Veda a technika

Špehovanie cez mobil je na vzostupe, obeťami sú najmä ženy

 • 7 marca, 2020
 • 6 min read
Špehovanie cez mobil je na vzostupe, obeťami sú najmä ženy

Prenasledovanie si väčšina z nás spája s fyzickým sledovaním nejakej osoby. Pohnútky obyčajne pramenia v hneve, emocionálnej naviazanosti, prípadne s snahe o diskreditáciu. Avšak aktuálne štatistiky prinášajú šokujúce zistenia a poukazujú na významný nárast používania škodlivého softvéru s názvom stalkerware na mobilných zariadeniach, kedy prenasledovateľ používa napríklad mobil jeho obete.

Text je redakčne upravenou verziou tlačovej správy od bezpečnostnej spoločnosti.

Stalkerware je špeciálny komerčný špionážny softvér nainštalovaný na mobilné zariadenie bez súhlasu jeho majiteľa a slúži na tajné streamovanie osobných informácií obete, vrátane obrázkov, videí, komunikácie či údajov o polohe. Tieto údaje odosiela na riadiaci server a následne ich môže zneužiť voči konkrétnej osobe a spôsobiť jej emocionálnu alebo skutočnú ujmu.

Analýza spoločnosti Kaspersky ukazuje, že globálny počet mobilných používateľov, ktorí boli napadnutí stalkerwarom v minulom roku, vzrástol o 67 %, zo 40 386 používateľov mobilných zariadení v roku 2018 na 67 500 v roku 2019.

INZERCIA

5% žien žijúcich v Európskej únii uvádza, že od veku 15 rokov zažili jeden či viac prípadov prenasledovania

Výskum ukazuje, že ženy sa oveľa častejšie ako muži stávajú obeťami online sexuálneho obťažovania a kybernetického prenasledovania, pričom dopady týchto foriem násilia sú pre obete traumatizujúcejšie.

Koalícia proti stalkerwaru

Na konci minulého roka spoločnosť Kaspersky spolu s deviatimi renomovanými organizáciami a združeniami spustila globálnu Koalíciu proti stalkerwaru, aby spojila sily v boji proti softvéru navrhnutému na tieto účely. Táto nová, globálne aktívna pracovná skupina kombinuje svoje odborné znalosti v oblastiach ako pomoc obetiam a kybernetickej bezpečnosti s cieľom pomôcť tým, ktorých zasiahne stalkerware.

Cieľom projektu ako nekomerčnej iniciatívy je spojiť subjekty z neziskových organizácií, odvetvia kybernetickej bezpečnosti a ďalších oblastí, ako je napríklad presadzovanie práva, pod jednu strechu.

Ako sa brániť? Najmä prevenciou

Bezpečnostná spoločnosť zároveň vydala niekoľko tipov na minimalizáciu rizika, aby ste sa nestali obeťou stalkerwaru aj vy:

 • Zablokujte inštaláciu programov z neznámych zdrojov v nastaveniach svojho smartfónu, aby ste sa chránili pred stalkerwarom a malvérom.

 • Používajte spoľahlivé heslo, ku ktorému by nemal mať nikto iný prístup – a to ani v prípade, že ide o rodinných príslušníkov alebo ľudí, ktorým dôverujete.

 • Neukladajte neznáme súbory alebo aplikácie na osobné zariadenia, pretože by to mohlo narušiť vaše súkromie.

 • Ak mal váš bývalý partner prístup k vašim osobným zariadeniam, okamžite po ukončení vzťahu zmeňte nastavenia zabezpečenia na všetkých zariadeniach.

 • Z času na čas skontrolujte všetky svoje aplikácie a zistite, či neboli nejaké podozrivé programy nainštalované bez vášho súhlasu. Odstráňte nepoužívané aplikácie.

 • Nainštalujete si bezpečnostný program, napríklad Kaspersky Internet Security pre Android, ktoré vás informuje napríklad aj o pokuse o inštaláciu spywaru. Aj keď je stalkerware v niektorých krajinách legálny a nie je identifikovaný ako malvér, mnoho bezpečnostných produktov stále varuje používateľov pred týmto typom hrozby, aj keď nejde priamo o škodlivý vírus.

Ako zistiť, že ma už niekto cez mobil špehuje?

1. Zvýšená spotreba dát

 • Špionážne aplikácie vyžadujú prístup na internet, aby mohli prenášať zaznamenané údaje. Ak dôjde k nevysvetliteľnému zvýšeniu spotreby dát, existuje možnosť, že smartfón bol infikovaný stalkerwarom.

2. Slabá batéria a výkon telefónu

 • V dôsledku neustálej aktivity na pozadí vyžadujú aplikácie stalkerwaru dosť pamäte, zaťažujú procesor aj batériu. Preto pravidelne kontrolujte, ktoré z vašich aplikácií využívajú zdroje vášho smartfónu.

3. Neznáme aplikácie

 • Venujte pozornosť aplikáciám, o ktorých si nepamätáte, že ste ich inštalovali. Môže ísť o sledovací softvér nainštalovaný do zariadenia bez vášho súhlasu.

4. Podozrivý hluk na pozadí

 • Ak počas hovoru počujete zvláštne zvuky na pozadí, nemusí to byť vždy iba zlým spojením. Niektoré stalkerwarové aplikácie môžu zaznamenávať telefonické hovory. Ak sa tento problém vyskytuje často, venujte mu aspoň malú pozornosť.

5. Ľudia poznajú informácie z vášho súkromia

 • Ak ľudia, ktorým ste nedali prístup k vašim súkromným údajom alebo účtom, vedia niečo o vašich nedávno urobených fotografiách, navštívených miestach alebo iných osobných údajoch, mohli mať k týmto údajom prístup aj prostredníctvom stalkerwaru.

 

Čo robiť, ak viem, že ma niekto cez mobil sleduje/špehuje?

 • Ihneď kontaktujte organizácie ako je Stalosato.sk, Zastavmenasilie.gov.sk či Linku dôvery, ktoré poskytujú profesionálnu pomoc, prípadne zavolajte na bezplatnú non-stop linku 0800 212 212 určenú pre ženy zažívajúce násilie.

 • Navštívte webovú stránku polície, alebo stránku Koalície proti stalkerwaru. Kontaktujte ich, aby vám poradili, pomohli.

 • Obnovenie továrenských nastavení zariadenia zvyčajne pomáha, ale osoba, ktorá do vášho telefónu nainštalovala stalkerware o tom bude takisto informovaná.

 • Zmeňte všetky heslá pre všetky svoje online účty a vytvorte si aj nové e-mailové adresy, s ktorými vaše účty prepojíte.

S mobilom dnes trávime takmer celý deň a obsahuje množstvo súkromných informácií, ktoré by sme neradi videli v nesprávnych rukách. Prevencia bezpečnosti je preto nesmierne dôležitá.

 

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings