Crowdberry spája voľný kapitál s inovatívnymi nápadmi

Slovensko zažíva v poslednom období boom v oblasti budovania startupového ekosystému. Na scéne sa objavuje čoraz viac kvalitných tímov sústredených v startupoch. Vznikajú venture capital investičné firmy. Neustále sa otvárajú nové co-workingové priestory a organizujú sa rôzne eventy zamerané na podporu podnikania. Startupy sa stali skvelou pracovnou príležitosťou pre mladých ambicióznych ľudí a zároveň predstavujú… Prečítať celé
Vydané 29. apríla 2016 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , ,

Slovensko zažíva v poslednom období boom v oblasti budovania startupového ekosystému. Na scéne sa objavuje čoraz viac kvalitných tímov sústredených v startupoch. Vznikajú venture capital investičné firmy. Neustále sa otvárajú nové co-workingové priestory a organizujú sa rôzne eventy zamerané na podporu podnikania. Startupy sa stali skvelou pracovnou príležitosťou pre mladých ambicióznych ľudí a zároveň predstavujú pre investorov správne dynamické miesto pre vytváranie duševného vlastníctva, autorských práv a patentov.

Aj na základe týchto faktov vznikla pri vzájomnej spolupráci startupového a inovačného štúdia Launcher a Tatra banka Private Banking equity based investičná platforma Crowdberry, ktorá zapĺňa miesto v oblasti financovania early stage startupov. Patrik Horný, spoluzakladateľ projektu vysvetľuje: „Základnou myšlienkou je spojiť startupistov hľadajúcich rastový kapitál s investormi, ktorí majú apetít investovať aj do rizikovejších oblastí. Rizikovejšie investície majú ale na druhej strane potenciál investovaný kapitál aj niekoľkonásobne zhodnotiť.“

Kvalitný výber startupov

Dôležitou charakteristikou platformy Crowdberry sú dôkladne preverené spoločnosti vstupujúce do investičného procesu. Každý záujemca prejde internou due diligence, pri ktorej sú sledované rôzne oblasti konkrétneho podnikateľského zámeru ako napr. trh a jeho dynamika, konkurencia, tím, škálovateľnosť, historické a plánované finančné ukazovatele a možné riziká danej investície. Do platformy je umožnený prístup iba tým startupom, ktoré z odborného pohľadu spĺňajú potenciál ďalšieho rastu a investícia im môže reálne dopomôcť k naplneniu ich strategických cieľov a v konečnom dôsledku k rastu a zvýšeniu ich hodnoty v nasledujúcich rokoch.

 

Návratnosť investície

V prípade investovania do startupov sa vo väčšine prípadov jedná o dlhodobé investovanie v horizonte niekoľkých rokov. Investor realizuje návratnosť svojej investície zväčša cez odpredaj časti alebo všetkých svojich podielov, prípadne prostredníctvom vyplácania zisku spoločnosti svojim majiteľom. Za účelom zvýšenia likvidity plánuje Crowdberry do budúcna poskytnúť svojim členom aj sekundárny trh, kde budú môcť investori vzájomne obchodovať so svojimi podielmi v startupoch.

Prostredníctvom Crowdberry má investor možnosť investovať už od 10.000 € do jednotlivých startupov. Týmto spôsobom môže rozložiť objem svojich celkových investícií do portfólia startupov a diverzifikovať tak investičné riziko prípadného výpadku jednotlivých projektov.

Pred samotným investičným procesom má investor samozrejme k dispozícii kompletnú sadu obchodnej dokumentácie startupu, ako aj možnosť stretnúť sa osobne so zakladateľmi a dozvedieť sa tak detailnejšie informácie. Crowdberry zabezpečuje pre svojich klientov tak isto investičné poradenstvo a samozrejme dodáva komplexnú dokumentáciu a právne náležitosti ako napr. ohodnotenie spoločnosti pripravenej na investovanie, investičné podmienky, detailné investorské práva, zmluvu medzi spoločníkmi resp. akcionármi a novú spoločenskú zmluvu.

 

Crowdberry projekty

1. Ixworx – interaktívne 3D prezentácie komplikovaných, priemyselných resp. luxusných produktov jednoduchým a prehľadným spôsobom.
2. Benjamin Button – vyvíja smart wearable kameru, ktorej cieľom je zachytiť vzácne momenty detí z ich pohľadu a perspektívy. Riešenie zahŕňa auto-editovací softvér a inteligentné zostrihanie záznamu.
3. BatSuite – pripravuje zariadenie pre nevidiacich, ktoré nahrádza slepeckú paličku. Na báze snímania vzdialenosti ultrazvukovými vlnami vytvára pomocou vibrácií zariadenia pocit priestoru, a tak rozširuje vnímanie používateľa.
4. Mentegram – ponúka cloudové softvérove riešenie, ktorého účelom je efektívnejší liečebný proces a komunikácia medzi pacientom a psychiatrom / psychológom.
5. Herbert sirupy – produkcia kvalitných sirupov na prírodnej báze. Diferenciátorom sú inovatívne receptúry a starostlivý výber ingrediencií.

Pokračujte na ďalší príspevok »