Pripravuje sa nukleárna energia novej generácie

Multimiliardové náklady na výstavbu konvenčných jadrových elektrární by mohli byť čoskoro minulosťou. Vznikajú startupy, ktoré chcú spraviť nukleárnu energiu ešte čistejšou a dostupnejšou. Ešte aj dnes, v roku 2018, je nukleárna energia považovaná za jednu z najčistejších na svete. Platí to v prípade, keď berieme do úvahy samotný proces výroby energie, ktorý do ovzdušia uvoľňuje… Prečítať celé
Vydané 31. júla 2018 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , ,

Multimiliardové náklady na výstavbu konvenčných jadrových elektrární by mohli byť čoskoro minulosťou. Vznikajú startupy, ktoré chcú spraviť nukleárnu energiu ešte čistejšou a dostupnejšou.

Ešte aj dnes, v roku 2018, je nukleárna energia považovaná za jednu z najčistejších na svete. Platí to v prípade, keď berieme do úvahy samotný proces výroby energie, ktorý do ovzdušia uvoľňuje iba vodnú paru z vody. Tá celý systém chladí a udržiava ho tak v bezpečnom stave. Problémom je rádioaktívny odpad, ktorý vzniká ako produkt nukleárnych reakcií a dodnes ľudstvo nevie, ako s ním bude nakladať. Dnes sa tieto rádioaktívne odpady skladujú za vysokých bezpečnostných štandardov s eventuálnym rizikom, že sa ich rádioaktivita začne uvoľňovať do prostredia. Scenár, ktorý by zahŕňal posielanie tohto rádioaktívneho materiálu do vesmíru, je pri súčasnom stave technológií nereálny. Stačila by jedna havária rakety vynášajúcej odpad do vesmíru, aby vznikli škody nevídaných rozmerov.

 

Problém s aktuálnym technologickým spracovaním nukleárnej energie sa týka aj jej enormnej finančnej nákladnosti. Keby tento typ energie nebol vo významnej miere dotovaný štátmi a vyššími zriadeniami, bol by vrcholne finančne neefektívny. Ako uvádza portál Wired, nedávne skúsenosti Spojených štátov s výstavbou nových jadrových elektrární nie sú priaznivé. V roku 2012 Južná Karolína dostala povolenie na výstavbu jadrovej elektrárne, náklady na jej výstavbu dosiahli závratných 9 miliárd amerických dolárov. Tieto investície sa premietli do ceny energie, ktorá bola pre koncových zákazníkov vyššia až o 18 percent s tým, že nová technológia bude pripravená na prevádzku v roku 2018. Dnes už vieme, že po utopení deviatich miliárd dolárov spoločnosť South Carolina Electric & Gas od projektu ustúpila. Podobný scenár portál uvádza aj pri jadrovej elektrárni vo Fínsku pri meste Olkiluoto, ktorá je po ôsmich rokoch v strate 6,5 miliárd USD.

 

Zmenu do obchodu a využívania nukleárnej energie by mohli vniesť nové startupy a projekty, ktoré s ňou počítajú ako s vhodnou alternatívou pre čistú obnoviteľnú energiu. Aj napriek tomu, že predovšetkým severské krajiny nám prakticky ukazujú, že využitie veternej a solárnej energie môže nadobudnúť rozsiahlych rozmerov, jadrová energia ani zďaleka nepovedala svoje posledné slovo. V Holandsku napríklad všetky vlaky jazdia výlučne na elektrinu získanú z veternej energie. Rovných sto percent. Pre napájanie miest by to však stačiť nemuselo.

 

Nové projekty týkajúce sa získavania energie z jadra by mohli pomôcť krajinám ako India či Čína udržať dodávku energie stále rastúcemu počtu obyvateľov. V článku od Wired sa spomína predovšetkým spoločnosť Terrestrial Energy, ktorá stavia svoje plány na reaktoroch s použitím roztavenej soli. Keď sa štandardne používaná voda vymení za roztavenú soľ, prirodzene sa zvýši bezpečnosť výroby nukleárnej energie. Dnešná úroveň bezpečnosti jadrových elektrární je síce vysoká, ale vyžaduje si aktívne chladenie vodou, čo môže byť problém zachovať napríklad pri prírodných katastrofách (spomeňme si na Fukušimu). Roztavená soľ nezovrie a nevyparí sa, ostáva chladiacim médiom aj v prípade, že elektráreň prestane pracovať úplne. Jadrový reaktor IMSR so soľným chladením by znamenal aj nižšie náklady, modulovateľnosť, menšie rozmery a univerzálnosť. Cena výroby 1 MWh by mala byť nižšia ako pri výrobe energie z fosílnych palív, biomasy či „štandardného jadra“.

Terrestrial Energy by chcelo uviesť do prevádzky reaktor IMSR do roku 2030, na svojej stránke uvádza 20. roky.

 

 

Malý modulovateľný jadrový reaktor IMSR od Terrestrial Energy

Malý modulovateľný jadrový reaktor IMSR od Terrestrial Energy

 

 

Terrestrial Energy nie je ani zďaleka jediná firma, ktorá sa zaoberá modernizáciou získavania nukleárnej energie. Ďalšie spoločnosti chcú riešiť najväčšie problémy súčasnej technológie, ktorými sú rádioaktívny odpad, vysoké náklady, spojitosť so zbraňami a havárie. Niektoré z nich spaľujú už existujúci odpad, iné ničia izotopy, z ktorých možno vyrobiť zbrane. V plánoch odborníkov sú tiež malé reaktory s nízkymi prevádzkovými nákladmi.

 

Jadrová energia môže byť skutočne čistou a bezpečnou, ak bude technológia jej získavania vyvíjaná a zlepšovaná. Možnou budúcnosťou je aj akási liberalizácia jadrových elektrární a jej početnejšie využívanie v menších komunitách, dovtedy sa však vedci budú musieť popasovať s množstvom ťažkých úloh spojených s bezpečnosťou. Vieme, že skôr ako za desaťročie to nebude.

 

 

Zdroje:
https://www.wired.com/story/next-gen-nuclear/
https://www.terrestrialenergy.com/

 

 

Pokračujte na ďalší príspevok »