Zdravie

Testovanie opaľovacích krémov sa značí ako etický problém. Ľudia sú vystavení škodlivému žiareniu

  • 9 decembra, 2022
  • 5 min read
Testovanie opaľovacích krémov sa značí ako etický problém. Ľudia sú vystavení škodlivému žiareniu

Od detstva nám blízke okolie či média pripomínajú, že sa musíme chrániť pred slnkom. Síce pre väčšinu platí dané pravidlo len počas letných mesiacov, nemali by sme ho podceniť ani v zime. Opaľovací krém nás nielen chráni pred potenciálnym spálením kože, ale predovšetkým aj pred škodlivými účinkami ultrafialového žiarenia, ktoré spôsobuje rakovinu.

Čím má väčšiu účinnosť, tým je lepšie. Napríklad SPF 30 nás dokáže ochrániť až pred 97 % UVB lúčov v porovnaní so SPF 15, ktorého účinnosť je len 93 %, uvádza portál Allure. Práve preto nám dermatológovia odporúčajú čo najvyššiu hodnotu, síce nejde až tak o veľkú odchýlku.

Avšak testovanie účinnosti opaľovacích krémov je považované za etický problém, síce sa dostalo do medzinárodných noriem, informuje portál Cosmos. Škodlivé ultrafialové lúče sa používajú priamo na ľudských testeroch, síce samotné krémy majú poskytovať proti ním ochranu. Závažnosť situácie vníma najmä Austrália, nakoľko je známa aj ako krajina s vysokým výskytom rakoviny kože v dôsledku UV žiarenia.

Asistent riaditeľa Austrálskej agentúry pre ochranu pred žiarením a jadrovou bezpečnosťou Dr Stuart Henderson tvrdí, že nejde o jediný spôsob testovania. Do medzinárodných noriem sa dostalo pre náročnosť simulácie reakcie pokožky.

INZERCIA

„Síce sa ľudskí dobrovoľníci používajú na testovanie opaľovacích krémov, aj malé vystavenie sa UV žiareniu zvyšuje šance na rozvoj rakoviny kože, pričom ide v rámci krajiny o veľký zdravotný problém,“ dodáva Henderson.

Potrebná zmena

Síce testované produkty poskytujú konzumentovi záruku kvality a bezpečnosti, vykonávanie jednotlivých testovaní sa nepovažuje za až tak pozitívne. Portál ScienceAlert uvádza, že dobrovoľníci nosia vopred definované množstvo opaľovacieho krému, kým nedôjde k začervenaniu kože. V konečnom dôsledku ide o spálenie slnkom, na základe čoho sa pridelí SPF stupeň.

INZERCIA

Nový typ senzorovej technológie, ktorú vyvinul profesor Vipul Bansal spolu so svojím tímom, môže dostať ľudí z laborátorií, píše Cosmos. „Snažíme sa nahradiť ľudskú kožu senzorom, ktorý ju napodobňuje,“ vysvetľuje Bansal, pričom bol nemilo prekvapený stanoveným medzinárodným štandardom.

testovanie opaľovacích krémov
Momentálne testovacie metódy môžu byť nepresné. Zdroj: pexels.com

Jednou zo zaujímavostí je, že prototyp daného senzora mení po vystavení UV žiareniu farbu. V momentálnej fáze nemožno vedieť, do akej miery môže nahradiť ľudský tester či kedy sa dostane do obehu, avšak ide o najvhodnejšie riešenie.

Inzercia

„Dúfame, že odstránime prvok testovania na ľuďoch, ktorý zahŕňa ich vystavenie ultrafialovému žiareniu, ktorému sa chceme vyhnúť,“ tvrdí Henderson.

Uprednostnenie austrálskych obyvateľov

Pokiaľ sa podarí technológiu snímača prispôsobiť nahradeniu ľudskej pokožky, s veľkou pravdepodobnosťou pôjde najskôr o lokálne využitie. Rozšírenie do zvyšku sveta by záviselo od preukázania, že ide o adekvátnu náhradu preukazujúcu účinnosť opaľovacieho krému. Z toho vyplýva, že ide o príležitosť závisiacej od výsledku, v dôsledku čoho sa projekt realizuje bez zapojenia výrobcov testovaných produktov.

„Austrálska vláda chce vyvinúť danú techniku v spolupráci s nami, pričom ide o nezávislú, regulačne overenú metódu,“ uvádza Bansal.

„Nemá žiadny potenciálny vplyv výrobcu opaľovacích krémov, číže akonáhle vyjde, zníži prekážku prijatia na trh,“ dodáva.

Akonáhle budú existovať vedecké dôkazy, že najnovšie skúmaná metóda je rovnako dobrá alebo dokonca lepšia ako existujúca, môžu ju začať prijímať ďalšie krajiny.

Ďalšie problémy

Vystavovanie ľudí škodlivému UV žiareniu v rámci testovania nie je však jediný problém. Portál Quick Telecast píše, že medzi ďalšie komplikácie patrí napríklad aj použitie erytému. Používa sa na určenie účinnosti daných výrobkov, pričom ide o veľmi subjektívnu metódu, ktorá sa môže líšiť dokonca aj u ľudí s rovnakým typom pokožky.

testovanie opaľovacích krémov
Čím má opaľovací krém väčšiu účinnosť, tým je lepšie. Zdroj: pexels.com

Okrem toho sa testovanie vykonáva na malej vzorke ľudí. Pokiaľ ide o Austráliu, vyžaduje sa minimálne 10 ľudí. Síce ide o pozitívnu správu, nakoľko ide o čo najmenší počet ľudí vystavením škodlivému žiareniu, konečné výsledky testovania môžu byť otázne, nakoľko nejde o reprezentatívnu vzorku. Potenciálna nepresnosť výsledkov spočíva najmä v tom, že nezahŕňajú všetky typy pleti.

Pokiaľ ide o budúcnosť, nové spoľahlivé testovacie metódy môžu spôsobiť, že výrobcovia opaľovacích krémov dosiahnu schopnosť rýchlo vyrábať a testovať nové, účinnejšie výrobky, uvádza ScienceAlert. Docieli sa to najmä tým, že ich nebudú obmedzovať časové a nákladové komplikácie spojené s testovaním na ľudských dobrovoľníkoch.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings