Ekonomika a Biznis EXTRA Osobné financie

Ste pravidelne v mínuse a nevychádzate? Pozor na exekúcie

  • 20 júna, 2019
  • 6 min read
Ste pravidelne v mínuse a nevychádzate? Pozor na exekúcie

Dôvody, pre ktoré sa človek dostane do nezvládateľných dlhov sú rôzne a prípad od prípadu sa môže zásadne líšiť.

Častokrát je to vinou inej osoby, ktorej dôveroval.

Riešenie exekúcie môže byť náročný proces, preto je najlepšie úplne sa jej vyhnúť. Nie je to vždy možné, ale v mnohých prípadoch stačí spraviť včas poriadok vo svojich financiách. Na začiatku každého nešťastného príbehu je totiž obyčajný účet v mínuse, vyčerpaná kreditka alebo zbytočné pôžičky.

Prinášame vám päť rád od odborníka na osobné financie, ako zvrátiť hroziacu exekúciu a narastajúce dlhy.

INZERCIA

 


Najčastejší problém, pre ktorý sa ľudia dostanú do exekúcie, je ich neschopnosť platiť pôžičky. Osobne som zažil prípady, kedy si človek zobral pôžičku aby vedel splácať predchádzajúce pôžičky.

 

Vzniká začarovaný kruh, či skôr špirála zadlžovania.

Plán tohto klienta bol predať nehnuteľnosť a kúpiť si niečo iné, menšie, lacnejšie. Týmto spôsobom by sa na čas stabilizoval. Stratil by svoju vlastnú nehnuteľnosť a musel by sa prispôsobiť okolnostiam, ale dokedy? Kým by mu to ľudská dôstojnosť dovolila? A čo potom?

V skutočnosti by sa na jeho finančnej situácii veľa nezmenilo. Kvôli svojmu spôsobu fungovania by sa čoskoro vrátili finančné problémy a aj hrozby exekúcie.

Na každý problém ale existuje riešenie.

 

1. Uvedomiť si, že mám problém

Prvým krokom k tomu, aby sa človek nedostal do exekúcie je, uvedomiť si a priznať, že má problém. Nie je hanba priznať si, že svojím pričinením som sa dostal do zlej situácie. Každý človek robí chyby. Dôležité však je, či to takto chce nechať alebo nie.

Počas mojej praxe som sa stretol s ľuďmi, ktorí si uvedomili, že majú problém a chceli sa z neho dostať. Ale keď som im pripravil riešenie, ktoré zahŕňalo razantnejšie kroky, vzdali to hneď na začiatku. Neboli totiž ochotní zmeniť doterajšie návyky, ktoré ich do problému dostali. Je ťažké pomôcť niekomu, kto pomoc nechce.

 

2. Ako zjesť obrovské sústo? Kúsok po kúsku

Zázraky neexistujú a dostať sa z vážneho problému nie je záležitosť jedného dňa. Čím vážnejší problém a väčšie dlhy klient má, tým dlhší čas je potrebný na vyriešenie. Preto je potrebné pripraviť si veľkú dávku trpezlivosti a nevzdať sa. Je to beh na dlhé trate a nie šprint. Existujú rôzne možnosti, ale nie všetky spôsoby sú vhodné pre každého.

Trpezlivosť a disciplínu nemá každý človek rovnakú. Preto s mojimi klientmi mávam pravidelné stretnutia, na ktorých hodnotíme schopnosť plniť čiastkové plány.

Stanovením si jasného plánu a kontroly človek vidí, či sa posúva alebo stále stojí na mieste, prípadne či sleduje regres. Potom si musí stanoviť nový plán.

Ak sú zvládnuté prvé dva body zamerané skôr na psychologickú stránku veci, je čas zamerať sa praktické rady.

 

3. Spočítať si príjmy a výdavky

Jasný ukazovateľ stavu, v akom sa človek nachádza, je rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Ak mám na konci mesiaca vždy mínusovú hodnotu, vzniká priestor na optimalizáciu financií.

Je potrebné sadnúť si a zistiť, čo mi berie peniaze a kde sa dá ušetriť. Určiť si prioritu na nevyhnutné a na to, čo môže počkať. Ak máte rodinu, je to značne ťažšie. Určovanie priorít môže byť skľučujúce. Stačí si ale uvedomiť, že v tomto stave pri správnom postupe a dodržaní zásad nikto dlho nezostane.

Pomoc s rozpočtom je jedným z dôležitých aspektov. Keď prechádzam s klientom jeho finančný rozpočet podrobne, je každý jeden prekvapený, koľko mesačne utráca. Na čo sa ale zabúda, sú ročné výdavky, ktoré vždy prídu a vždy každého prekvapia. Ak sa nastavila úprava mesačných aj ročných výdavkov a dosiahneme plusovú hodnotu každý mesiac, je čas na ďalší krok

 

4. Tvorba rezerv

Akonáhle sme sa dostali do plusových čísel, je potrebné vytvárať finančné rezervy. Chybou by bolo, ak by sa volné financie opäť využili na výdavky len preto, že si to môžem dovoliť.

Čím viac rezerv sa vytvorí, tým skôr získate finančnú istotu v prípade neočakávaných udalostí a tiež skôr vytvoríte finančný obnos na vysporiadanie sa z dlhov.

V tomto kroku treba dbať na to, aby sa rezerva tvorila vždy pri výplate. Stanoviť si presnú čiastku, ktorú treba hneď odložiť, druhú časť mať presne rozpočítanú na pravidelné výdavky a poslednú časť rozložiť na náklady na život.

 

5. Ochrana samého seba

Všetky body, ktoré som uviedol, by neboli vôbec platné, ak by nebol ochránený príjem, ktorý má slúžiť na pokrytie životných nákladov, tvorbu rezerv a vyplatenie dlhov. Úprimne, kto sa ale nad touto otázkou zamýšľa?

Stretávam sa s ľudmi, ktorí mi tvrdia, že sú „nesmrteľní”, im sa nič nestane, ochranu nepotrebujú, alebo sa o nich niekto postará.

Ak chcete dodržať postup ozdravovania financií, treba si uvedomiť nasledovné skutočnosti: Ak vychádzam s peniazmi len tak tak, aby som platil dlhy a niečo sa mi ostane, môj príjem počas práceneschopnosti poklesne zásadným spôsobom a naruší všetky doterajšie snahy o ozdravovanie.

Správne nastavenie ochrany príjmu v tomto prípade môže znamenať pre človeka obrovskú pomoc, aby sa nedostal do ďalších problémov alebo dokonca exekúcie kvôli neplateniu dlhov.

 

About Author

Štefan Takáč

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings