli rovnaké pre mužov aj ženy

 • Ischemická choroba srdca
 • Mŕtvica
 • Chronická obštrukčná choroba pľúc
 • Infekcie dolných dýchacích ciest

U mužov boli piatou najčastejšou príčinou úmrtia v roku 2019 rakovina pľúc a iné ochorenia súvisiace s priedušnicou. U žien to bola Alzheimerova choroba a iné formy demencie.

V roku 2019 sa Alzheimerova choroba a iné formy demencie zaradili na 7. miesto medzi príčinami smrti. Ženy sú postihnuté neúmerne – celosvetovo 65 % úmrtí na Alzheimerovu chorobu a iné formy demencie tvoria ženy.

 

Rozdiel v očakávanej dĺžke života

V období rokov 2000 – 2019 vzrástla priemerná globálna dĺžka života o viac ako šesť rokov – zo 66,8 roka v roku 2000 na 73,4 roka v roku 2019. Podľa správy však existuje rozdiel medzi celkovou dĺžkou života a priemernou dĺžkou života v zdraví.

 

Ako sa šíri HIV/AIDS? Zdroj: tyzden.sk

Optimistické znamenia

Jedným z významných klesajúcich trendov bol vplyv HIV na DALY, ktorý klesol až o 50 %!

HIV/AIDS zmizli z 10 najčastejších príčin úmrtí na celom svete – z 8. miesta v roku 2000 sa dostali na 19. miesto minulého roku.

Ďalším významným rozdielom v HIV/AIDS v tomto období bolo rodové rozdelenie osôb, ktoré zabil. Od roku 2000 došlo u žien k 55 % poklesu úmrtí. V roku 2000 zomrelo na HIV/AIDS o 38 000 žien menej ako mužov. Do roku 2019 tento rozdiel vzrástol na 90 000.

 

Jeden z najväčších poklesov v počte úmrtí je spôsobený hnačkovými ochoreniami, pričom celosvetové úmrtia klesli z 2,6 milióna v roku 2000 na 1,5 milióna v roku 2019.

Pokrok sa dosiahol aj v prípade tuberkulózy (TBC), ktorá klesla zo siedmeho miesta v roku 2000 na 13. v roku 2019. Celosvetovo sa úmrtia na TBC znížili o 30 %. Stále je to však problém v mnohých chudobnejších častiach sveta a patrí medzi 10 najčastejších príčin úmrtí v Afrike a juhovýchodnej Ázii.

 

Prečo potrebujeme poznať dôvody, prečo ľudia umierajú?

Je dôležité vedieť, prečo ľudia umierajú, aby sa zlepšilo to, ako ľudia žijú.

Meranie toho, koľko ľudí ročne zomrie, pomáha posúdiť efektívnosť našich zdravotných systémov a nasmerovať zdroje tam, kde sú najviac potrebné. Napríklad údaje o úmrtnosti môžu pomôcť zamerať činnosti a prideľovanie zdrojov medzi sektory, ako je doprava, potravinárstvo a poľnohospodárstvo, životné prostredie, ako aj zdravotníctvo.

Rutinný zber a analýza vysokokvalitných údajov o úmrtiach a príčinách smrti, ako aj údajov o zdravotnom postihnutí, rozdelených podľa veku, pohlavia a geografickej polohy, je nevyhnutný na zlepšenie zdravia a zníženie počtu úmrtí a invalidity na celom svete.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings