Filmy a seriály Kultúra

Všetky cesty vedú do Los Angeles. Michael Mann vydal román Heat 2, literárne pokračovanie slávneho filmu

  • 15 februára, 2023
  • 5 min read
Všetky cesty vedú do Los Angeles. Michael Mann vydal román Heat 2, literárne pokračovanie slávneho filmu

Filmové spracovania literárnych predlôh sú pomerne bežné a často bývajú aj vydarené, no s knižnými verziami filmov to nie je až také ružové. Americký režisér a scenárista Michael Mann sa rozhodol pre tretiu cestu. Spoločne so spisovateľkou Meg Gardinerovou napísali román Heat 2, ktorý nie je adaptáciou jeho filmu Heat z roku 1995, ale literárnym pokračovaním.

Heat 2 (2022)

Je to zvláštny počin, čo zrejme najlepšie dokumentuje spájanie mien hercov z pôvodného filmu s postavami v knihe, v ktorej však herci nevystupujú. Napriek tomu nejde o prepis scenára, ide o originálne dielo zasadené do sveta snímky Heat – do sveta post-industriálneho globálneho kapitalizmu. V tomto svete ležia v regáloch v obchodoch výdobytky modernej technológie vedľa armádnych zbraní. Nákupné centrá sa hemžia súkromnými armádami ako letiská a internet je len súčasťou logistickej infraštruktúry, ktorá nekonečne poháňa kolesá kapitalizmu, legálne či nelegálne. Manna s Gardinerovou evidentne fascinuje brutalita voľného obchodu.

Sledujeme Chrisa Shiherlisa (v Heat ho hral Val Kilmer) po jeho úteku z Los Angeles deň po skončení filmu. V azyle paraguajského mesta Ciudad del Este, ktoré je rajom voľného obchodu, sa mení na iný typ kriminálnika. Jeho aktivity sa posunuli od polovojenských lúpeží partie Neila McCauleyho (Robert De Niro) do high-tech sféry mimo „bojových zón amerických sídiel”. S miestnou obchodníčkou rozširujú svoje portfólio na ilegálne strategické systémy.

INZERCIA

Val Kilmer vo filme Heat. Zdroj: screenshot, YouTube

Z knihy počuť hercov

V knihe sa opätovne objavuje viacero postáv z filmu a hercom môžeme ďakovať za veľkú časť zážitku z čítania. Napríklad detektíva Vincenta Hannu pamätne stvárnil Al Pacino a v románe Heat 2 sa Hanna stáva Pacinom. Z každého riadku dialógu počujeme jeho intonáciu a podanie. Hanna je v pokračovaní ešte viac odtrhnutý z reťaze, žije v amfetamínovom opojení, zhadzuje ľudí zo striech a kričí na podozrivých. Pacino v najlepších rokoch.

Mann natočil Heat na 95 miestach po Los Angeles a detailnú mapu neónového mesta preniesol aj do knihy. Podsvetie stoikov a sadistov však čiastočne nahradil uštipačným humorom. V ére nekonečného komerčného rozširovania filmových ság je úsmevná už len banálna jednoduchosť názvu románu: Heat 2. Pozoruhodné je aj plynulé prepájanie niekoľkých dejových línií, príbeh sa odohráva v rokoch 1988 až 2000 naprieč Severnou a Južnou Amerikou, Singapurom a Indonéziou. Končí sa v roku 2000 naspäť v Los Angeles.

Všetko sa začína v roku 1988 v Chicagu, kde Mann natočil svoju debutovú celovečernú snímku Zlodej. Paralelne sledujeme McCauleyho partiu a Hannu, ktorý sa snaží dolapiť hlavnú zápornú postavu románu – Otis Wardell znásilňuje svoje obete u nich doma. Dočítame sa aj o príprave a priebehu kartelovej lúpeže južne od hraníc Spojených štátov amerických a potom zisťujeme, ako si Shiherlis buduje nový život v cudzom svete ďaleko od USA.

Michael Mann. Zdroj: screenshot, YouTube

Prečo kniha a nie film?

Jedným z dôvodov môžu byť financie. Aj pre takého osvedčeného režiséra, akým je Mann, je náročné a nákladné nakrútiť film. Sú tu však aj ďalšie obmedzenia. Heat 2 by sa zmenil na paródiu, keby úlohy zveril iným hercom než v snímke z roku 1995. Ako natočiť film, ktorý sa odohráva o niekoľko rokov skôr, tým istým hercom? Pomocou mejkapu by sa to dalo s kratším časovým odstupom, ale v roku 2022? To by bolo nemysliteľné a CGI omladzovanie hercov zvyčajne neprináša dobrý výsledok.

Obstála by táto kniha ako samostatný román? Je možné, že nie, ale to pravdepodobne ani nie je účelom, veď je to Heat 2! Jediná nudná pasáž je šesťstranový úvod, v ktorom autori sumarizujú dej filmu, čo pripomína suchopárny scenár. Rekapitulácia je asi určená pre ľudí, ktorí nevideli film, ale prečo by potom čítali túto knihu? Je Heat 2 taký dobrý román, aký je Heat dobrý film? Asi ani to, Heat sa pravidelne umiestňuje v prvej päťdesiatke najlepších filmov, Heat 2 by sa zrejme nedostal do žiadneho rebríčka päťdesiatich najlepších románov.

Dôležité je, že prirodzená nadväznosť robí z tejto knihy veľmi príjemný čitateľský zážitok. Nechýba viacero charakteristických prvkov, ktoré definujú Manna ako autora, či už sú to hyperrealita miesta, efektívnosť globálneho kapitalizmu, cit pre vykreslenie povahy postáv. Štýlom písania je Heat 2 nad väčšinou masových detektívok, iskrivá akcia sa mieša s detailnými a živými opismi. Odporúčame pozrieť, teda vlastne prečítať si.

 

Zdroj: voľne preložené z theconversation.com

Zdroj titulnej fotografie: screenshot, YouTube

About Author

Andrej Bezák

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings