Lifestyle Veda a technika

Kybernetická kriminalita: Ako chrániť svoje osobné údaje na internete

  • 27 februára, 2023
  • 5 min read
Kybernetická kriminalita: Ako chrániť svoje osobné údaje na internete

V súčasnosti sme vďaka technológiám neustále prepojení s internetom a jeho službami. Tým sa stávame prirodzenými cieľmi pre tých, ktorí chcú zhromažďovať naše osobné údaje. Od zvyčajnej online reklamy až po sofistikovanejšie formy kybernetickej kriminality. Naše údaje sú prakticky v nebezpečenstve.

Je dôležité, aby sme si uvedomili, že internet nie je len miestom, kde sa môžeme zabaviť. Je aj miestom, kde môžu byť naše citlivé údaje sledované, zhromaždené a zneužité. Preto by sme si uvedomiť, že v online priestore neexistujú žiadne náhody a že by sme mali byť aktívni v ochrane svojich osobných údajov. Len takto sa môžeme ochrániť pred zneužitím, ktoré môže mať nevratné následky.

Informovanosť a prevencia sú kľúčové, aby sme si mohli užívať všetky výhody, ktoré internet ponúka. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Vytvorte si silné heslá

Mnohí z nás sa stále spoliehajú na jednoduché heslá, ktoré sú ľahko uhádnuteľné, ako napríklad dátum narodenia, mená blízkych či telefónne čísla. Tento typ hesiel je však pre „zlodejov“ priam pozvánkou.

Z toho dôvodu by sme si mali dať záležať heslách. Ideálnou možnosťou sú rôzne kombinácie znakov – malé a veľké písmená, čísla a symboly. Jedinečné heslá je náročnejšie uhádnuť, čo nám poskytne výhodu pred „nepriateľom“.

INZERCIA

Okrem toho odborníci neodporúčajú používať jedno heslo na viacero stránok (služieb a pod). Dôvod je jednoduchý. Ak niekto získa naše heslo od jednej stránky, tak sa mu odkryjú ďalšie možnosti a my dostaneme „šach-mat“. Prevenciou je takzvaný manažér hesiel, ktorý nám vytvorí a ukladá unikátne heslá pre každú službu.

Opatrnosť na verejnej Wi-Fi

Verejná sieť Wi-Fi sa stala v krátkom čase mimoriadne populárnou. Avšak, mnoho z nás nepozná riziká, ktoré s ňou súvisia.

Tieto siete zvyčajne nevyžadujú heslo a majú veľmi malé alebo žiadne zabezpečenie. To znamená, že ak sa pripojíme k takejto sieti, niekto ďalší (zručnejší ako my) sa môže veľmi ľahko dostať k našim osobným údajom.

Podľa časopisu Forbes sú letiska ideálnymi loviskami pre kyberzločincov. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Správa Norton Wi-Fi Risk Report skúmala tisíce dospelých, ktorí používali verejné Wi-Fi hotpoty v 15 krajinách, a zistila, že cestovatelia nerozmýšľajú nad pripojením k akejkoľvek sieti, ktorá ich dostane na internet. Viac ako polovica (53 percent) dokonca priznala, že nedokáže rozlíšiť zabezpečenú sieť od nezabezpečenej.

Ako teda chrániť svoje osobné údaje na internete? Jedným z najjednoduchších spôsobov je používanie zabezpečených a heslom chránených Wi-Fi sietí. Ak nie sú dostupné, je najlepšie vyčkať a pripojiť sa doma, prípadne využívať mobilné dáta. Ďalšou možnosťou je VPN (virtuálna súkromná sieť), ktorá chráni naše údaje pred nežiaducimi „pohľadmi“.

Pozor na odkazy a prílohy

Kyberkriminalita narastá a phishingové útoky sú čoraz premyslenejšie. Problematika phishingu je mimoriadne obšírna, preto sa zameriame iba na kľúčové opatrenia. Nikdy neotvárame odkazy v e-mailoch alebo na sociálnych sieťach. Napr. príde nám správa od nášho blízkeho, ktorý zrazu používa zvláštnu skladbu vety a emotikony:

„Si to ty na tom videu?  😍“ – plus priloží siahodlhý link na „video“.

Väčšina phishingových útokov sa uskutočňuje cez e-maily, ktoré sa zdajú byť od legitímnych zdrojov, ako sú banky alebo spoločnosti. Akékoľvek chyby v gramatike alebo v pravopise by mohli byť indikáciou toho, že ide o podvodný e-mail.

 

Ak sa staneme obeťou phishingového útoku, mali by sme okamžite informovať spoločnosť alebo banku, ktorá bola napadnutá, a zmeniť svoje heslá. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Rovnako je dôležité skontrolovať si e-mailovú adresu odosielateľa, či sa zhoduje s oficiálnou e-mailovou adresou spoločnosti.

Okrem toho by sme mali byť obozretní pri zdieľaní našich osobných údajov na internete, ako sú heslá, čísla kreditných kariet alebo rodné čísla. Vždy si overujeme, či webstránka je bezpečná a má platný SSL certifikát.

Minimalizácia rizika

Na to, aby sme mohli bezpečne surfovať po internete, je potrebné dodržiavať niekoľko dôležitých pravidiel. Vytváranie silných hesiel, opatrné používanie verejných Wi-Fi sietí, obmedzenie zdieľania osobných informácií na sociálnych médiách, opatrnosť pri klikaní na odkazy a overenie bezpečnosti webovej stránky pred poskytnutím osobných údajov sú kľúčové kroky na minimalizovanie rizík vystavenia sa kybernetickým hrozbám.

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings