Zdravie

Syndróm nepokojných nôh komplikuje život deťom aj dospelým

  • 24 februára, 2022
  • 6 min read
Syndróm nepokojných nôh komplikuje život deťom aj dospelým

Predstavte si, že cestujete lietadlom alebo vlakom a zrazu pocítite nepríjemné pocity v nohách, ktoré vás nútia pohybovať sa. Jediným riešením je prechádzka, avšak po chvíli sedenia opäť pociťujete brnenie, plazenie, ťahanie a nutkanie hýbať nohami. Dlhé cestovanie predstavuje pre vás muky. Nikde nedokážete dlho obsedieť, ani v kine, ani pri televízore a trhanie a šklbanie v nohách vás pravidelne prebúdza zo sna.

Práve prejavy Syndrómu nepokojných nôh, alebo aj Willis-Ekbomovej choroby, komplikujú život dospelým i deťom po celom svete. Národný inštitút neurologických porúch a mozgovej mŕtvice (NINDS) zároveň odhaduje sa, že len v Spojených štátoch amerických trpí toto neurologickou poruchou sedem až desať percent populácie.

Banálny problém? Rozhodne nie

Ilustračný obrázok, zdroj: pexels.com.

Hoci prejavy Syndrómu nepokojných nôh znejú neškodne, spôsobiť môžu vyčerpanie a dennú ospalosť. Nedostatok spánku vedie k zmenám nálady, straty koncentrácie, zhoršenému pracovnému a školskému výkonu a ovplyvňuje aj medziľudské vzťahy.

Pacienti s touto poruchou uvádzajú, že sa často nedokážu sústrediť, majú zhoršenú pamäť alebo nedokážu vykonávať každodenné úlohy. Neliečený Syndróm nepokojných nôh vedie k približne dvadsať percentnému zníženiu produktivity práce a v niektorých prípadoch prispieva k depresii a úzkosti.

INZERCIA

Ľudia s miernym priebehom ochorenia príznaky nepociťujú každú noc a tieto pohyby často pripisujú nepokoju, nervozite alebo stresu, avšak ťažkosti sa vekom zvyknú zhoršovať. Najskôr sa nepríjemné pocity menia na dráždivé, neskôr až na bolestivé. Zriedkavo dokonca postihujú aj hrudník a hlavu.

Syndróm nepokojných nôh NINDS definuje ako neurologickú senzorickú poruchu, zároveň aj ako poruchu spánku, pretože viac než osemdesiat percent ľudí, ktorí trpia Syndrómom nepokojných nôh, zároveň zažívajú periodický pohyb končatín v spánku. Ten zapríčiňuje mimovoľné trhanie nôh  každých 15 až 40 sekúnd. Obe poruchy môžu zapríčiniť nedostatok spánku, ktorý vážne ohrozuje psychické i fyzické zdravie.

INZERCIA

Syndróm nepokojných nôh trápi aj deti

Deti so Syndrómom nepokojných nôh na rozdiel od dospelých častejšie pociťujú neustále ​​nutkanie pohybovať nohami cez deň. Ilustračný obrázok, zdroj: pexels.com.

Podľa webového portálu healthline.com aj deti môžu pociťovať nepríjemné pocity v nohách, často ich ale nevedia správne opísať. Mravčanie, svrbenie alebo ťahanie vnímajú ako niečo strašidelné a plazivé. Príznaky sa medzi dospelými a deťmi nelíšia. Aj u detí môže porucha spôsobiť nedostatočný alebo nezdravý spánok, ktorý následne zapríčiňuje nepozornosť, podráždenosť a nervozitu počas dňa. V škole sú deti s touto poruchou často považované rušivé alebo hyperaktívne. Včasná diagnostika a liečba pomáha vyriešiť tieto problémy a zlepšiť výkonnosť v škole.

Ako sa diagnostikuje ochorenie?

 

Inzercia

Lekár diagnostikuje ochorenie len na základe vášho popisu príznakov, keďže podľa webového portálu healthline.com neexistuje žiadny test, ktorý by potvrdil alebo vylúčil Syndróm nepokojných nôh. Aby lekár mohol stanoviť diagnózu, pacient musí potvrdiť všetky tieto skutočnosti:

  • nutkanie pohnúť sa, ktoré sprevádzajú zvláštne pocity v končatinách, hlave alebo na hrudníku
  • príznaky sa zhoršujú v noci a začiatkom dňa sa zmierňujú
  • senzorické príznaky sa spúšťajú, keď sa pokúšate uvoľniť alebo spať
  • zmyslové príznaky sa zmierňujú, keď sa pohybujete

Po rozhovore zvyčajne nasleduje fyzické vyšetrenie, pri ktorom lekár skontroluje ďalšie možné neurologické príčiny vašich ťažkostí. Nezabudnite poskytnúť informácie o všetkých liekoch a výživových doplnkoch, ktoré užívate a informujte lekára, ak trpí nejakými chronickými zdravotnými ťažkosťami.

Čo zmierňuje príznaky?

Ak si myslíte, že trpíte Syndrómom nepokojných nôh a pociťujete všetky vyššie spomenuté príznaky, neodkladajte návštevu lekára, ktorý vám predpíše vhodnú liečbu. Okrem liekov, príznaky môže podľa webového portálu healthline.com zmierniť aj zníženie alebo úplne vyhýbanie sa kofeínu, alkoholu a tabaku, takisto zaspávanie a vstávanie v rovnakom čase každý deň.

Môžete skúsiť aj večerné masírovanie a strečing chodidiel alebo ponorenie nôh do horúceho kúpeľa, jógu či meditácia. Zdroj ilustračného obrázka: pexels.com.

Niektorým pacientom pomáha aj cvičenie, chôdza alebo plávanie. Vyhrievacia podložka alebo ľadový obklad zmierňuje nepríjemné prejavy. Dbajte aj na výživnú stravu s dostatkom železa a vitamínu C.

Príčina tejto poruchy zostáva záhadou

Čo spôsobuje Syndróm nepokojných nôh? Hoci vo väčšine prípadov lekári príčinu nezistia, spúšťačom často býva prostredie alebo genetická predispozícia. Podľa NINDS viac ako 40 percent pacientov s touto poruchou uvádza, že Syndrómom nepokojných nôh trpí aj niekto z rodiny. Ak sa ochorenie vyskytne v rodine, príznaky si človek zvyčajne začne všímať ešte pred dosiahnutím štyridsiatky.

Porucha môže súvisieť aj s prerušením dopamínových dráh v mozgu. Dopamín je potrebný na produkciu hladkej, cieľavedomej svalovej aktivity a pohybu. Prerušenie týchto dráh často vedie k mimovoľným pohybom. S dopamínom súvisí aj Parkinsonova choroba. Podľa niektorých teórií toto spojenie objasňuje fakt, že mnohí pacienti s Parkinsonovou chorobou trpia aj Syndrómom nepokojných nôh. Dokonca niektoré lieky sa využívajú na liečbu oboch ochorení.

Podľa webového portálu healthline.com môže príznaky zintenzívniť kofeín alebo alkohol, takisto aj lieky na liečbu alergie, nevoľnosti, depresie alebo psychózy. Syndróm nepokojných nôh v niektorých prípadoch len sprevádza iné ochorenia, ako napríklad neuropatiu, cukrovku alebo zlyhanie obličiek.

 

About Author

Maria Mihalikova

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings