EXTRA Veda a technika

Teleskop Jamesa Webba: Prvé snímky môžeme očakávať o 5 mesiacov

  • 30 januára, 2022
  • 6 min read
Teleskop Jamesa Webba: Prvé snímky môžeme očakávať o 5 mesiacov

Najväčší a najvýkonnejší vesmírny ďalekohľad na svete dosiahol svoj konečný ciel. Tento týždeň dorazil na svoje pozorovacie stanovište Lagrangeov bod 2 (L2) vzdialený 1,5 milióna kilometrov od Zeme. Stalo sa tak presne po tridsiatich dňoch od jeho vypustenia. Teleskop sa okolo bodu pohybuje po obežnej dráhe, na ktorú sa dostal vďaka 5 minútovému zážihu jeho raketového motora. Najbližšie mesiace bude vedecký tím na Zemi pracovať na ladení a prípravách teleskopu pre vesmírne pozorovania.

Teleskop Jamesa Webba

Vesmírny teleskop v hodnote 10 miliárd dolárov odštartoval 25. decembra minulého roku na rakete Ariane 5 z Francúzskej Guyany. Teleskop Jamesa Webba bol zostrojený v rámci spolupráce medzi americkou (NASA), európskou (ESA) a kanadskou (CSA) vesmírnou agentúrou. Vo vývoji bol ďalekohľad viac ako 20 rokov a počas neho čelil niekoľkým oneskoreniam.

Na rozdiel od Hubblovho teleskopu, bude teleskop Jamesa Webba skúmať vesmír v infračervenom svetle. Kvôli tomu bol teleskop vybavený pokročilým chladiacim zariadením – slnečnou clonou, na ochranu svojho zrkadla a prístrojov pred slnečným žiarením.

Primárny reflektor teleskopu Jamesa Webba tvorí 6,5 metra široké pozlátené zrkadlo. V porovnaní s primárnym reflektorom Hubblovho teleskopu, je takmer trikrát širšie. Primárny reflektor sa ale kvôli jeho veľkosti musel prepravovať do vesmíru zložený. Skladá sa preto z 18 pozlátených šesťhranných segmentov, ktoré sa dajú individuálne natáčať.

INZERCIA
Primárny reflektor teleskopu Jamesa Webba [NASA]
Primárny reflektor teleskopu Jamesa Webba [NASA]

Prístroje na palube

Na samotné pozorovanie je teleskop vybavený 4 citlivými prístrojmi, do ktorých budú reflektory teleskopu smerovať infračervené svetlo. Primárnym snímačom teleskopu je NIRSpec, teda Near-Infrared Spectograph, ktorý získava informácie o fyzikálnych vlastnostiach, chemickom zložení a teplote vesmírnych telies. Ďalej teleskop disponuje snímačmi ako Near-Infrared Camera (NIRCam), Mid-Infrared Instrument (MIRI), Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph (NIRISS), ktorý bude používaný primárne na detekciu exoplanét.

30-dňová cesta vesmírom

Posledný mesiac strávil teleskop vo vesmíre postupným rozkladaním svojho primárneho a sekundárneho reflektoru a tiež prípravou svojich zariadení. Vedecký tím na každý jeden z týchto dôležitých krokov dozeral a úplné rozloženie teleskopu sa mu podarilo dokončiť 8. januára. Projektový manažér teleskopu Jamesa Webba Bill Ochs uviedol, že počas posledného mesiaca dosiahol vesmírny teleskop Jamesa Webba úžasný úspech a je poctou všetkým ľuďom, ktorí strávili mnoho rokov a dokonca desaťročí, aby zabezpečili úspech misie.

18-segmentový primárny reflektor teleskopu so slnečnou clonou [NASA]
18-segmentový primárny reflektor teleskopu so slnečnou clonou [NASA]

Pozitívnou informáciou je tiež, že teleskop na korekcie svojho kurzu doteraz spotreboval len veľmi málo paliva, čo mu teda ponecháva dostatok paliva na výkon svojej misie do konca svojej životnosti. Dokonca mu palivo pravdepodobne vydrží ešte dlhšie ako bolo predpokladané. Vedci z NASA v decembri minulého roku predpokladali životnosť teleskopu Jamesa Webba na viac ako 10 rokov. Na korekcie kurzu vyčlenili 146 kilogramov paliva, z ktorého však doteraz minuli len 32 percent.

Pozorovania začnú v júni

Po uvedení do prevádzky by mal byť teleskop schopný vidieť viac ako 13,5 miliardy svetelných rokov ďaleko a zachytiť údaje týkajúce sa zrodu vesmíru. Do začiatku jeho vedeckej fázy však ešte podľa jeho harmonogramu ostáva niekoľko mesiacov. Ako sme už spomínali, vedecký tím musí pred pozorovaním skontrolovať a nakalibrovať všetky štyri prístroje teleskopu a tiež zaostriť jeho primárny a sekundárny reflektor. NASA uviedla, že prvé snímky z teleskopu očakáva približne o päť mesiacov.

Teleskop Jamesa Webba [NASA]
Teleskop Jamesa Webba [NASA]

Vedecký tím by už mal budúci týždeň pracovať na nastavovaní osemnástich segmentov primárneho reflektoru tak, aby všetky smerovali jedným smerom. Každý segment sa nastavuje malým motorom, umiestneným za zrkadlom, ktorý dokáže posunúť jeden segment o 10 nanometrov, teda o menej ako je hrúbka ľudského vlasu.

Ochladzovanie teleskopu

Dôležitý krokom pri príprave teleskopu na pozorovanie je tiež zníženie teploty jeho primárneho reflektora na mínus 233 stupňov Celzia. Bez toho by teleskop nemohol správne fungovať. Práve teraz má jeho primárny reflektor teplotu okolo -211 °C. Do začiatku fázy pozorovania bude musieť teleskop tiež znížiť teplotu svojich prístrojov. Hneď ako sa teplota teleskopu dostane na hodnotu -233°C, zapnú vedci NIRCam, aby odfotili testovaciu hviezdu.

Na zníženie svojej teploty používa teleskop svoju päťvrstvovú slnečnú clonu, ktorá takpovediac izoluje zrkadlá a prístroje teleskopu od tepla zo slnka. Keďže o vesmíre neexistujú procesy prenosu tepla ako máme na Zemi, rýchlosť disperzie tepla je obmedzená a teda ochladzovanie materiálu tam trvá niekoľkonásobne dlhšie.

Slnečná clona teleskopu [NASA]
Slnečná clona teleskopu [NASA]

Prvý cieľ teleskopu Jamesa Webba

Americká vesmírna agentúra uviedla v piatok 28. januára, že prvým cieľom, na ktorý sa teleskop Jamesa Webba zameria, bude hviezda s názvom HD 84406. Tá sa nachádza v súhvezdí Veľká medvedica. Je ale veľmi slabá, aby sme ju mohli zo Zeme pozorovať voľným okom.

Teleskop Jamesa Webba však hviezdu podľa plánu misie nebude skúmať, len si pomocou nej zarovná svoje zrkadlá. Až následne začne teleskop svoje vedecké pozorovania. NASA napísala, že hviezda HD 84406 je príliš jasná na to, aby sa mohla dať študovať teleskopom Jamesa Webba po tom, čo už bude mať zarovnané svoje zrkadlá.

 

 

Zdroje: BBC, The Guardian, The National, Space.com

About Author

Miroslav Kubica

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings