EXTRA Lifestyle

Mount Everest odkrýva svoju biodiverzitu. Svedčí o tom výskyt manula, ojedinelého druhu divokej mačky

  • 31 januára, 2023
  • 5 min read
Mount Everest odkrýva svoju biodiverzitu. Svedčí o tom výskyt manula, ojedinelého druhu divokej mačky

Manuly sa pred Himalájskymi návštevníkmi ukrývali až do roku 2019. Čo bude ďalším prekvapením, ukážu ďalšie expedície.

Expedícia na Everest

V roku 2019 sa tím National Geographic v spolupráci s Iniciatívou za večnú planétu vydal na jednu z najkomplexnejších vedeckých expedícií. Cieľom výpravy sa stala hora, ktorá siaha až do nebies – Mount Everest. Výskumníci nainštalovali dve najvyššie položené meteorologické stanice na svete a z ľadového povrchu odobrali vzorku na skúmanie. Okrem dobrodružných túr sú teda ľadovce v okolí Himalájí predmetom rôznych odborných výprav, pretože poskytujú zásobu sladkej vody pre viac ako jednu miliardu ľudí.

Členovia tímu vykonali priekopnícky výskum v piatich oblastiach vedy, ktoré sú rozhodujúce pre pochopenie environmentálnych zmien a ich dopadov: biológia, glaciológia, meteorológia, geológia a mapovanie. zdroj: unsplash.com

Takmer štvortýždňová cesta bola mimoriadne obohacujúca nielen pre skupinu meteorológov, ale aj pre širšiu vedeckú komunitu. V teréne zozbierali vzorky z miest vo výške takmer 6 000 m. n. m. , podľa ktorých zistili prítomnosť vzácnej divokej mačky. Manul stepný prezrádza bohatú biodiverzitu horského ekosystému a východný Nepál pripisuje na zoznam miest, kde sa vyskytuje.

„Je fenomenálne objaviť dôkaz tohto vzácneho a pozoruhodného druhu na vrchole sveta,“ uviedla Dr. Tracie Seimon zo Zoologického zdravotného programu spoločnosti Wildlife Conservation Society.

INZERCIA

Pred návštevníkmi sa skrývajú

Počet turistov navštevujúcich národný park Sagarmatha a vrch Mount Everest za posledných päťdesiat rokov výrazne vzrástol z niekoľkých stoviek na vyše 40 000 tisíc ročne. Preto je pozoruhodné, že sa dôkazy o manulovi objavili iba nedávno.

Analýza DNA vzoriek trusov odobratých z preskúmaných lokalít potvrdila, že Mount Everest obývajú  dva exempláre manulov a o teritórium sa delia s líškou obyčajnou. Vedci našli vo vzorkách aj dôkazy o malých hlodavcoch, ktoré sú dôležitou potravou pre divoké mačky.

Plyšový vzhľad a divoká povaha

Manuly sú približne rovnako veľké ako bežné domáce mačky, no s niekoľkými rozdielmi. Krátke nohy spolu so zvyškom tela pokrýva hustá a nadýchaná srsť. V skutočnosti sú menšie a ľahšie než sa na prvý pohľad zdá, keďže im telo pred chladom chráni kožušina. Anglická terminológia ich označuje aj ako Pallas cat, podľa objaviteľa Petra Simona Pallasa.

Mount Everest
Mount Everest nie je práve najdostupnejšie miesto, preto manuly využili príležitosť dostať sa čo najďalej od ľudí. zdroj: unsplash.com

Lezenie po kamenných rímsach a skalných stenách je pre tieto divoké cicavce prirodzené, preto vo všeobecnosti nie je ich prítomnosť na Mount Evereste prekvapením. Manul sa vyskytuje v Strednej Ázii, od Kaspického mora cez Irán, Afganistan, Pakistan a severnú Indiu až po strednú Čínu, Mongolsko a južné Rusko.

Prirodzené prostredie

Biotop manulov sa vyznačuje extrémnym podnebím s malým množstvom zrážok, nízkou vlhkosťou a širokým rozsahom teplôt. Títo malí predátori uprednostňujú údolia a skalnaté oblasti, kde vedia nájsť úkryt, preto sa vyhýbajú otvoreným priestranstvám. Nie sú rýchli bežci, takže čo sa týka snehovej pokrývky, znesú ju maximálne do výšky desať centimetrov.

Mačky okrem hrubého kožucha izoluje pred chladom aj osrstený chvost, ktorý sa dá omotať okolo tela ako teplý rukávnik. Dobre vyvinutá membrána – tretie viečko – poskytuje ochranu pred studeným vetrom a pravidelnými prašnými búrkami. Sú schopní lezci a plochú hlavu s nízko nasadenými ušami dokážu prestrčiť cez úzke priestory. Väčšinu dňa sa schovávajú v jaskyniach alebo priehlbinách pod kameňmi, prípadne si osvoja nory iných tvorov, ako sú svište alebo líšky.

Starostlivosť o chránené živočíchy

Napriek tomu, že sa 12 % divokých mačiek v Mongolsku leží v chránených oblastiach, práve tu prevažuje nelegálny lov ohrozujúci budúcnosť manulov. Krásna kožušina sa na čiernom trhu stáva luxusnou položkou. Rozvoj ťažby a infraštruktúry im uberá z prirodzeného územia a pripravuje ich o potravu.

Farba manulov sa líši od svetlosivej po žltkastú až hrdzavú, pričom biele končeky vlasov vytvárajú efekt podobný námraze. zdroj: pixabay.com

Od roku 2012 existuje Pallas’s Cat Working Group (PCWG) – sieť pozostávajúca z približne 30 členov z rôznych krajín, ako aj medzinárodných odborníkov. PCWG sa zameriava na zjednotenie úsilia špecialistov na štúdium a ochranu mačiek Pallas v celom globálnom rozsahu.

V roku 2016 vznikla Pallas’s cat International Conservation Alliance (PICA).  Cieľom PICA je zvýšiť vedomosti o distribúcii mačiek a o zachovaní ich druhu. Podobné expedície sú preto dôležité pre pochopenie toho, ako si tieto naoko neškodne vyzerajúce mačky nažívajú v nehostinnom prostredí.

Zdroje: www.interestingengineering.com

Zdroj titulnej fotografie: www.pinterest.com

About Author

Tímea Prišticová

Predchádzajúci príspevok

Nasledujúci príspevok

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings