EXTRA Veda a technika

Bude sa nový teleskop naozaj volať podľa Jamesa Webba? Bol bigotný, čo začína byť problém

  • 18 mája, 2021
  • 10 min read
Bude sa nový teleskop naozaj volať podľa Jamesa Webba? Bol bigotný, čo začína byť problém
Stavba vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba prebieha na Zemi, do vesmíru ho vynesie raketa snáď ešte tento rok. FOTO: NASA

Na každom z nás záleží

Počúvame to nielen pred voľbami, že hlas každého sa počíta a preto má každý jeden z nás moc ovplyvňovať, čo sa deje v našej krajine. Keď zablúdite na motivačné profily na Pintereste, Instagrame a Facebooku, dozviete sa ešte viac – že na každom z nás záleží aj preto, lebo máme v sebe potenciál meniť naše okolie, krajinu i svet. Je to pravda? Nemáme len príliš vysoké sebavedomie, ak tvrdíme, že práve my, jednotlivci, sme pre spoločnosť ako takú tak veľmi dôležití?

Všeobecný názor, že naozaj záleží na každom jednom z nás, je tu už nepochybne dlho, ale iba ťažko by sme mohli súhlasiť s tým, že kedykoľvek v minulosti reflektoval bežné správanie ľudí. Dnes sa už na všetko pozeráme trocha inak, pretože internet zabil anonymitu a vytvoril platformu, pomocou ktorej možno do povedomia verejnosti dostať prakticky čokoľvek a kohokoľvek. Neprávosť je na očiach viac ako kedykoľvek predtým práve vďaka internetu a jeho obsahu, ktorého tvorcom sú jednotlivci. Lenže v minulosti sa nebolo kde ukázať, nebolo kde žalovať a domáhať sa naklonenia verejnej mienky.

Tí, ktorí mali moc, boli držitelia vlád v akejkoľvek možnej podobe – králi, cisári, prezidenti, premiéri a ďalší. Lenže pred stovkami rokov všade žili práve takí istí ľudia, ako sme my. Mali svoje problémy, myšlienky, názory, city aj radosti, len v inej dobe a za iných okolností. Na ich nám dnes nezáleží rovnako tak, ako vtedy nepochybne nikomu nezáležalo na nikom. Tí, na ktorých záležalo, boli práve tí vyššie situovaní v spoločenskej hierarchii, preto dnes vieme len o nich. A čím hlbšie ideme do minulosti, o to menej týchto významných jednotlivcov nachádzame, pretože sa o nich nedochovali žiadne dokumenty a ani nemali ako o sebe dávať vedieť svetu. Väčšina ľudí, ktorí kedy žili na Zemi, navždy ostanú anonymní a nevypočutí, zdanlivo bez zmyslu. Samozrejme, že zmysel mal nielen ich život, ale aj to, čo nasledovalo po ňom, a to v ich potomkoch, ktorí dnes nielen žijú s nami, ale sme nimi práve my.

Keďže dnes platí, že na každom z nás záleží a každý z nás má potenciál meniť veci vo svete, musíme prirodzene znášať zodpovednosť aj za veci, ktoré robíme zle.

INZERCIA

„Iba“ pracovné úspechy už nestačia

Hoci sa dnes značne glorifikujú najmä športovci a umelci, sú to najmä vedci, kto si zaslúži špeciálnu pozornosť preto, lebo cielene pracujú na dosahovaní pravdy a rozšírení obzorov ľudstva ako celku. To, ako náš svet ovplyvnil Albert Einstein, Max Planck či James Clerk Maxwell, je podstatné a nenahraditeľné. A pritom je to málo v porovnaní s tým, čo dal svetu taký Isaac Newton. Všetci si zaslúžia obdiv za svoju vedeckú prácu, vďaka ktorej nám dramaticky stúpla kvalita života.

Preto sa po významných osobnostiach z vedeckej oblasti pomenúvajú dôležité miesta, ale aj prístroje. Typickým príkladom je Hubblov vesmírny ďalekohľad, ktorý vykonal niekoľko naozaj zásadných vedeckých objavov.

INZERCIA

Dvadsiate storočie ale prinieslo aj nový rozmer v spoznávaní ľudí na výslní obdivu. To, že mali možnosť prejavovať svoje názory viac ako kedykoľvek predtým v minulosti, sa čoraz viac stáva predmetom kritiky. Napríklad James Edwin Webb (1906 – 1992) je človek, ktorý stál vo vedení NASA ako druhý administrátor v rokoch 1961 až 1968, teda v čase realizácie programov Mercury a Gemini, takisto sa zaoberal požiarom Apolla 1.  Webb sa dočkal veľkej pocty od NASA, keď sa v roku 2002 rozhodla premenovať pripravovaný teleskop Next Generation Space Telescope (NGST) na James Webb Space Telescope (JWST/Webb). Má sa jednať svojím spôsobom o nástupcu a doplnenie teleskopu Hubble, ktorý pozoruje vesmír vo viditeľnom spektre svetla – Webb sa má na vesmír pozerať infračervenými snímačmi.

Objavujú sa však kritiky, že Webb nie je vhodnou osobnosťou, po ktorej by mala NASA pomenovať nový teleskop.

Inzercia
James Webb a po ňom pomenovaný vesmírny teleskop, ktorého vypustenie do vesmíru NASA už roky odkladá. FOTO: NASA

Webb je podľa žurnalistu Dr. Alfreda Carpinetiho nešťastnou voľbou preto, lebo bol typický svojou bigotnosťou, najmä odporom voči homosexuálom. Webb mal byť podľa článku zverejnenom v titule IFLScience.com aktívne zapojený do realizácie anti-LGBT kampane v Spojených štátoch v 60. rokoch 20. storočia a autor tiež pripomína jeho esej o tom, že by ženy nemali vstupovať do armády (Woman Can’t Fight). Esej si môžete prečítať na Washingtonian a zistíte, že ten článok nebol tak celkom o tom, že by ženy ako také nemali bojovať, ale o tom, že by to podľa osobných skúsenosti Webba fyzicky nezvládali.

Avšak na takéto hodnotenia a vytváranie rozdielov medzi pohlaviami sa dnes pozeráme inak, všeobecne sa považuje za nevhodné upozorňovať na rozdielne úlohy mužov a žien v spoločnosti, ako aj v akejkoľvek forme diskriminovať osoby inej ako heterosexuálnej orientácie. Ak majú mať všetci ľudia rovnaké šance a byť akceptovaní za to, akí sú, musí to platiť všeobecne. To, že NASA pomenovala svoj teleskop práve po Webbovi, údajne vysiela do sveta nevhodný signál. Akoby tolerovala spiatočnícke názory.

V skutočnosti je vec podstatne komplikovanejšia, NASA v prvom rade vzdáva poctu svojmu niekdajšiemu administrátorovi, ktorého práca viedla aj k úspechom misií Apollo.

Zatiaľ čo budúcnosť názvu teleskopu je neistá (hoci nemožno očakávať ani zmenu), určite bude celá spoločnosť čoraz menej tolerovať odlišné názory historických osobností a bagatelizovať pre ne ich prínos pre ľudstvo. Veď aj Einstein sa vzdal svojho vlastného dieťaťa a neskôr sa oženil so svojou sesternicou – teda morálnym príkladom pre nás nie je. Lenže jeho vedecká práca zmenila svet, doslovne a prakticky. Kto vie, čo by si dnes ľudia povedali o Newtonovi, keby sa s ním mohli porozprávať o osobných záležitostiach. Bez ohľadu na jeho názory však F=ma platí práve tak, ako Einsteinova rovnica E=mc2.

POROVNANIE: Dospelý človek, zrkadlo Hubblovho teleskopu a optika teleskopu Jamesa Webba (JWST). Nový teleskop má segmentované zrkadlá a vesmír vidí v infračervenom spektre.

Štart ďalekohľadu James Webb sa zdanlivo nekonečne odkladá, momentálne je naplánovaný na 31. októbra 2021 a bude vynesený raketou Ariane 5. Či sa tento rok podarí Webba skutočne vyniesť na orbit Zeme, je zatiaľ otázne.

 

 

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings