Testovanie opaľovacích krémov sa značí ako etický problém. Ľudia sú vystavení škodlivému žiareniu

Od detstva nám blízke okolie či média pripomínajú, že sa musíme chrániť pred slnkom. Síce pre väčšinu platí dané pravidlo len počas letných mesiacov, nemali by sme ho podceniť ani v zime. Opaľovací krém nás nielen chráni pred potenciálnym spálením kože, ale predovšetkým aj pred škodlivými účinkami ultrafialového žiarenia, ktoré spôsobuje rakovinu. Čím má väčšiu… Prečítať celé

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Od detstva nám blízke okolie či média pripomínajú, že sa musíme chrániť pred slnkom. Síce pre väčšinu platí dané pravidlo len počas letných mesiacov, nemali by sme ho podceniť ani v zime. Opaľovací krém nás nielen chráni pred potenciálnym spálením kože, ale predovšetkým aj pred škodlivými účinkami ultrafialového žiarenia, ktoré spôsobuje rakovinu.

Čím má väčšiu účinnosť, tým je lepšie. Napríklad SPF 30 nás dokáže ochrániť až pred 97 % UVB lúčov v porovnaní so SPF 15, ktorého účinnosť je len 93 %, uvádza portál Allure. Práve preto nám dermatológovia odporúčajú čo najvyššiu hodnotu, síce nejde až tak o veľkú odchýlku.

Avšak testovanie účinnosti opaľovacích krémov je považované za etický problém, síce sa dostalo do medzinárodných noriem, informuje portál Cosmos. Škodlivé ultrafialové lúče sa používajú priamo na ľudských testeroch, síce samotné krémy majú poskytovať proti ním ochranu. Závažnosť situácie vníma najmä Austrália, nakoľko je známa aj ako krajina s vysokým výskytom rakoviny kože v dôsledku UV žiarenia.

Asistent riaditeľa Austrálskej agentúry pre ochranu pred žiarením a jadrovou bezpečnosťou Dr Stuart Henderson tvrdí, že nejde o jediný spôsob testovania. Do medzinárodných noriem sa dostalo pre náročnosť simulácie reakcie pokožky.

„Síce sa ľudskí dobrovoľníci používajú na testovanie opaľovacích krémov, aj malé vystavenie sa UV žiareniu zvyšuje šance na rozvoj rakoviny kože, pričom ide v rámci krajiny o veľký zdravotný problém,“ dodáva Henderson.

Potrebná zmena

Síce testované produkty poskytujú konzumentovi záruku kvality a bezpečnosti, vykonávanie jednotlivých testovaní sa nepovažuje za až tak pozitívne. Portál ScienceAlert uvádza, že dobrovoľníci nosia vopred definované množstvo opaľovacieho krému, kým nedôjde k začervenaniu kože. V konečnom dôsledku ide o spálenie slnkom, na základe čoho sa pridelí SPF stupeň.

INZERCIA

Nový typ senzorovej technológie, ktorú vyvinul profesor Vipul Bansal spolu so svojím tímom, môže dostať ľudí z laborátorií, píše Cosmos. „Snažíme sa nahradiť ľudskú kožu senzorom, ktorý ju napodobňuje,“ vysvetľuje Bansal, pričom bol nemilo prekvapený stanoveným medzinárodným štandardom.

testovanie opaľovacích krémov

Momentálne testovacie metódy môžu byť nepresné. Zdroj: pexels.com

Jednou zo zaujímavostí je, že prototyp daného senzora mení po vystavení UV žiareniu farbu. V momentálnej fáze nemožno vedieť, do akej miery môže nahradiť ľudský tester či kedy sa dostane do obehu, avšak ide o najvhodnejšie riešenie.

„Dúfame, že odstránime prvok testovania na ľuďoch, ktorý zahŕňa ich vystavenie ultrafialovému žiareniu, ktorému sa chceme vyhnúť,“ tvrdí Henderson.

Uprednostnenie austrálskych obyvateľov

Pokiaľ sa podarí technológiu snímača prispôsobiť nahradeniu ľudskej pokožky, s veľkou pravdepodobnosťou pôjde najskôr o lokálne využitie. Rozšírenie do zvyšku sveta by záviselo od preukázania, že ide o adekvátnu náhradu preukazujúcu účinnosť opaľovacieho krému. Z toho vyplýva, že ide o príležitosť závisiacej od výsledku, v dôsledku čoho sa projekt realizuje bez zapojenia výrobcov testovaných produktov.

„Austrálska vláda chce vyvinúť danú techniku v spolupráci s nami, pričom ide o nezávislú, regulačne overenú metódu,“ uvádza Bansal.

„Nemá žiadny potenciálny vplyv výrobcu opaľovacích krémov, číže akonáhle vyjde, zníži prekážku prijatia na trh,“ dodáva.

Akonáhle budú existovať vedecké dôkazy, že najnovšie skúmaná metóda je rovnako dobrá alebo dokonca lepšia ako existujúca, môžu ju začať prijímať ďalšie krajiny.

Ďalšie problémy

Vystavovanie ľudí škodlivému UV žiareniu v rámci testovania nie je však jediný problém. Portál Quick Telecast píše, že medzi ďalšie komplikácie patrí napríklad aj použitie erytému. Používa sa na určenie účinnosti daných výrobkov, pričom ide o veľmi subjektívnu metódu, ktorá sa môže líšiť dokonca aj u ľudí s rovnakým typom pokožky.

testovanie opaľovacích krémov

Čím má opaľovací krém väčšiu účinnosť, tým je lepšie. Zdroj: pexels.com

Okrem toho sa testovanie vykonáva na malej vzorke ľudí. Pokiaľ ide o Austráliu, vyžaduje sa minimálne 10 ľudí. Síce ide o pozitívnu správu, nakoľko ide o čo najmenší počet ľudí vystavením škodlivému žiareniu, konečné výsledky testovania môžu byť otázne, nakoľko nejde o reprezentatívnu vzorku. Potenciálna nepresnosť výsledkov spočíva najmä v tom, že nezahŕňajú všetky typy pleti.

Pokiaľ ide o budúcnosť, nové spoľahlivé testovacie metódy môžu spôsobiť, že výrobcovia opaľovacích krémov dosiahnu schopnosť rýchlo vyrábať a testovať nové, účinnejšie výrobky, uvádza ScienceAlert. Docieli sa to najmä tým, že ich nebudú obmedzovať časové a nákladové komplikácie spojené s testovaním na ľudských dobrovoľníkoch.

Pokračujte na ďalší príspevok »