EXTRA

Najmúdrejšie vtáky: Ktoré z nich sa v inteligencii vyrovnajú šimpanzom?

  • 14 februára, 2023
  • 5 min read
Najmúdrejšie vtáky: Ktoré z nich sa v inteligencii vyrovnajú šimpanzom?

Až do 21. storočia boli vtáky synonymom jednoduchosti. Ako by niekto s tak malým mozgom mohol mať čo i len štipku rozumu? Početné štúdie sa však zhodujú v tom, že mnohé druhy tento stereotyp úspešne búrajú.

Papagáj sivý

Papagáje sú jednými z najpopulárnejších druhov domácich zvierat na svete. Pútajú nielen zjavom, ale aj svojou vysokou inteligenciou. Slovná zásoba afrického papagája sivého môže obsahovať až 1 000 slov, čo mu umožňuje viesť rozhovory so svojím majiteľom.

vtáky
Chov vysoko inteligentných vtákov je mimoriadne náročný, pretože je potrebné ich zamestnávať dostatočným množstvom mentálnej stimulácie.

Najznámejším testovaním afrických papagájov sú výskumné štúdie, ktoré uskutočnila Dr. Irene Pepperberg. Svojho papagája Alexa naučila stovky nových slov, následkom čoho začal domáci miláčik napodobňovať ľudskú reč. Papagáj sa dožil viac než tridsať rokov a s Irene dokázal viesť súvislú konverzáciu.

Orešnica borovicová

Známy aj pod rozprávkovým názvom, Luskáčik, tento drobnejší vták žije v západných horách Spojených štátov. Cez leto ho zamestnáva zbieranie a skladovanie semien borovice, čo samo o sebe nie je výnimočnou vtáčou činnosťou.

INZERCIA
Luskáčika ľahko rozoznáme od jeho príbuzných druhov vďaka farbe jeho peria. Orešnica má mäkké sivé perie, ktoré sa tiahne pozdĺž ich hlavy a chrbta s čiernymi a bielymi perami na krídlach a chvoste. zdroj: pixabay.com

 

Luskáčik však na akomkoľvek mieste ukryje iba tri alebo štyri semená. Na prežitie krutých mrazov potrebuje najmenej 30 000 borovicových semien, čo znamená 10 000 úkrytov. Niekedy máme problém spomenúť si, kde sme naposledy položili kľúče, tak ako sa orešnici podarí zapamätať si všetky miesta?

Vedci veria, že tieto inteligentné vtáky používajú orientačné body – pne stromov alebo ploty – aby vedeli, kam sa majú vrátiť.

Drongo vidlochvostý

Domovom dronga sú horúce trópy a subtrópy. Napriek rôznofarebnej vegetácii je vták pokrytý lesklým čiernym perím a jeho prednosťou je zakrádanie sa za potravou.

vtáky
Drongovou tajnou zbraňou je schopnosť napodobňovať hlasy iných druhov, vrátane vtákov a surikát. zdroj: unsplash.com

Napriek tomu, že používa rôzne triky na zabezpečenie úlovku, občas nemyslí iba na seba. Keď sa blíži predátor, svojím výrazným škrekotom alarmuje ostatné zvieratá. Získanú dôveru však často využíva vo svoj prospech a falošným poplachom odláka iné vtáky od vyhliadnutej potravy.

Vrana čierna

Vedci považujú vranu za jedného z najchytrejších vtákov v celej živočíšnej ríši. Zaujímavé je hlavne usporiadanie neurónov v ich mozgu. Vedci vypočítali, že kompaktnosť neurónov sa prispôsobila veľkosti centra nervovej sústavy týchto uhľovo-čiernych vtákov. V mozgu majú približne 1,5 miliardy neurónov, čo sa blíži k inteligenčným schopnostiam šimpanzov.

Zdá sa, že vrany vedia rozoznať ľudí a podľa toho k nim pristupujú. zdroj: unsplash.com

Pravdepodobne najpozoruhodnejšou schopnosťou vrany je skutočnosť, že si dokáže zapamätať črty ľudskej tváre. Preto malá rada, nikdy nenahnevajte vranu. Je pravdepodobné, že na to nezabudnú.

Papagáj kea

Odborne nazývaný Nestor kea, je druh papagája obývajúci Južný ostrov Nového Zélandu. Keďže kea pochádza z ostrova, mnohí ho poznajú aj ako novozélandského horského papagája. Tento všežravec dokáže predpovedať pravdepodobnosť udalostí. Ak nerátame ľudí, talent predvídania sa pritom doteraz vyskytoval pri veľkých primátoch.

Výskumy týchto ohrozených vtákov svedčia o tom, že inteligencia sa môže vyvíjať rôznymi spôsobmi. zdroj: pixabay.com

Počas viacerých štúdií vtáky kombinovali dva zdroje informácií, kým urobili finálne rozhodnutie. Ich schopnosť riešiť problémy sa vyvinula v dôsledku mimoriadne zložitého prostredia, v ktorom žijú. Prirodzene sa u nich zvýšil zmysel pre vzájomnú starostlivosť, až do bodu obrany či utešovania. K ich ochranárskym sklonom musí prispieť aj ľudská pozornosť, keďže sa vo voľnej prírode nachádza menej než 7000 jedincov.

Zdroje: www.thecoolist.com

Zdroj titulnej fotografie: www.unsplash.com

 

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings