Zdravie

Vedeli ste prečo máme občas kŕče a sme stuhnutí? Takto si môžete regulovať svalové napätie!

  • 7 novembra, 2022
  • 5 min read
Vedeli ste prečo máme občas kŕče a sme stuhnutí? Takto si môžete regulovať svalové napätie!

Čo je to gama slučka?

Gama slučka je spätná väzba v našom nervovom systéme, ktorá reguluje úroveň napätia v našich svaloch.

 

Čo je svalové vreteno?

Dôležitá časť gama slučky, svalové vretienka, sú špecifickým typom senzorických receptorov známych ako proprioreceptory.

Propriocepcia je spôsob, akým vnímame svoje telo v priestore, a svalové vretená nám pomáhajú vnímať polohu nášho tela tým, že nám poskytujú spätnú väzbu o dĺžke našich svalov.

INZERCIA

Svalové vretená sa nachádzajú v našich kostrových svaloch, kde zisťujú zmeny v dĺžke našich svalov. Z tohto dôvodu sú tiež označované ako úsekové receptory.

 

Ako funguje gama slučka

Gama slučka sa skladá z alfa a gama motorických neurónov, senzorických neurónov, svalových vretien a kostrových svalov.

Gama slučka funguje medzi miechou a svalmi, a rýchlo a automaticky reguluje úroveň napätia v našich svaloch.

Alfa motorické neuróny riadia kontrakciu kostrového svalstva, zatiaľ čo gama motorické neuróny riadia kontrakciu svalových vlákien umiestnených vo svalovom vretienku.

Keď náš mozog pošle správu dole do alfa motorických neurónov, aby stiahli sval, naše gama motorické neuróny dostanú správu, aby stiahli aj svalové vlákna vo svalovom vretienku. Toto sa nazýva alfa-gama koaktivácia a dochádza k nej tak, že svalové vreteno zostáva vždy aktívne a schopné vnímať zmeny v dĺžke svalu.

Naša dĺžka svalov je teda určená zostupnými správami z centrálneho nervového systému, a automatickou aktivitou, ktorá sa vyskytuje v slučke spätnej väzby gama.

 

VLÁKNA SVALOVÉHO VRETIENKA SÚ ŠPECIALIZOVANÝ TYP SVALOVEJ BUNKY. NACHÁDZAJÚ SA V SVALE A LEŽIA PARALELNE S PRAVIDELNÝMI SVALOVÝMI VLÁKNAMI. Zdroj: learnmuscles.com

 

 

Prečo je gama slučka taká dôležitá?

Keď gama slučka funguje správne, všetko je skvelé.

Svaly sťahujeme, keď ich potrebujeme použiť, a automaticky sa uvoľnia, keď skončíme s pohybom.

Počas nášho života si však rozvíjame naučené motorické vzorce – zaužívané spôsoby státia a pohybu. V dôsledku tohto procesu rozvoja svalovej pamäte máme tendenciu sťahovať určité svaly stále dookola rovnakými vzormi.

 

Keď sa gama motorické neuróny stanú nadmerne aktívnymi, alebo keď sa aktivácia alfa a gama motorických neurónov stane nevyváženou, pociťujeme zvýšenú úroveň svalového napätia, svalové kŕče a stuhnutosť.

Preto je gama slučka taká dôležitá. Keď stratíme schopnosť úplne ovládať a uvoľniť svoje svaly, dejú sa veci, ktoré nám znepríjemňujú život a bežné fungovanie.

Napäté svaly sú bolestivé, vyťahujú našu kostru zo zarovnania, stláčajú kĺby, zvyšujú riziko zranenia a zvyšujú krvný tlak.

Svalová kŕčovitosť a stuhnutosť obmedzujú našu schopnosť chodiť, a vykonávať akúkoľvek činnosť vyžadujúcu jemnú motoriku.

Prakticky každý má vyššiu ako normálnu úroveň napätia v niektorých svaloch v tele, a toto napätie je výsledkom aktivity gama slučky.

Ako si rozvíjame zvyčajné spôsoby státia a pohybu a sťahujeme svaly stále tým istým spôsobom, naša aktivita gama slučky sa prispôsobuje tým, že postupne umožňuje, aby pokojová úroveň napätia v našich svaloch bola stále vyššia a vyššia.

Bez vedomého zásahu toto nahromadenie svalového napätia pokračuje počas celého nášho života. To je dôvod, prečo máme tendenciu byť občas stuhnutými, a máme obmedzený pohyb, keď starneme: je to nahromadenie svalového napätia.

 

Schematický diagram gama slučky, ktorá je permanentne stimulovaná vonkajšími impulzmi v skupine ľudí postihnutých chronickým stresom. Zdroj: researchgate.net

Môžeme ovládať aktivitu gama slučky?

Áno, môžeme!

Aj keď sa naše svalové napätie a zvyčajné držanie tela a pohyb, môžu zdať mimo našej kontroly, môžeme úplne precvičiť naše naučené motorické vzorce, a upraviť aktivitu gama slučky tým, že nášmu nervovému systému poskytneme biologickú spätnú väzbu.

 

Naša pandikulárna reakcia je spôsob, akým inštinktívne reagujeme na nahromadenie napätia v našich svaloch.

Ak ste niekedy videli, ako sa pes alebo mačka prehýbajú v chrbte, keď vstávajú zo spánku, alebo ste videli, ako si bábätko naťahuje ruky a nohy, keď sa prebúdzajú, boli ste svedkami pandikulárnej reakcie.

 

Naša prirodzená pandikulárna reakcia a dobrovoľná pandikulácia poskytujú nášmu nervovému systému informácie o úrovni kontrakcie v našich svaloch. Pandikulácia našich svalov postupne obnovuje normálnu úroveň spúšťania gama motorických neurónov a znižuje úroveň svalového napätia nastavenú gama slučkou.

Je dôležité pochopiť, že vonkajšia manipulácia, ako je strečing, masáž a chiropraktická práca, má malý alebo žiadny trvalý vplyv na aktivitu gama slučky, pretože nezahŕňa žiadny aktívny pohyb z vašej strany.

Pomalý, vedomý, aktívny pohyb je potrebný na zmenu naučených motorických vzorcov a na úpravu úrovne spúšťania gama motorických neurónov.

 

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings